رفتن به نوشته‌ها

زيبايي ، براي زنان خوشبختي نمي‌آورد

براساس اين بررسي که بر روي سه‌هزار و 509 مرد که همسران‌شان زيبا هستد، انجام شده، هر چه زيبايي زنان بيشتر باشد، مرد آنها در سن پايين‌تري از دنيا رخت بربسته است. اين بررسي نشان مي‌دهد حتي زناني که فقط 20درصد از زيبايي بهره داشته‌اند، در ابتداي زندگي يا اواسط آن بيوه شده‌اند. برخلاف آن، زناني که از زيبايي ، بهره کمتري برده‌اند، شوهران آنها عمر بيشتري نسبت به شوهران زنان زيبا داشته‌اند. اين بررسي نشان مي‌‌دهد، 80 درصد مرداني که از همسران زيبايي برخوردار هستند در قبال آنها مسئوليت سنگيني را در خانه و محل کار و خيابان بر دوش دارند. در اين رابطه نيز روانشناسان معتقدند، به گمان برخي افراد، خوشبختي و آسايش دروني ، بستگي خاصي به زيبايي دارد. اما برعکس اين قضيه مردان زيادي هستند که نسبت به واکنش ديگران به همسران زيبارويشان حسادت نشان مي‌دهند و در واقع با دو مسئله در آن واحد مواجه هستند و نمي‌توانند آن دو را (زيبايي و خوشبختي) را از هم جدا کنند. اما اين کافي نيست، بلکه بايد زنان به ويژگي‌هاي ديگري نيز مزين باشند که به شخصيت آنها وابسته است. زيبايي ممکن است باعث خوشبختي در زندگي يک زن باشد ، ولي آيا مردان به آن توجه مي‌کنند؟!؟!

یک بررسي علمي نشان مي‌‌دهد، مرداني که همسران زيبا دارند. عمرشان کوتاه‌تر است. اين بررسي نشان مي‌دهد حتي زناني که فقط 20درصد از زيبايي بهره داشته‌اند، در ابتداي زندگي يا اواسط آن بيوه شده‌اند. برخلاف آن، زناني که از زيبايي ، بهره کمتري برده‌اند، شوهران آنها عمر بيشتري نسبت به شوهران زنان زيبا داشته‌اند. اين بررسي نشان مي‌‌دهد، 80 درصد مرداني که از همسران زيبايي برخوردار هستند در قبال آنها مسئوليت سنگيني را در خانه و محل کار و خيابان بر دوش دارند.

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *