رفتن به نوشته‌ها

گزارش سازمان ملل متحد در مورد جمعیت جهان

وضعیت جمعیت جهان گزارشى است که بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل متحد هرساله به همراه تحلیلى از نحوه رشد جمعیت در جهان منتشر مى کند.

در گزارش امسال این مرکز با عنوان “مردم، فقر وامکانات: بهره گیرى از توسعه براى فقرا” پیش بینى شده است که جمعیت زمین در نیمه قرن بیست و یکم به نه میلیارد و دویست میلیون نفر برسد.

بنا بر این گزارش بالاترین نرخ رشد جمعیت در فقیرترین کشورهاى جهان خواهد بود که جمعیتشان از ششصد میلیون نفر در حال حاضر به یک میلیارد و هشتصد هزار نفر یعنى سه برابر خواهد رسید. جمعیت ایران در سال ۲۰۵۰ میلادی صد و بیست و یک میلیون نفر پیش بینى شده است.

بر اساس این پژوهش در کشورهائى که براى آموزش بهداشت و تنظیم خانواده سرمایه گذارى شده، نرخ رشد جمعیت پایین رفته، خانواده ها کوچکتر شده و بر میزان تولید افزوده شده است. متقابلا کمبود امکانات بهداشتى و عدم مقابله با نابرابرى حقوقى زن ها و مردها از عوامل افزایش جمعیت و تشدید فقر بوده است.

در حال حاضر نیمى از جمعیت جهان با درآمد کمتر از دو دلار در روز و نزدیک به یک میلیارد نفر با کمتر از یک دلار درآمد روزانه زندگى مى کنند. اما به نظر پژوهشگران جمعیت در سازمان ملل، فقر تنها نبودن یا کمبود درآمد نیست.

فقر در عدم امنیت، نابرابرى اجتماعى، بیسوادى و نبود بهداشت از جمله در زمینه هاى بارورى است. این گزارش شکاف فزاینده میان کشورهاى ثروتمند و فقیر جهان را حاصل این فقر جامع مى داند.

پژوهش هاى این مرکز نشان مى دهد که در فاصله سال هاى ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۴ بعلت اجراى برنامه هاى وسیع بین المللى در مورد تنظیم خانواده نرخ رشد جمعیت در جهان کاهش پیدا کرده بوده و این سرمایه گذارى اجتماعى با ایجاد امکانات رشد فردى به خصوص براى زن ها مستقیماً به ریشه فقر حمله کرده است.

توصیه سازمان ملل به کشورهاى در حال توسعه جهان اینست که از فرصت اندکى که این کاهش رشد جمعیت برایشان ایجاد کرده در جهت سرمایه گذارى هاى آموزشى، بهداشتى و اقتصادى استفاده کنند.

در حالى که رسیدن به اهداف پیش بینى شده در زمینه تنظیم جمعیت نیاز به اعتبارات وسیع بین المللى دارد در سال دو هزار کشورهاى جهان به کمتر از نیمى از تعهداتشان در این زمینه عمل کرده اند.

دولت جرج بوش در آمریکا بر اساس مخالفت هاى اعتقادى اش با سقط جنین، کمک سى و چهار میلیون دلارى این کشور به طرح هاى تنظیم خانواده در جهان را قطع کرده و اخیرا تهدید کرده است چنانچه فرازهاى مربوط به “حق انتخاب در بارورى” از متن مصوبه سال ۱۹۹۴ کنفرانس جمعیت و توسعه حذف نشود از این توافقنامه بین المللى نیز کنار خواهد رفت. وضعیت جمعیت جهان گزارشى است که بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل متحد هرساله به همراه تحلیلى از نحوه رشد جمعیت در جهان منتشر مى کند.

در گزارش امسال این مرکز با عنوان “مردم، فقر وامکانات: بهره گیرى از توسعه براى فقرا” پیش بینى شده است که جمعیت زمین در نیمه قرن بیست و یکم به نه میلیارد و دویست میلیون نفر برسد.

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *