ميزان طلاق در چين هم افزايش يافت

با اين حال ميزان ازدواج‌ها در چين نيز افزايش ‪ ۱۱/۸درصدي نشان مي‌دهد و در سال گذشته ميلادي در اين كشور ‪ ۹ميليون و ‪ ۵۰۰هزار زوج با يكديگر وصلت كردند. جامعه شناسان‌اعتقاد دارند تحولات سريع‌اجتماعي‌و چالش‌هاي پيش روي خانواده ها و تغيير درمفاهيم اجتماعي براي مردم و مسايل اقتصادي‌از علت‌هاي افزايش طلاق در چين است. اين درشرايطي‌است كه مشغوليت مردم در چين در امور كاري،چالش ديگري براي خانواده‌ها محسوب مي‌شود. درهمين حال از سال ‪ ۲۰۰۳ميلادي قانون جديد ازدواج و طلاق در چين به اجرا گذاشته شد كه تشريفات طلاق درآن ساده‌تر شده است و زوج مي‌توانند با پرداخت يك دلار و ‪ ۳۶سنت از يكديگر جدا شوند.

آمارهاي اداره‌امور مدني چين نشان مي‌دهد ميزان طلاق در سال گذشته ميلادي در اين كشور افزايش يافته است. به گزارش ایونا ، روزنامه جوانان چين به نقل از داده‌هاي آماري اداره‌امورمدني اين كشور نوشت:يك ميليون و ‪ ۴۰۰هزار زوج درسال گذشته ميلادي از يكديگر جدا شدند كه اين رقم در مقايسه با يكسال قبل‌از آن ‪۱۸/۲درصد رشد نشان مي‌دهد. اين درشرايطي است كه نرخ طلاق درسال ‪ ۱۹۸۰ميلادي درچين فقط ‪ ۳۴۰هزار نفر بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.