رفتن به نوشته‌ها

گزارش سازمان ملل متحد در مورد جمعيت جهان

وضعيت جمعيت جهان گزارشى است كه بخش تحقيقات جمعيت سازمان ملل متحد هرساله به همراه تحليلى از نحوه رشد جمعيت در جهان منتشر مى كند.

در گزارش امسال اين مركز با عنوان “مردم، فقر وامكانات: بهره گيرى از توسعه براى فقرا” پيش بينى شده است كه جمعيت زمين در نيمه قرن بيست و يكم به نه ميليارد و دويست ميليون نفر برسد.

بنا بر اين گزارش بالاترين نرخ رشد جمعيت در فقيرترين كشورهاى جهان خواهد بود كه جمعيتشان از ششصد ميليون نفر در حال حاضر به يك ميليارد و هشتصد هزار نفر يعنى سه برابر خواهد رسيد. جمعيت ايران در سال 2050 ميلادی صد و بيست و يك ميليون نفر پيش بينى شده است.

بر اساس اين پژوهش در كشورهائى كه براى آموزش بهداشت و تنظيم خانواده سرمايه گذارى شده، نرخ رشد جمعيت پايين رفته، خانواده ها كوچكتر شده و بر ميزان توليد افزوده شده است. متقابلا كمبود امكانات بهداشتى و عدم مقابله با نابرابرى حقوقى زن ها و مردها از عوامل افزايش جمعيت و تشديد فقر بوده است.

در حال حاضر نيمى از جمعيت جهان با درآمد كمتر از دو دلار در روز و نزديك به يك ميليارد نفر با كمتر از يك دلار درآمد روزانه زندگى مى كنند. اما به نظر پژوهشگران جمعيت در سازمان ملل، فقر تنها نبودن يا كمبود درآمد نيست.

فقر در عدم امنيت، نابرابرى اجتماعى، بيسوادى و نبود بهداشت از جمله در زمينه هاى بارورى است. اين گزارش شكاف فزاينده ميان كشورهاى ثروتمند و فقير جهان را حاصل اين فقر جامع مى داند.

پژوهش هاى اين مركز نشان مى دهد كه در فاصله سال هاى 1972 تا 1994 بعلت اجراى برنامه هاى وسيع بين المللى در مورد تنظيم خانواده نرخ رشد جمعيت در جهان كاهش پيدا كرده بوده و اين سرمايه گذارى اجتماعى با ايجاد امكانات رشد فردى به خصوص براى زن ها مستقيماً به ريشه فقر حمله كرده است.

توصيه سازمان ملل به كشورهاى در حال توسعه جهان اينست كه از فرصت اندكى كه اين كاهش رشد جمعيت برايشان ايجاد كرده در جهت سرمايه گذارى هاى آموزشى، بهداشتى و اقتصادى استفاده كنند.

در حالى كه رسيدن به اهداف پيش بينى شده در زمينه تنظيم جمعيت نياز به اعتبارات وسيع بين المللى دارد در سال دو هزار كشورهاى جهان به كمتر از نيمى از تعهداتشان در اين زمينه عمل كرده اند.

دولت جرج بوش در آمريكا بر اساس مخالفت هاى اعتقادى اش با سقط جنين، كمك سى و چهار ميليون دلارى اين كشور به طرح هاى تنظيم خانواده در جهان را قطع كرده و اخيرا تهديد كرده است چنانچه فرازهاى مربوط به “حق انتخاب در بارورى” از متن مصوبه سال 1994 كنفرانس جمعيت و توسعه حذف نشود از اين توافقنامه بين المللى نيز كنار خواهد رفت. وضعيت جمعيت جهان گزارشى است كه بخش تحقيقات جمعيت سازمان ملل متحد هرساله به همراه تحليلى از نحوه رشد جمعيت در جهان منتشر مى كند.

در گزارش امسال اين مركز با عنوان “مردم، فقر وامكانات: بهره گيرى از توسعه براى فقرا” پيش بينى شده است كه جمعيت زمين در نيمه قرن بيست و يكم به نه ميليارد و دويست ميليون نفر برسد.

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *