به کجا در حال رفتنیم؟!

قلم از نوشتن بازمی ایستد و نفس به شماره میافتد که جاهلیت قرن و سده و عصر نمیشناسد در گوشه ای ایزدی میربایند و در جایی بوکو حرامش مینامند و عرض میبرند و در جای دیگر با بمب و قلدری میکشند کودکان معصوم و بیگناهی را که چشم جهان به فردایشان امید بسته بود امام چرا در این خاک و این مرز و بوم شاهد این جنایتهای غیر بشری هستیم ؟

آیا مساله فقط دزدی و یا بیماری است یا مساله بسیار بالاتر از

قلم از نوشتن بازمی ایستد و نفس به شماره میافتد که جاهلیت قرن و سده و عصر نمیشناسد در گوشه ای ایزدی میربایند و در جایی بوکو حرامش مینامند و عرض میبرند و در جای دیگر با بمب و قلدری میکشند کودکان معصوم و بیگناهی را که چشم جهان به فردایشان امید بسته بود امام چرا در این خاک و این مرز و بوم شاهد این جنایتهای غیر بشری هستیم ؟

آیا مساله فقط دزدی و یا بیماری است یا مساله بسیار بالاتر از اینها است جامعه آبستن چه چیزی است چه چیزی را به باد داده ایم که نمیتوانیم راست بیاستیم و راست برویم ؟! آیا آتنا و قبل از آن ستایش که بهره جویی جنسی عامل قتلشان بود و کمی قابل تفسیر بس نبود که اینک باید شاهد مرگ فرشته کوچکی به مانند یاران امام حسین ع تشنه و گرسنه و بی کس باشیم .

این تذهبون ؟ بکجا میرویم و بکجا رسیده ایم چرا نمیخواهیم کمی به عقب بنگریم که چه بر سر خود و جامعه مان آورده ایم نه حوصله گفتگو داریم و نه وقت دقت و ومیل به افزایش دانش و معرفت ؟ واقعا دزدیدن یک نوباوه 8 ماهه و رها کردنش در بیابان تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد را چگونه باید فهمید و هضم کرد ؟

مادرش بمیرد در این سوز و پدرش در این داغ

موسسه امین ضمن هشدار به مسئولین فرهنگی و متصدیان اخلاقی جامعه از ریزش و نابودی شعور فردی و اجتماعی در بخشی از سطوح جامعه از همه مسئولان امر و از جمله خویشتن خویش می خواهد که به خود بازگردیم و ارزشهای انسانی را دوباره زنده کنیم و نگذاریم در دام شیطان نفس و چرک بی اخلاقی غرق شویم

با تسلیت و همراهی با خانواده این سه کودک فرشته گون از خداوند برای والدینشان صبر طلب میکنیم

روابط عمومی موسسه امین

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.