رفتن به نوشته‌ها

مهريه عجیب زني که طلاق مي خواست

اين زن که کارمند يک شرکت است، ادامه داد؛ قبل از اينکه به عقد همسرم دربيايمشاغل بودم و با او شرط کردم که قصد دارم به کارم ادامه دهم و او نيز پذيرفت اما پساز آغاز زندگي زناشويي مان وي مخالفت هايش را آغاز کرد. سال هاي اول مخالفت او باکارم کمتر بود اما به تدريج به بهانه تراشي پرداخت. يکي از بهانه هاي او محيط کارمبود. وي به خاطر حضور مردان در شرکت، قصد داشت مرا از کار منع کند. اين رفتار او بابچه دار شدن مان شدت يافت و تولد دخترم نگار بهانه مناسبي به او داد تا باز هم بااشتغال من به مخالفت بپردازد.

روز به روز رفتار شاهرخ با من بدتر مي شد اما من به خاطر دخترم او را تحمل ميکردم تا اينکه در چند سال اخير مشکلات مان به اوج خود رسيد و شاهرخ مرا تحت فشارقرار داد و به من گفت تحت هر شرايطي بايد شغلم را رها کنم .

من 17 سال کار کرده بودمو جواني ام را براي آن گذاشته بودم اما لجبازي هاي شوهرم 17 سال سابقه کاري ام رابه خطر انداخته بود. از سويي او مدام به من تهمت مي زد و ادامه کارم را به تمايلبراي ارتباط با همکارانم مرتبط مي دانست. حتي چند مرتبه به محل کارم آمد و باعثآبروريزي شد .

 

 

ديگر کار به جايي رسيد که او گفت بايد بين او و شغلم يکي را انتخاب کنم. من همبا در نظر گرفتن بدرفتاري هاي شاهرخ شغلم را انتخاب کردم و تصميم به جدايي از ويگرفتم .

پس از اظهارات اين زن شوهرش نيز گفت؛ من عسل را در انتخاب آزاد گذاشته ام و ويخود از بين من و کارش دومي را انتخاب کرد. حالا که او چنين انتخابي کرده من هماعتراضي ندارم و حاضرم مهريه اش را نيز تمام و کمال به او بپردازم.

او ادامه داد؛ عسل به پرنده ها ازجمله قو علاقه زيادي داشت به همين علت هنگامعقد يک جفت قو را به عنوان مهريه تعيين کرد. حالا که او حاضر به زندگي با من نيستمن هم آماده ام تا دو قو به او بدهم و از وي جدا شوم.

پس از اظهارات اين زن و شوهر قاضي عموزادي شاهرخ را موظف کرد يک جفت قو بههمسرش بدهد و بدين ترتيب حکم به جدايي آنان داد .

ديگر کار به جايي رسيد که او گفت بايد بين او و شغلم يکي را انتخاب کنم. من هم بادر نظر گرفتن بدرفتاري هاي شاهرخ شغلم را انتخاب کردم و تصميم به جدايي از ويگرفتم .


به گزارش ایونا  ، زني با دريافت مهريه اش که يک جفت قوي سفيد بود از شوهرش جدا شد .

چندي قبل زني به نام عسل به همراه شوهرش شاهرخ با مراجعه به شعبه 268 دادگاهخانواده با ارائه درخواستي به دادگاه خواهان طلاق توافقي شدند.

عسل که 15 سالي از آغاز زندگي مشترکش با شوهرش مي گذرد درباره علت درخواست جداييبه قاضي حسن عموزادي گفت؛ شاهرخ مرد شکاکي است و دائماً مرا تحت نظر دارد و سعي ميکند تمام رفت وآمدهايم را کنترل کند……<<<<

منتشر شده در اخبار زناناخبار طلاقاخبار مهریه

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *