رفتن به نوشته‌ها

ماه: ژانویه 2011

افزایش نگران کننده کودک‌آزاری و همسر آزاری

*درباره نحوه فعالیت های مرکز اورژانس اجتماعی مقداری توضیح دهید. -اورژانس اجتماعی شامل بسته کاملی از مداخله در بحران های فردی و خانوادگی و اجتماعی…

نقش مشاوره قبل و بعد از ازدواج در زندگی

دکتر علی حسینی ـ روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید: «مشاوره» فرآیند دوجانبه‌ای است که اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری درست در اختیار…