رفتن به نوشته‌ها

تعهد بيشتر دختران به مذهب و خانواده

همچنين گروه 24-19 ساله ها در حوزه ارزش هاي شخصى نسبت به گروه 14-12 ساله ها نمرات بيشترى را کسب کرده اند.

نتايج حاصله نشان داد كه گروه سنى 18-15 ساله ها در حوزه هاي شغل و سياست در حد تعهد نمرات بالاتري نسبت به گروه 24-19 ساله ها بدست آورده‌اند.

در بعد جستجوگري در حوزه شغل و سياست تفاوت گروه 14-12 ساله ها و 24-19 ساله ها، به نفع گروه جوانتر معنا دار بود. در حوزه نقش جنسى نيز تفاوت گروه 18-15 ساله ها به 24-19 ساله ها به نفع جوانترها معنادار بود.

اين پژوهش كه در مقطع كارشناسي ارشد به راهنمايي استاد مرتضي لطيفيان انجام شده است، نشان مي دهد با مقايسه دانشجويان علوم انسانى و غير علوم انسانى، دانشجويان علوم انسانى در بعد تعهد در حوزه هاى شغل، سياست و ارزش هاى شخصى نمرات بالاتري دارند و دانشجويان غيرعلوم انسانى در حوزه هاي شغل، دوستى، رابطه با جنس مخالف و نقش جنسى در بعد جستجوگرى نمرات بالاترى داشتند.

براي انجام اين پژوهش 370 نفر از دانش آموزان، دانشجويان دختر و پسر ناحيه دو شهر شيراز و دانشجويان دانشگاه شيراز به صورت تصادفى انتخاب شدند و براساس پرسشنامه ‏‎EIPQ‎‏ مورد ارزيابى قرار گرفتند.اين يرسشنامه دو عامل جستجوگرى و تعهد را مورد سنجش قرار داده است.

پديده نوجوانى از ديرباز با اين مساله اساسى همراه بوده است كه نوجوان از خود مى پرسد “من كيستم؟” بنابراين جستجوي پاسخ اين پرسش را “جستجوي هويت” مى نامند كه ممكن است چندين سال به طول انجامد.

نتايج يک پژوهش نشان مي دهد در مقايسه گروه دختران و پسران، گروه دختران در حوزه هاى مذهب و خانواده نسبت به پسران در بعد تعهد و در حوزه هاي دوستي ( رابطه با جنس مخالف و نقش جنسى) در بعد جستجوگرى نمرات بيشتري بدست آورده اند.

به گزارش برنا، نتايج يك پژوهش كه در دانشگاه شيراز انجام شده است، نشان مي دهد در مقايسه گروه دختران و پسران، گروه دختران در حوزه هاى مذهب و خانواده در بعد تعهد و در حوزه هاي دوستي ( رابطه با جنس مخالف و نقش جنسى) در بعد جستجوگرى نمرات بيشتري بدست آورده اند.

لادن هاشمي در پايان نامه خود با عنوان “بررسي تحولي ابعاد وضعيت هويت نوجوانان و جوانان 24-12 سال ايراني از ديدگاه مارسيا” نتيجه گيري كرده است که گروه 18- 15 ساله ها در حوزه رابطه با جنس مخالف در همين بعد نمرات بالاترى از گروه 14-12 ساله ها بدست آورده اند.

منتشر شده در اخبار خانوادهاخبار خواندنی خانوادهاخبار زنان

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *