رفتن به نوشته‌ها

ماه: شهریور 1384

كهنسال‌ترين مرد مجرد عرب در پي بيش از يك قرن

كهنسال‌ترين مرد مجرد عرب در پي بيش از يك قرن تجرد، بالاخره موفق به ازدواج شد. پايگاه اينترنتي شبكه ماهواره‌اي «العربيه» به نقل از روزنامه…

كهنسال‌ترين مرد مجرد عرب در پي بيش از يك قرن

كهنسال‌ترين مرد مجرد عرب در پي بيش از يك قرن تجرد، بالاخره موفق به ازدواج شد. پايگاه اينترنتي شبكه ماهواره‌اي «العربيه» به نقل از روزنامه…