رفتن به نوشته‌ها

مهریه عجیب زنی که طلاق می خواست

این زن که کارمند یک شرکت است، ادامه داد؛ قبل از اینکه به عقد همسرم دربیایمشاغل بودم و با او شرط کردم که قصد دارم به کارم ادامه دهم و او نیز پذیرفت اما پساز آغاز زندگی زناشویی مان وی مخالفت هایش را آغاز کرد. سال های اول مخالفت او باکارم کمتر بود اما به تدریج به بهانه تراشی پرداخت. یکی از بهانه های او محیط کارمبود. وی به خاطر حضور مردان در شرکت، قصد داشت مرا از کار منع کند. این رفتار او بابچه دار شدن مان شدت یافت و تولد دخترم نگار بهانه مناسبی به او داد تا باز هم بااشتغال من به مخالفت بپردازد.

روز به روز رفتار شاهرخ با من بدتر می شد اما من به خاطر دخترم او را تحمل میکردم تا اینکه در چند سال اخیر مشکلات مان به اوج خود رسید و شاهرخ مرا تحت فشارقرار داد و به من گفت تحت هر شرایطی باید شغلم را رها کنم .

من ۱۷ سال کار کرده بودمو جوانی ام را برای آن گذاشته بودم اما لجبازی های شوهرم ۱۷ سال سابقه کاری ام رابه خطر انداخته بود. از سویی او مدام به من تهمت می زد و ادامه کارم را به تمایلبرای ارتباط با همکارانم مرتبط می دانست. حتی چند مرتبه به محل کارم آمد و باعثآبروریزی شد .

 

 

دیگر کار به جایی رسید که او گفت باید بین او و شغلم یکی را انتخاب کنم. من همبا در نظر گرفتن بدرفتاری های شاهرخ شغلم را انتخاب کردم و تصمیم به جدایی از ویگرفتم .

پس از اظهارات این زن شوهرش نیز گفت؛ من عسل را در انتخاب آزاد گذاشته ام و ویخود از بین من و کارش دومی را انتخاب کرد. حالا که او چنین انتخابی کرده من هماعتراضی ندارم و حاضرم مهریه اش را نیز تمام و کمال به او بپردازم.

او ادامه داد؛ عسل به پرنده ها ازجمله قو علاقه زیادی داشت به همین علت هنگامعقد یک جفت قو را به عنوان مهریه تعیین کرد. حالا که او حاضر به زندگی با من نیستمن هم آماده ام تا دو قو به او بدهم و از وی جدا شوم.

پس از اظهارات این زن و شوهر قاضی عموزادی شاهرخ را موظف کرد یک جفت قو بههمسرش بدهد و بدین ترتیب حکم به جدایی آنان داد .

دیگر کار به جایی رسید که او گفت باید بین او و شغلم یکی را انتخاب کنم. من هم بادر نظر گرفتن بدرفتاری های شاهرخ شغلم را انتخاب کردم و تصمیم به جدایی از ویگرفتم .


به گزارش ایونا  ، زنی با دریافت مهریه اش که یک جفت قوی سفید بود از شوهرش جدا شد .

چندی قبل زنی به نام عسل به همراه شوهرش شاهرخ با مراجعه به شعبه ۲۶۸ دادگاهخانواده با ارائه درخواستی به دادگاه خواهان طلاق توافقی شدند.

عسل که ۱۵ سالی از آغاز زندگی مشترکش با شوهرش می گذرد درباره علت درخواست جداییبه قاضی حسن عموزادی گفت؛ شاهرخ مرد شکاکی است و دائماً مرا تحت نظر دارد و سعی میکند تمام رفت وآمدهایم را کنترل کند……<<<<

منتشر شده در اخبار زناناخبار طلاقاخبار مهریه

اولین باشید که نظر می دهید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *