دسته: بازتاب رسانه ها

0

مصاحبه روزنامه همشهری با مدیر موسسه امین 1382

بعد از چهار ماه متاسفانه در حال حاضر بحث مشاوره در جامعه ما هنوز براي بسياري از افراد ناشناخته است همه به دنبال سرگيري ازدواج جوانان هستند يعني نگاهشان به ازدواج يك نگاه عميق...