رفتن به نوشته‌ها

۵۲ % والدین آگاهی با تربیت فرزند ندارند

مشکلات خانوادگی ۲۷ درصد مشکلات تماس‌گیرندگان با مرکز صدای یارا را تشکیل می‌داد که از این میان ۵۲٫۹۱ درصد در مورد شیوه‌های فرزندپروری آگاهی نداشتند.

شیرین صدرنوری، مددکار اجتماعی گفت: از ۴۸۰۰ تماس‌گیرنده با مرکز محل فعالیت خود ۹۲٫۵ درصد مادر، ۳٫۴ درصد کودک، ۲ درصد پدر، ۱٫۴ درصد اقوام و ۰٫۵ درصد سایر افراد بودند. ۴۶٫۰۱ درصد مشکلات مطرح‌شده در مورد دختران و ۵۳٫۹۵ درصد در رابطه با پسران بود. همچنین سن کودکان مورد بحث، صفر تا سه سال؛ ۲۵٫۷ درصد، چهار تا هفت سال؛ ۳۳٫۶ درصد، هشت تا ۱۱ سال؛ ۱۶٫۲ درصد، ۱۲ تا ۱۵ سال؛ ۱۵٫۳ درصد، ۱۶ تا ۱۸ سال؛ ۶٫۶۶ درصد، بالای ۱۸ سال ۲٫۱۴ درصد و نامشخص ۰٫۱۲۵ درصد عنوان شده است. ۴۲٫۶۶ درصد این کودکان زیر سن مدرسه، ۱۰٫۷۵ درصد در مقطع پیش‌دبستان، ۲۴٫۹۳ درصد دبستان، ۱۰٫۱۲۵ درصد راهنمایی، ۱۰٫۱۶ درصد دبیرستان و ۱٫۳۵ درصد دانشجو بودند.

۸۰ درصد تماس‌ها از تهران بوده است
او در مورد تحصیلات تماس‌گیرنده‌ها تصریح کرد: ۰٫۷۲ درصد تماس‌گیرندگان بی‌سواد، ۱٫۴۹ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۴٫۱۰ درصد سیکل، ۵٫۸۳ درصد زیر دیپلم، ۵۱٫۳۹ درصد دیپلم، ۷٫۳۹ درصد کاردانی، ۲۵٫۶۰ درصد کارشناسی و ۳٫۴۳ درصد کارشناسی ارشد بودند. ۸۰٫۵ درصد این تماس‌ها از تهران، ۱۹٫۲۳ درصد شهرستان و ۰٫۲۶۳ درصد از خارج از کشور انجام شد. از منطقه پنج تهران ۴۰۱ نفر؛ منطقه چهار، ۳۰۰ نفر؛ منطقه نه، ۱۴۷ نفر؛ منطقه پانزده، ۱۴۳ نفر؛ منطقه چهارده، ۱۳۳ نفر؛ منطقه هجده، ۱۳۰ نفر؛ منطقه دو، ۱۴۲ نفر؛ منطقه بیست، ۱۰۶ نفر؛ منطقه هفت، ۷۲۱ نفر؛ منطقه هشت، ۹۲ نفر؛ منطقه یک، ۸۴ نفر؛ منطقه دوازده، ۸۹ نفر؛ منطقه شانزدهم، ۷۵ نفر؛ منطقه شش، ۷۲ نفر؛ منطقه بیست‌ودو، ۶۰ نفر؛ منطقه ده، ۶۹ نفر؛ منطقه نوزده، ۶۳ نفر؛ منطقه هفده، ۵۴ نفر؛ منطقه سه، ۵۳ نفر؛ منطقه یازده، ۵۱ نفر؛ منطقه سیزده، ۴۲ نفر و منطقه بیست‌ویک، ۳۲ نفر با صدای یارا تماس گرفتند.

۷۸ درصد تماس‌گیرنگان خانه‌دار هستند/ حدود ۵۵ درصد خانواده‌ها، تک‌فرزند هستند
این مددکار اجتماعی به ارایه اطلاعات دیگری در مورد تماس‌گیرندگان پرداخت و اظهار داشت: از بین این افراد ۷۸٫۱۷ درصد خود را خانه‌دار، ۱۴٫۶۷ درصد کارمند، ۲٫۳۲ درصد شغل آزاد، ۰٫۵۲ درصد کارگر، ۲٫۱۷۸ درصد دانش‌آموز، ۱٫۹۸۸ درصد دانشجو و ۰٫۱۴۲ درصد بیکار معرفی کردند. نحوه آشنایی این افراد ۴۹٫۶۴ درصد از طریق دوستان، ۱۶٫۵۹ درصد از طریق اقوام، ۶٫۸۷ درصد قبلاً تماس گرفته، ۳٫۷۳ درصد از طریق مشاوره مدرسه، ۲٫۱۱۴ از طریق اعضا، ۶٫۵۱۸ درصد از طریق بهزیستی، ۰٫۴۲۲ درصد از طریق پلیس۱۱۰ ، ۰٫۴۰۴ درصد از طریق ۱۱۸ و ۲۲٫۳۷ درصد از راه‌های دیگر است. نوع خانواده کودکان و نوجوانان مورد بحث ۹۵٫۹۷ درصد هسته‌ای، ۲٫۱۲۳ درصد گسترده و ۱٫۷۳۷درصد گسسته هستند. ۵۴٫۸۳ درصد این خانواده‌ها تک‌فرزند، ۳۷٫۷۶ درصد دو فرزند، ۵٫۸۵۵ درصد سه‌فرزند، ۰٫۴۵۳ درصد چهارفرزند، ۰٫۰۹۰ درصد پنج فرزند و بیشتر دارند.

۶۱ درصد کودکان تنبیه شده‌اند/ حدود ۷۵ درصد تنبیه‌ها عاطفی و روانی است
صدرنوری در مورد نوع مشکلات مطرح‌شده توسط تماس‌گیرندگان بیان کرد: مشکلات خانوادگی ۲۷٫۶۲۵ درصد، مدرسه ۱۳٫۲۲۵ درصد، دوستان ۴٫۴۵ درimages (28)صد، عادتی ۵٫۹۷۵ درصد، رفتاری ۲۷٫۵ درصد، ذهنی ۰٫۷ درصد، ارتباطی ۳٫۸۲۵ درصد، مشکلات جسمی ۰٫۵ درصد، مشکلات اجتماعی ۱٫۱۲۵ درصد، مشکلات جنسی ۱٫۵۷۵ درصد، بلوغ ۴٫۶ درصد، مواد مخدر ۰٫۱۵ درصد، حقوقی ۰٫۱ درصد، تبعیض ۰٫۰۷۵ درصد، درخواست اطلاعات ۸٫۰۷۵ درصد، کودک‌آزاری ۰٫۴۲۵ درصد و بهره‌کشی ۰٫۰۷۵ درصد عنوان شده است. ۶۱ درصد این کودکان تنبیه شده‌اند و ۳۸٫۹۷ درصد تنبیه نشده‌اند. ۷۴٫۹۲ درصد تنبیه‌ها عاطفی و روانی و ۲۵٫۳۷ درصد جسمی بوده است.

۵۲ درصد افراد نسبت به شیوه فرزندپروری عدم آگاهی داشتند
او با اشاره به مسایل مطرح‌شده در زمینه مشکلات خانوادگی تصریح کرد: این مشکلات عدم آگاهی به شیوه فرزندپروری؛ ۵۲٫۹۱ درصد، تک‌فرزندی؛ ۱۹٫۲۷ درصد، مسایل مربوط به ناسازگاری؛ ۲٫۱۹۹ درصد، اختلاف در شیوه تربیت؛ ۱۳٫۵۸ درصد، از دست دادن یکی از اعضای خانواده؛ ۱٫۵۵درصد، والدین معتاد یا روانی؛ ۳٫۷۵ درصد، رابطه با خواهر و برادر؛ ۲٫۳۲۸ درصد، خانواده‌های مختلط؛ ۰٫۶۴۶ درصد، فرزندخواندگی؛ ۰٫۵۱۷ درصد، بیکاری والدین؛ ۰٫۵۱۷ درصد، مشکلات جسمانی و روانی یکی از اعضای خانواده؛ ۱٫۵۵ درصد و موارد دیگر ۱٫۱۶۴ درصد را شامل می‌شد.

