رفتن به نوشته‌ها

تعداد دختران مجرد ۳ برابر آقایان …

در سال های گذشته آمار تجرد دختران بیش از پسران بود، چندی پیش هم سازمان ثبت احوال کشور هم درباره افزایش تجرد قطعی دختران ایرانی هشدار داد. سال گذشته هم زنگ خطر برای تجرد قطعی نزدیک به یک میلیون دختر ایرانی به صدا در آمد. اما در این میان آمارها نشان می دهد، شمار پسران ایرانی مجرد در سن ازدواج هم رو به افزایش است.

مینا افشار-  کارشناسان معتقدند، به دليل افزايش تعداد مواليد در دهه نخست انقلاب، ایران یک هرم سنی با قاعده وسيع داشت و تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله كشور از جمعيت 20 تا 24 ساله بيشتر بود و زماني كه تعداد دختران را يک رده سنی پايين تر می گيريم اين قاعده سنی متورم‌تر است و تعداد دخترهایی بيشتری در اين رده قرار دارد. با كاهش تعداد مواليد قاعده هرم سني در ايران در حال كوچک شدن است، با جمع شدن اين قاعده هرم سني، تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله از 20 تا 24 ساله كمتر شده و تعداد دخترهای مجرد 15 تا 35 ساله از پسرهای 20 تا 40 ساله كمتر مي شود و در يک دهه آينده پسرهای در معرض ازدواج از دخترهای در معرض ازدواج بيشتر مي شوند.

اين مسأله منجر به مجرد ماندن يک ميليون دختر تا 10 سال آينده مي‌شود. اين مشكل از سوي كارشناسان از دهه 70 گوشزد شده است، در حال حاضر تعداد پسران مجرد از دختران مجرد در هر رده سني بيشتر است ولي تعداد دختران از پسران در يک رده سني پايين‌تر كمتر است.

افزایش شمار پسران مجرد در کشور

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور به ایرنا، گفت: تا سال های قبل از سال ۹۰ تعداد دختران مجرد در سن ازدواج بیشتر از پسران بود، اما در سال های اخیر این موضوع در حال معکوس شدن است و تعداد پسران مجرد در سن ازدواج در حال افزایش است.

علی اکبر محزون با بیان اینکه در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد، افزود: ۵ میلیون و ۵۷۰ نفر از آنها پسر و ۵ میلیون و ۶۷۰ نفر نیز دختر در سن ازدواج هستند که این افراد هرگز ازدواج نکرده اند.

محزون ادامه داد: الگوی سنی ازدواج در کشور به این صورت است که بخش عمده ای از ازدواج آقایان یعنی معادل ۸۰ تا ۸۵ درصد در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی و ازدواج بانوان نیز در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال صورت می گیرد.

او با اشاره به اینکه آمار دختران و پسران ازدواج نکرده و در سن متعارف یا همان قبل از تجرد قطعی نشان دهنده آن است که در این آمار دختران از پسران پیشی گرفته اند، تأکید کرد: در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دختر و پسر قبل از تجرد قطعی در کشور وجود دارد که ۹۸۰ هزار نفر آن را خانم ها و ۳۲۰ هزار نفر را آقایان تشکیل می دهند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: آمار دختران و پسران قبل از تجرد قطعی نشان می دهد که شمار دختران در این زمینه سه برابر بیشتر از مردان است.

محزون سن تجرد قطعی در ایران را از سن ۵۰ سال به بالا عنوان کرد و گفت: در مجموع ۱۵۲ هزار خانم و آقا در سن تجرد قطعی در کشور وجود دارد که ۶۲ هزار نفر آقا و ۹۰ هزار خانم هستند که در این زمینه نیز خانم ها ۱،۵ برابر آقایان هستند. براساس آمار جمعیت کشور ایران ۷۸ میلیون نفر هستند.

تجرد قطعی ۱.۳ میلیون جوان ایرانی 

این در حالیست، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، ابتدای امسال، تعداد افراد مجرد قطعی بالای ۵۰ سال را ۱۵۲ هزار نفر عنوان کرد و به مهر گفت: یک میلیون و۳۰۰ هزار فرد بالای سن متعارف نیز در کشور هرگز ازدواج نکرده اند.

در سال ۹۲ آمار ازدواج مردان بالای سن متعارف ۳۵ سال ۹.۴ درصد بود که در سال گذشته این آمار به ۱۰.۴ افزایش پیدا کرد و همچنین ازدواج زنان بالای ۳۰ سال در سال ۹۲ ، ۱۲.۵ درصد بوده که در سال گذشته به ۱۴.۵ درصد رسیده است.

تعداد جوانان در سن ازدواج هرگز ازدواج نکرده تا اردیبهشت امسال، ۱۱ میلیون و ۲۴۰ نفر بود و از این تعداد ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر مرد و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر نیز زنان بودند.

تعداد دختران مجرد ۳ برابر آقایان

آمارها نشان می دهد در سال ۹۳ تعداد خانم های مجرد کشور از تعداد آقایان مجرد بیشتر بود. در سال گذشته ۴۸ درصد خانم‌های در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت‌احوال كشور خرداد ماه سال گذشته به افکارنیوز گفته بود: آقايان در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۲۰ تا ۳۴ شامل ۱۲ ميليون و ۷۰ هزار نفر می‌شوند كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۵۷۰ هزار نفر هرگز ازدواج نكرده‌اند. بنابراين ۴۶ درصد آقايان در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. همچنين خانم‌های در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۱۵ تا ۲۹ سال شامل ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر می شوند، از اين تعداد ۵ ميليون و ۶۷۰ هزار خانم هرگز ازدواج نكرده‌اند.

همچنین محزون به آمار مربوط به افرادی كه در خطر تجرد قطعی قرار گرفته بودند و در طيف سنی بعد از ۳۴ سال برای آقايان و پس از ۲۹ سال برای خانم‌ها تا سن ۵۰ سالگی قرار دارند اشاره كرد و گفت: تعداد ۳۲۰ هزار نفر از آقايان از سن متعارف ازدواج در كشور عبور كرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند.

به گفته مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور در سال ۹۳، ۹۸۰ هزار خانم نيز در سن خطر تجرد قطعی قرار داشتند: خانم‌ها تقريبا ۳ برابر بيشتر نسبت به آقايان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند.

محزون همچنين به آمار سال ۸۵ و ۹۰ در ارتباط با افراد در سن ازدواج كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و نيز افراد در سن تجرد قطعی اشاره كرد و گفت: در سال ۸۵ مجموعا ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر مجموع كليه خانم‌ها و آقايانی بود كه در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نكرده‌اند كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۲۱۰ هزار آقا و ۶ ميليون و ۵۸۰ هزار خانم بوده‌اند.

افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی به روایت آمار

صرف‌نظر از آثار سو اجتماعی كه پديده افزايش سن ازدواج به دنبال دارد، تبعات جمعيتي اين پديده هم مي‌تواند نگران‌كننده باشد. كمترين تأثير افزايش سن ازدواج، بر هم خوردن تعادل هرم جمعيتي كشور و در نتيجه، بروز شكل جديدي از چالش‌هاي مربوط به سن ازدواج، در كشور است.

سازمان ثبت احوال از سال 83 آمارهاي منسجم جمعيتي از وقايع حياتي از جمله ازدواج و طلاق را گردآوري كرده و بر اين اساس امكان تحليل آماري اين وقايع فراهم شده است.

طبق گزارش سازمان ثبت احوال کشور سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میانگین 27.2 سال برای مردان و حدود 23 سال برای زنان رسیده که ‌این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است.

در سال ۹۱ حدود 12 میلیون نفر مرد در گروه سنی 20 تا 34 ساله و 11 میلیون و 800 هزار نفر زن در گروه سنی 15 تا 29 ساله قرار داشتند که حدود 32 درصد از کل جمعیت کشور بود. از ‌این تعداد 46 درصد مردان و 48 درصد زنان در این گروه‌های سنی، هرگز ازدواج نکرده‌اند.

بر همین اساس ميزان تجرد قطعي مردان از 5.1 درصد به 3.1 درصد کاهش يافته، اما اين تعداد براي دختران از 8 درصد به 8.1 درصد افزايش يافته است. آمار ارائه شده به طور کلي از بالا رفتن سن ازدواج در ميان دختران و افزايش آمار تجرد قطعي آنان حکايت دارد.

محاسبات صورت گرفته مشخص می‌کند که در سال 85 جمعیت زنان مجرد هرگز ازدواج نکرده 35 سال به بالا، 308 هزار نفر بوده که شاید از ‌این جمعیت تنها 10 درصد از آنها تمایلی به ازدواج نداشته و مابقی فرصت ازدواج را به دست نیاورده و در تجرد باقی مانده‌اند.

هرچه ازدواج در سنین پایین‌تر اتفاق بیفتد، اختلاف سنی کمتر خواهد بود و هرچه ‌این سن افزایش پیدا کند، ‌این اختلاف سن بیشتر خواهد شد؛ چراکه مردانی با سنین بالا ترجیح می‌دهند با دخترانی بسیار جوان‌تر از خود ازدواج کنند و هرچه سن ازدواج پسران بیشتر شود، به همان نسبت دختران بیشتری نیز مجرد باقی خواهند ماند.

ایسنا

منتشر شده در آمار و گزارشاخبار ازدواجاخبار زناناخبار مردان

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *