روز جهانی مرد مبارک باد

روز جهانی مردان بر تمامی مردان مبارک باد .

به امید روزی که تبعیض جنسیتی در جهان نباشد ، اینکه به دلیل ظلم به زنان ظلم بر مردان و یا به دلیل ظلم بر مردان ظلم بر زنان روا داشته شود ، تعادل جنسیتی در میان بشریت هرگز برقرار نخواهد شد .

موسسه امین به همه مردان اعم از پسران ، پدران ، پدربزرگان و…. این روز را تبریک گفته و امیدوار است سایه همه پدر ها بر سر خانواده شان برفرار باشد .

روابط عمومی موسسه امین  

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.