باز هم وصلتی دیگر و شادی دیگر

مبارک باشد

باز هم وصلتی دیگر و شادی دیگر

عروس خانمها:الهام  ط  – و – حمیده  س

آقا دامادها: بهنام  ز – و  – هادی  ر

موسسه امین به این زوجهای جوان که ثمره تلاش همکاران میباشد تبریک میگوید . 

روابط عمومی موسسه امین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.