رفتن به نوشته‌ها

ماه: نوامبر 2010

برگزاری همایش (ازدواج موقت،ضرورت یاامتناع)

ازسوی دیگر علی نصیری براین نکته پافشاری داشت که در شرایط و ساختار فرهنگی،اجتماعی واقتصادی ایران یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از جرم، به…

مهریه های عجیب در چند سال اخیر و دلایل آن

شاهین زند  مشاور خانواده در این باره می گوید:افزایش مهریه یک پدیده تک عاملی نیست و مسائل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در آن دخیل هستند.در حقیقت چشم…

چراازدواج‏های به اصطلاح دانشجویی به نظر ناموفقند

قربانی بیان کرد: علت دیگر ناموفق بودن ازدواج های دانشجویی این است که دانشجو با یک تم رویایی و ایده آلیستی به دنیا نگاه می…