رفتن به نوشته‌ها

عواملي که سبب از هم گسيختگي خانواده مي شود

مراجعاني هستند که در انتخاب همسر به صورت ايده آلي فکر مي کنند و چنانچه معيارهاي ازدواج با ايده آل آنها تطبيق نکند، آن را رد مي کنند. لازم است به اين مراجع به طور مستقيم تفهيم گردد که به ندرت مواردي پيش مي آيد که همه شرايط به طور کامل فراهم باشد، زيرا معيارهاي مورد توجه در همسر گزيني نسبي است. يکي از راه هايي که وجود دارد، آن است که به عوامل مختلف امتياز داده شود و براساس مجموع امتيازات انتخاب صورت گيرد. در اين روش بايد به اين نکته توجه شود که امتياز يک عامل، عامل ديگري کاملاً نپوشاند ( مثلاً سطح تحصيلات ، امتياز سن را نپوشاند ) زيرا عامل سن نقش مهمي در زندگي زناشويي دارد. در انتخاب همسر هر عاملي به تنهايي بايد از حداقل امتياز برخوردار باشد تا جمع امتيازات مبنايي براي مقايسه و انتخاب قرار گيرد.

بسيار ديده شده است که دختراني زيبا و واجد همه شرايط به علّت در نظر گرفتن ضوابط ايده آلي در انتخاب همسر، خواستگاران زيادي را رد کرده اند و با بالا رفتن سن به اصطلاح پير دختر شده اند و ديگر کسي به سراغ آنها نيامده؛ ناچار به ازدواج نامناسبي تن در داده اند. همچنين در مورد پسران که در خواستگاري از دختراني با ضوابط ايده آلي موفق به ازدواج نشده اند، با گذشت زمان با حالت سرخورده از ازدواج منصرف شده و تمام عمر را به تنهايي گذرانده اند ، يا به ازدواج نامناسبي رضايت داده و تمام عمر را در زندگي زناشويي ناشادي به سر برده اند.

مشاوران بايد با مقايسه موارد ناموفق، مراجعان را به سوي واقعيت سوق دهند؛ و توقع آنان را تا حّد معقول و عملي تعديل کنند و از بين موارد موجود به انتخاب احسن بپردازند.

در ايران رسم است که دختران يک خانواده به ترتيب سن ازدواج کنند و چنانچه يکي از دختران بزرگتر به عللي در خانه بماند و خواهران کوچکتر ازدواج کنند، اين امر براي آن دختر و خانواده مصيبتي است. اين وضعيت از نظر رواني خرد کننده است و خردکنندگي آن بيش از آنچه مربوط به اصل موضوع باشد به طعنه و نيش زبان هاي ديگران برمي گردد که چرا خواهران کوچک او عروس شده اند و براي او خواستگار پيدا نشده است؛ حتماً او عيبي دارد؛ يا …

در اين موارد ممکن است تحت فشارهاي اجتماعي و رسم هاي سنتي ازدواج نامناسبي انجام گيرد. دختري که خواهران کوچک او عروس شده اند براي رهايي از طعنه و سرزنش و تهمت ديگران يا براي رهايي از مزاحمت ها و نظرهاي افراد ناباب و بوالهوس، احتمال دارد به ازدواج غيرمعقولي دست بزند و عمري را ناشاد به سر برد ؛ چنانچه اين دختر به موقع تحت شرايط عادي به انتخاب مي پرداخت ، گرفتار حالتي اين چنين نمي شد. مشاوران به چنين دختراني بايد توصيه نمايند، از ازدواجي که در آن ناهماهنگي هاي بارز وجود دارد، پرهيز کنند و فشار اجتماعي را تا فراهم شدن شرايط نسبتاً مناسب تحمل کنند و به محض ايجاد امکان با ديده اغماض و انعطاف براي ازدواج اقدام کنند.

مشاوره با نوعروس و تازه داماد

اغلب با نوعروس ها و تازه دامادهايي مواجه مي شويم که پس از چند ماه يا چند هفته زندگي مشترک اختلافشان شروع و گاه به مراحل حادي منجر مي شود. روزهاي اول ازدواج معمولاً توأم با عشق و دلدادگي است و جاذبه هاي جنسي روي تمام نابرابري هاي ديگر سرپوش مي گذارد؛ ولي پس از مدتي که انگيزه هاي جنسي ، عشق و دلدادگي ، قدرت نخستين خود را از دست داد؛ عوامل ديگر خودنمايي مي کند. در اين دوره است که مشاور نقش مهمي به عهده دارد. مشاوران در مواجهه با چنين مراجعاني با توجه به مقتضيات و شرايط هر مورد بايد از روش هاي متفاوتي استفاده نمايند. براي توجيه مطلب به چند مورد اشاره مي شود:

1- دختر و پسر همه جهات را رعايت نموده و انتخاب مناسب نموده اند، ولي مشکلي که دارند تطابق و سازگاري آنان با شرايط جديد است. آنها از خانواده جدا شده و ارتباط خود را با پدر، مادر، خواهران و برادران از دست داده اند. آنها مسئوليت جديدي را پذيرفته اند و گاه از شهر و ديار و والدين خود نيز دور شده اند. مشاور در ارتباط با چنين مراجعاني که بهتر است در يک جلسه سه نفري ( مشاور، نوعروس و تازه داماد) انجام گيرد، بايد مراجعان خود را در سازگاري با شرايط جديد و در نظر گرفتن عوامل تداوم زناشويي ياري نمايد.

2- در مورد زن و مردي که انتخاب مناسب نداشته اند، مثل دختر 18 ساله اي که با مرد40 ساله ازدواج نموده و پس از مدتي متوجه شده که شوهر وي پاسخگوي نيازهاي رواني و جنسي وي نمي باشد ، زندگي زناشويي به محيط سرد و ناشادي تبديل مي شود. در اين موارد مشاور بايد زوج ها را به تعديل تمايلات و ارضاي نيازها يا استفاده از برنامه هاي جبراني متوجه سازد. در مورد شوهر مسنّي که با دختري کم سن و سال ازدواج نموده، پر کردن اوقات فراغت وي با برنامه هاي مورد علاقه همسرش نظير مسافرت کردن، برنامه هاي هنري و ورزشي، مفيد خواهد بود.
مراجعاني هستند که در انتخاب همسر به صورت ايده آلي فکر مي کنند و چنانچه معيارهاي ازدواج با ايده آل آنها تطبيق نکند، آن را رد مي کنند. لازم است به اين مراجع به طور مستقيم تفهيم گردد که به ندرت مواردي پيش مي آيد که همه شرايط به طور کامل فراهم باشد، زيرا معيارهاي مورد توجه در همسر گزيني نسبي است. يکي از راه هايي که وجود دارد، آن است که به عوامل مختلف امتياز داده شود و براساس مجموع امتيازات انتخاب صورت گيرد. در اين روش بايد به اين نکته توجه شود که امتياز يک عامل، عامل ديگري کاملاً نپوشاند ( مثلاً سطح تحصيلات ، امتياز سن را نپوشاند ) زيرا عامل سن نقش مهمي در زندگي زناشويي دارد. در انتخاب همسر هر عاملي به تنهايي بايد از حداقل امتياز برخوردار باشد تا جمع امتيازات مبنايي براي مقايسه و انتخاب قرار گيرد.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *