روزهای امین …

من خاص هستم و خاص میخواهم ……لحظاتی قبل خانمی به موسسه مراجعه کرد و به اتاق من آمد تا مشاوره بگیرد برای ازدواج با این جمله شروع کرد ..من خاص هستم و خاص میخواهم ..  من فکر کردم او مشکلی در بدن یا روان دارد و میخواهد کسی باشد که با این مشکل کنار بیاید ، اما اینطور نبود او فکر میکرد فردی استثنایی در بدن و اندام و چهره و شغل و تحصیلات است و دنبال یک فرد پولدار خوش تیپ با کلاس با تحصیلات بالا و دست و دلباز بی نقص میگشت ؟ !!! سعی کردم او را متوجه خود شیفتگی خویش کنم ولی متاسفانه او سعی داشت مرا به استثنایی بدنش متوجه کند … در نهایت گفت من اگر ایدهالم را پیدانکنم هرگز ازدواج نخواهم کرد .. مغز خر نخوردم که با این درآمدی که دارم و شغلم نیازی به آقا بالا سر ندارم الان آزادم و خانم خودم  من همینم که هستم و مردی تو لیاقت خودم پیدا نکردم .. به او هشدار دادم که ایده آل نگری یک بحران روحی است و کم کم از خواسته های شما کاسته میشود ولی متقاضیان هم به همان نسبت کاسته خواهند شد ولی انگار گوشی برای شنیدن نداشت …

بسیاری از کسانی که دچار وسواس انتخاب میشوند متوجه این مشکل روحی خود نیستند و بر همین هم اصرار میکنند و ادامه میدهند اما راه چراه تن به مشاوره بالینی دادن و رسیدن به نقطه معتدل است .

شاید بسیاری از جوانان ما دچار این قیاس گری بین مطلوب و موجود شده اند و نمیخواهند دست از مطلوب به خاطر موجود بکشند

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.