تیزهوشی مشکل ۴۷ درصد تماس‌گیرندگان
صدرنوری در مورد مسایل مطرح‌شده در زمینه مشکلات رفتاری اظهار کرد: لجبازی با ۲۷٫۹۰ درصد، پرخاشگری و عصبی‌بودن با ۲۷٫۴۳ درصد، عدم اعتماد به نفس با ۶٫۶۸۲ درصد، تنبلی و عدم مسئولیت‌پذیری با ۴٫۴۵۴ درصد، نامرتبی و بی‌دقتی با ۷٫۷۳۷ درصد، زودرنجی با ۱۰٫۵۵ درصد، دروغگویی با ۵٫۰۴۱ درصد، کم‌رویی و خجالتی‌بودن با ۵٫۵۰۹ درصد، کناره‌گیری و گوشه‌گیری با ۳٫۲۸ درصد، دزدی با ۰٫۴۶۸ درصد و موارد دیگر با ۰٫۹۳ درصد، مشکلات رفتاری مطرح‌شده بودند. مشکلات عادتی این کودکان شامل جویدن ناخن با ۳۲٫۷۳ درصد، شب ادراری با ۱۰٫۰۷ درصد، شکل خواب با ۱۰٫۱۱۹ درصد، تیک با ۸٫۹۲۸ درصد، دندان قروچه با ۸٫۹۲۸ درصد، مکیدن انگشت با ۶٫۵۴ درصد، کندن مو با ۴٫۱۶۶ درصد، کوبیدن سر با ۲٫۳۸۰ درصد، شکل تکلم با ۱٫۷۸۵ درصد، شکستن انگشت با ۰٫۵۹ درصد و موارد دیگر با ۷٫۷۳ درصد می‌شود. مشکلات ذهنی آن‌ها به مواردی مانند تیزهوشی با ۴۷٫۳۶ درصد، عقب‌ماندگی ذهنی با ۱۵٫۷۸ درصد، بیماری روانی ۱۰٫۵۳ درصد و  موارد دیگر با ۲۶٫۳۱ درصد مربوط است.

۵۲ درصد کودکان در ارتباط‌ با دوستان خود دچار مشکل بودند
این مددکار اجتماعی درباره مسایل مربوط به مدرسه تصریح کرد: افت تحصیلی با ۱۶٫۷۹ درصد، عدم علاقه به درس با ۱۱٫۳۶۹ درصد، عدم تمرکز با ۹٫۳۰۲ درصد، تکالیف شب با ۸٫۲۶۸ درصد، مشکلات تحصیلی با ۷٫۴۹۳ درصد، مشکل در یادگیری با ۷٫۴۹۳ درصد، مشکل با معلم با ۶٫۹۷ درصد، مشکل و شیوه درس خواندن با ۶٫۹۷ درصد، مشکل با مسئولان مدرسه با ۴٫۶۵ درصد، اضطراب از نتایج آموزشی تحصیلی با ۴٫۶۵ درصد، ترس از مدرسه و مهدکودک با ۴٫۳۹ درصد، بی‌علاقگی به رشته تحصیلی با ۳٫۶۱۷ درصد، ترک تحصیل با ۱٫۵۵ درصد، غیبت و فرار از مدرسه با ۱٫۵۵ درصد، سخت‌گیری والدین در درس با ۱٫۰۳۳ درصد، اخراج از مدرسه با ۰٫۷۷ درصد، مردودشدن یا تجدیدی با ۰٫۵۱۶ درصد و موارد دیگر با ۲٫۵۸ درصد، مشکلات مربوط به مدرسه است. این کودکان در مورد دوستان خود با مشکلاتی مانند ارتباط با دوستان با ۵۲٫۲۷ درصد، زورگیری- قلدری با ۲۱٫۲۱ درصد، مشکلات با غیرهمجنس با ۱۰٫۶۰ درصد، حسادت با ۹٫۰۹۰ درصد و موارد دیگر ۶٫۸۱۸ درصد روبه‌رو هستند. در مسایل ارتباطی مشکلات رایج آن‌ها ناسازگاری با ۴۴٫۶۸ درصد، نحوه برقراری ارتباط با دیگران با ۳۱٫۹۱ درصد، توقع بیش از حد از دیگران با ۹٫۹۳ درصد، دوست ناباب با ۹٫۲۲ درصد و موارد دیگر با ۴٫۲۶ درصد است.

مهرخانه

منتشر شده در آمار و گزارشاخبار

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *