انتقال قدرت از« من» به «ما»

خيلي از آنها اگرچه دچار طلاق عاطفي شده بودند اما به خاطر بچه ها با زندگي مي ساختند. اين يعني در اين نسل مشکل و مساله وجود دارد.

اما در نسل امروز ما به دليل بالارفتن توانمندي هاي مالي و تحصيلات دختران نارضايتي ها از حالت خاموش درآمده و زنان و دختران توهين به عزت نفس و آزادي فردي و اجتماعي خود را نمي پذيرند و حتي ممکن است بهاي حفظ آزادي و احترام به نفسشان جدايي و طلاق باشد، لذا بنظر مي‌رسد که مي بايست در اصول ارتباطي بين زن و مرد در زمان فعلي تغييرات اساس حاصل شود و تصميم گيري و هدايت از من به ما تبديل شود.
دکتر غنچه راهب

درنسل پدربزرگ و مادربزرگ هاي ما، به نظر مي رسد که زنان به دليل کمرنگ بودن نقش هاي اجتماعيشان و پايين تر بودن سطح تواناييهاي اجتماعيشان راحت تر با مردسالاري کنار مي آمدند حتي ممکن بود از اين که مرد در خانواده هدايت کننده و رياست گر باشد، خوشحال مي بودند.
درنسل مادران و پدران ما، زنان آگاهي بيشتري نسبت به حقوق فردي و آزادي هاي فردي و اجتماعي خود داشته اند و از تواناييهاي شناختي و اجتماعي بيشتري برخوردار گرديده بوده اند اما نقش هاي اجتماعي آنها کمرنگ تر از دختران و زنان امروز بوده است و غالبا فاقد درآمد هاي شخصي و توان مديريت و اداره زندگي به لحاظ اقتصادي بوده اند لذا در اين نسل ميزان آسيب هاي خاموش، افسردگي و مغموم بودن بيشتر بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.