رفتن به نوشته‌ها

ماه: سپتامبر 2005

کهنسال‌ترین مرد مجرد عرب در پی بیش از یک قرن

کهنسال‌ترین مرد مجرد عرب در پی بیش از یک قرن تجرد، بالاخره موفق به ازدواج شد. پایگاه اینترنتی شبکه ماهواره‌ای «العربیه» به نقل از روزنامه…

کهنسال‌ترین مرد مجرد عرب در پی بیش از یک قرن

کهنسال‌ترین مرد مجرد عرب در پی بیش از یک قرن تجرد، بالاخره موفق به ازدواج شد. پایگاه اینترنتی شبکه ماهواره‌ای «العربیه» به نقل از روزنامه…