رفتن به نوشته‌ها

ايجاد پايگاه اينترنتي ازدواج از سوي يک نهاد امين ، مطلوب است


رييس سازمان ملي جوانان در ادامه با بيان اينکه ازدواج اينترنتي در جامعه ايرانگسترده نيست، گفت:‌ در شرايط حاضر، فضاي مجازي اساسا محيط مناسبي براي شکل گيريمقدمات آشنايي زوجين نيست.

وي افزود: اين گفته به آن معنا نيست که به طور يقينهمه آشنايي ها از طريق فضاي مجازي باطل است.

علي اکبري اظهار داشت:‌ با توجه بهاينکه استفاده از اينترنت و فضاي مجازي در کشور رواج روزافزوني يافته است يکي ازکارکردهاي آن در صورت برنامه ريزي هاي مناسب و بررسي ابعاد مختلف موضوع، مي توانددريافت اطلاعات مقدماتي افراد براي تشکيل زندگي مشترک باشد.

وي تصريح کرد: درعين حال نمي توان فضاي مجازي و اينترنت را به عنوان يک بستر مناسب براي تشکيلخانواده قلمداد کرد چرا که غالب آشنايي ها در اين فضا سطحي و از راه دور است درحالي که صاحبنظران توصيه مي کنند جوانان از نزديک و به طور عميق از يکديگر شناختپيدا کنند که اين مسئله با نزديکي و آشنايي خانواده هاي دو طرف ميسر مي شود.

بهگفته وي، بررسي ها نشان مي دهد اکثر ازدواج هايي که به طرق ديگر و در کل بدون آگاهيو آشنايي عمقي صورت مي گيرد، منجر به طلاق مي شود به همين دليل در اين گونهارتباطات بايد پيشتر خانواده ها آگاهي کامل پيدا کنند تا اين مسئله به مشکلي برايجامعه تبديل نشود.

حجت الاسلام والمسلمين “محمد جواد حاج علياکبري” اعلام کرد :‌ اگردستگاه اميني متولي ايجاد پايگاه اينترنتي ازدواج جوانان شود و تمام ابعاد از جهاتمختلف آسيب شناسي و روانشناسي شود، تشکيل چنين پايگاهي طرح مطلوبي است.

به گزارش ايونا ، معاون رييسجمهوري تصريح کرد: استفاده مناسب از اينترنت و فضاي مجازي در صورتي که برنامه ريزيمناسبي در رابطه با آن صورت گيرد مي تواند به جوانان در امر ازدواج کمک کند امانبايد فراموش کرد که همواره افراد سود جو و شيادي هستند که از اين طريق جوانان رافريب مي دهند.

وي خاطرنشان کرد:‌ نبايد فراموش کرد که اين کار بسيار مشکل است ونياز به زيرساخت ها و مقدمات گسترده اي دارد تا به مشکلي براي جامعه تبديل  نشود.

""

 

منتشر شده در اخباراخبار ازدواجخواندنی ها

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *