رفتن به نوشته‌ها

52 % والدین آگاهی با تربیت فرزند ندارند

مشکلات خانوادگی 27 درصد مشکلات تماس‌گیرندگان با مرکز صدای یارا را تشکیل می‌داد که از این میان 52.91 درصد در مورد شیوه‌های فرزندپروری آگاهی نداشتند.

شیرین صدرنوری، مددکار اجتماعی گفت: از 4800 تماس‌گیرنده با مرکز محل فعالیت خود 92.5 درصد مادر، 3.4 درصد کودک، 2 درصد پدر، 1.4 درصد اقوام و 0.5 درصد سایر افراد بودند. 46.01 درصد مشکلات مطرح‌شده در مورد دختران و 53.95 درصد در رابطه با پسران بود. همچنین سن کودکان مورد بحث، صفر تا سه سال؛ 25.7 درصد، چهار تا هفت سال؛ 33.6 درصد، هشت تا 11 سال؛ 16.2 درصد، 12 تا 15 سال؛ 15.3 درصد، 16 تا 18 سال؛ 6.66 درصد، بالای 18 سال 2.14 درصد و نامشخص 0.125 درصد عنوان شده است. 42.66 درصد این کودکان زیر سن مدرسه، 10.75 درصد در مقطع پیش‌دبستان، 24.93 درصد دبستان، 10.125 درصد راهنمایی، 10.16 درصد دبیرستان و 1.35 درصد دانشجو بودند.

80 درصد تماس‌ها از تهران بوده است
او در مورد تحصیلات تماس‌گیرنده‌ها تصریح کرد: 0.72 درصد تماس‌گیرندگان بی‌سواد، 1.49 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 4.10 درصد سیکل، 5.83 درصد زیر دیپلم، 51.39 درصد دیپلم، 7.39 درصد کاردانی، 25.60 درصد کارشناسی و 3.43 درصد کارشناسی ارشد بودند. 80.5 درصد این تماس‌ها از تهران، 19.23 درصد شهرستان و 0.263 درصد از خارج از کشور انجام شد. از منطقه پنج تهران 401 نفر؛ منطقه چهار، 300 نفر؛ منطقه نه، 147 نفر؛ منطقه پانزده، 143 نفر؛ منطقه چهارده، 133 نفر؛ منطقه هجده، 130 نفر؛ منطقه دو، 142 نفر؛ منطقه بیست، 106 نفر؛ منطقه هفت، 721 نفر؛ منطقه هشت، 92 نفر؛ منطقه یک، 84 نفر؛ منطقه دوازده، 89 نفر؛ منطقه شانزدهم، 75 نفر؛ منطقه شش، 72 نفر؛ منطقه بیست‌ودو، 60 نفر؛ منطقه ده، 69 نفر؛ منطقه نوزده، 63 نفر؛ منطقه هفده، 54 نفر؛ منطقه سه، 53 نفر؛ منطقه یازده، 51 نفر؛ منطقه سیزده، 42 نفر و منطقه بیست‌ویک، 32 نفر با صدای یارا تماس گرفتند.

78 درصد تماس‌گیرنگان خانه‌دار هستند/ حدود 55 درصد خانواده‌ها، تک‌فرزند هستند
این مددکار اجتماعی به ارایه اطلاعات دیگری در مورد تماس‌گیرندگان پرداخت و اظهار داشت: از بین این افراد 78.17 درصد خود را خانه‌دار، 14.67 درصد کارمند، 2.32 درصد شغل آزاد، 0.52 درصد کارگر، 2.178 درصد دانش‌آموز، 1.988 درصد دانشجو و 0.142 درصد بیکار معرفی کردند. نحوه آشنایی این افراد 49.64 درصد از طریق دوستان، 16.59 درصد از طریق اقوام، 6.87 درصد قبلاً تماس گرفته، 3.73 درصد از طریق مشاوره مدرسه، 2.114 از طریق اعضا، 6.518 درصد از طریق بهزیستی، 0.422 درصد از طریق پلیس110 ، 0.404 درصد از طریق 118 و 22.37 درصد از راه‌های دیگر است. نوع خانواده کودکان و نوجوانان مورد بحث 95.97 درصد هسته‌ای، 2.123 درصد گسترده و 1.737درصد گسسته هستند. 54.83 درصد این خانواده‌ها تک‌فرزند، 37.76 درصد دو فرزند، 5.855 درصد سه‌فرزند، 0.453 درصد چهارفرزند، 0.090 درصد پنج فرزند و بیشتر دارند.

61 درصد کودکان تنبیه شده‌اند/ حدود 75 درصد تنبیه‌ها عاطفی و روانی است
صدرنوری در مورد نوع مشکلات مطرح‌شده توسط تماس‌گیرندگان بیان کرد: مشکلات خانوادگی 27.625 درصد، مدرسه 13.225 درصد، دوستان 4.45 درimages (28)صد، عادتی 5.975 درصد، رفتاری 27.5 درصد، ذهنی 0.7 درصد، ارتباطی 3.825 درصد، مشکلات جسمی 0.5 درصد، مشکلات اجتماعی 1.125 درصد، مشکلات جنسی 1.575 درصد، بلوغ 4.6 درصد، مواد مخدر 0.15 درصد، حقوقی 0.1 درصد، تبعیض 0.075 درصد، درخواست اطلاعات 8.075 درصد، کودک‌آزاری 0.425 درصد و بهره‌کشی 0.075 درصد عنوان شده است. 61 درصد این کودکان تنبیه شده‌اند و 38.97 درصد تنبیه نشده‌اند. 74.92 درصد تنبیه‌ها عاطفی و روانی و 25.37 درصد جسمی بوده است.

52 درصد افراد نسبت به شیوه فرزندپروری عدم آگاهی داشتند
او با اشاره به مسایل مطرح‌شده در زمینه مشکلات خانوادگی تصریح کرد: این مشکلات عدم آگاهی به شیوه فرزندپروری؛ 52.91 درصد، تک‌فرزندی؛ 19.27 درصد، مسایل مربوط به ناسازگاری؛ 2.199 درصد، اختلاف در شیوه تربیت؛ 13.58 درصد، از دست دادن یکی از اعضای خانواده؛ 1.55درصد، والدین معتاد یا روانی؛ 3.75 درصد، رابطه با خواهر و برادر؛ 2.328 درصد، خانواده‌های مختلط؛ 0.646 درصد، فرزندخواندگی؛ 0.517 درصد، بیکاری والدین؛ 0.517 درصد، مشکلات جسمانی و روانی یکی از اعضای خانواده؛ 1.55 درصد و موارد دیگر 1.164 درصد را شامل می‌شد.

تیزهوشی مشکل 47 درصد تماس‌گیرندگان
صدرنوری در مورد مسایل مطرح‌شده در زمینه مشکلات رفتاری اظهار کرد: لجبازی با 27.90 درصد، پرخاشگری و عصبی‌بودن با 27.43 درصد، عدم اعتماد به نفس با 6.682 درصد، تنبلی و عدم مسئولیت‌پذیری با 4.454 درصد، نامرتبی و بی‌دقتی با 7.737 درصد، زودرنجی با 10.55 درصد، دروغگویی با 5.041 درصد، کم‌رویی و خجالتی‌بودن با 5.509 درصد، کناره‌گیری و گوشه‌گیری با 3.28 درصد، دزدی با 0.468 درصد و موارد دیگر با 0.93 درصد، مشکلات رفتاری مطرح‌شده بودند. مشکلات عادتی این کودکان شامل جویدن ناخن با 32.73 درصد، شب ادراری با 10.07 درصد، شکل خواب با 10.119 درصد، تیک با 8.928 درصد، دندان قروچه با 8.928 درصد، مکیدن انگشت با 6.54 درصد، کندن مو با 4.166 درصد، کوبیدن سر با 2.380 درصد، شکل تکلم با 1.785 درصد، شکستن انگشت با 0.59 درصد و موارد دیگر با 7.73 درصد می‌شود. مشکلات ذهنی آن‌ها به مواردی مانند تیزهوشی با 47.36 درصد، عقب‌ماندگی ذهنی با 15.78 درصد، بیماری روانی 10.53 درصد و  موارد دیگر با 26.31 درصد مربوط است.

52 درصد کودکان در ارتباط‌ با دوستان خود دچار مشکل بودند
این مددکار اجتماعی درباره مسایل مربوط به مدرسه تصریح کرد: افت تحصیلی با 16.79 درصد، عدم علاقه به درس با 11.369 درصد، عدم تمرکز با 9.302 درصد، تکالیف شب با 8.268 درصد، مشکلات تحصیلی با 7.493 درصد، مشکل در یادگیری با 7.493 درصد، مشکل با معلم با 6.97 درصد، مشکل و شیوه درس خواندن با 6.97 درصد، مشکل با مسئولان مدرسه با 4.65 درصد، اضطراب از نتایج آموزشی تحصیلی با 4.65 درصد، ترس از مدرسه و مهدکودک با 4.39 درصد، بی‌علاقگی به رشته تحصیلی با 3.617 درصد، ترک تحصیل با 1.55 درصد، غیبت و فرار از مدرسه با 1.55 درصد، سخت‌گیری والدین در درس با 1.033 درصد، اخراج از مدرسه با 0.77 درصد، مردودشدن یا تجدیدی با 0.516 درصد و موارد دیگر با 2.58 درصد، مشکلات مربوط به مدرسه است. این کودکان در مورد دوستان خود با مشکلاتی مانند ارتباط با دوستان با 52.27 درصد، زورگیری- قلدری با 21.21 درصد، مشکلات با غیرهمجنس با 10.60 درصد، حسادت با 9.090 درصد و موارد دیگر 6.818 درصد روبه‌رو هستند. در مسایل ارتباطی مشکلات رایج آن‌ها ناسازگاری با 44.68 درصد، نحوه برقراری ارتباط با دیگران با 31.91 درصد، توقع بیش از حد از دیگران با 9.93 درصد، دوست ناباب با 9.22 درصد و موارد دیگر با 4.26 درصد است.

مهرخانه

منتشر شده در آمار و گزارشاخبار

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *