رفتن به نوشته‌ها

بايد فرهنگ طلاق در جامعه اصلاح شود

صداقتي با اشاره به فرهنگ مهريه بالا در خانواده ها افزود : متاسفانه برخيخانواده ها در تعيين مهريه ها براي ازدواج فرزندان خود چشم و هم چشمي مي کنند ومهريه بالا را دليل منزلت خانودگي و فرزندان مي پندارند.

وي با بيان اينکه “اينبينش سبب مي شود که خانواده ها ، آينده فرزندان خود را ناديده بگيرند” ، گفت : دردادخواست هاي طلاق ، مهريه هاي هزار و اندي سکه طلا و بر اساس سال تولد دختران و ياحتي مهريه هاي دو يا سه هزار سکه طلا و حتي در يک مورد مهريه 10 هزار سکه بهارآزادي مشاهده شده است.

 

رييس شعبه 262 دادگاه خانواده دو در پاسخ به اين سووالکه در صورت اثبات مهريه بالا به قصد کلاهبرداري ، واکنش دستگاه قضايي چه خواهد بود ؟ ،گفت :‌ دستگاه قضايي در اين موضوع به دليل آنکه قابل کشف نيست ، نمي تواند اقداميانجام دهد.

صداقتی توضيح داد : عقد نکاح بين زوجين در قالب قرارداد کاملا مشخصو توافقي تنظيم مي شود و دستگاه قضايي براي توافقات اشخاص ارزش قانوني قايل است.

وي در خصوص ازدواج هاي اينترنتي نيز گفت : آنچه به دستگاه قضايي مربوط است ،نتيجه ازدواج است که بايد به ثبت رسيده باشد و دستگاه قضايي نمي تواند بي دليل بهحريم اشخاص و توافقات آنان وارد شود.

رييس شعبه 262 دادگاه خانواده دو در خصوصارايه دادخواست طلاق از سوي زوجين گفت : اگر دادخواست طلاق را زوج به دادگاه تسليمکند ، مرد بايد مهريه زن را علاوه بر ساير حقوق زوجه پرداخت و در اين صورت نيازي بهارائه دادخواست طلاق از سوي زوجه نيست.

صداقتي توضيح داد “چنانچه دادخواستطلاق را زوجه تسليم دادگاه کرده باشد، بايد علاوه بر دادخواست طلاق ، دادخواست احقاقحقوق خود را نيز ارائه دهد“.  

وي در خصوص علل ارائه دادخواست هاي طلاق نيز گفت:  عمده دادخواست هاي طلاق به دليل ناآگاهي خانواده ها به موضوعات چون نهاد خانواده وبه دلايلي چون مشکلات مالي ، انحرافات اخلاقي ، دخالت اطرافيان ، اعتياد ، مشکل مسکن وبيکاري ارائه مي شود.

رييس شعبه 262 دادگاه خانواده دو همچنين عوامل اثرگذار درپيشگيري از طلاق را رعايت مرسومات عرفي وسنتهاي عمومي جامعه ، عجله نکردن در ازدواج،آگاهي يابي وشناخت افراد از يکديگر ، معرفي خصوصيات اخلاقي ، شخصي و فاميلي طرفين ،استفاده از مشاوره ها ، بررسي وضعيت شغلي و مالي افراد و اصلاح قوانين مرتبط باازدواج و طلاق براساس شرايط روز جامعه دانست.

رييس شعبه 262 مجتمع قضايي خانواده دو گفت که “بايد فرهنگ طلاق در جامعه به گونه اي اصلاح شود که طلاق آخرينراهکار در حل مشکلات زندگي مشترک خانواده ها تلقي شود“.

 

به گزارش ایونا ،عليرضا صداقتيگفت : متاسفانه امروز در جامعه فرهنگطلاق به عنوان نخستين راهکار حل مشکلات زندگي مشترک تلقي مي شود و اين فرهنگ بايداصلاح شود.

رييس شعبه 262 دادگاه خانواده دو با اشاره به اينکه 40 درصداختلافات در زندگي مشترک به علت نداشتن تفاهم و اشتراکات در زندگي است ،گفت :‌ متاسفانه در موارد متعددي واقعيت ها در طلاق در نظر گرفته نمي شود.

منتشر شده در اخبار طلاق

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *