رفتن به نوشته‌ها

گرايش فرزند به مصرف مواد مخدر در اثر كاهش نقش پدر در خانوادهوي افزود: متاسفانه در جامعهکنوني ما به نقش پدر و اهميت حضور مقتدرانه، همراه با حمايت و ارايه آگاهي پدرانهبه فرزند توجه نمي‌شود.

عضوي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي الگوي نوجواناندر مصرف مواد مخدر را در بيشتر موارد پدر خانواده عنوان کرد و گفت: پدر عامل تعيينکننده‌اي در تربيت فرزند و ايجاد شخصيتي مستقل در نوجوان است.

گلزاري تصريحکرد: براي ايجاد شخصيتي مقاوم و بدور از تزلزل در نوجوان که باعث ايجاد مصونيت دربرابر انحرافات اجتماعي از جمله مصرف داروها، لازم است وابستگي نوجوان به خانواده وبه خصوص مادر به تدريج کاهش يابد و دراين راه بازگرداندن اهميت، نقش و جايگاه پدردر جامعه ايراني به عنوان يکي از راهکارها شناخته مي شود.

هفتمين همايش انجمنعلمي داروسازان ايران با موضوع “سوء مصرف داروها”، از سوم شهريور در مرکز همايش‌هايرازي تهران گشايش يافته است، امروز به کار خود پايان مي دهد .

يک روانشناس باليني گفت که کاهش اهميت نقشپدر در خانواده مهمترين عامل گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخدر است.

  

به گزارش  ایونا به نقل از دبيرخانه هفتمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران، دکتر “محمد گلزاريبا بيان اين مطلب اظهار داشت: در بحث مصرف مواد و تأثيرات مخرب آن بر نوجوانان،عوامل اجتماعي چون رسانه‌ها، دوستان، محيط‌ هاي آموزشي و نيز خانواده مطرح مي‌شود. اما آنچه از نظر روانشناسان به عنوان مهمترين عامل مصرف مواد مخدر شناخته ‌شده بحثتاثيرات خانواده، خصوصا نقش و اهميت پدر است.

""

منتشر شده در اخبار خانوادهاخبار خواندنی خانوادهاخبار کودکان و جواناناخبار مردان

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *