رفتن به نوشته‌ها

ایدز، عامل مرگ روزانه ۵۷۰۰ نفر در جهان

پیشگیری از اچ آی وی کماکان اولین خط دفاع بوده و باید همراه با درمان شتاب بگیرد ما به اتفاق باید اقداماتی را در جهت دسترسی جهانشمول برای پیشگیری درمان و مراقبت از آن به عمل آوریم. اعطا کنندگان کمک می توانند پیشتازان انسداد شکاف منابع مورد نیاز بوده وجامعه بین المللی را در مضاعف نمودن اعتبارات مالی برای ایدز تا ۲۰۱۰ یاری دهند تا تعهد حکومت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اجابت گردد. مراقبات بهداشتی می توانند با ادغام پیشگیری ایدز و برنامه های جنسی و بهداشت باروری و ارائه پیام های پیشگیری به همگان پیشگام باشند. این امر به خصوص برای افراد جوان حائز اهمیت است که در میان آنان نیمی از آلودگی های تازه رخ می دهد. مردم جوان با طرفداری برای حقوق و نیازهای مشخصشان می توانند هدایت این مسیر را بر عهده گیرند. مردان و زنان جوانان می توانند معرف رهیافت های تازه در پیشگیری از اچ آی وی بوده و در عین حال شرکای طبیعی در مبارزه با ایدز باشند. همچنین زمان آن است که رهبری زنان ارتقاء یابد. برای کاهش شیوع اچ آی وی باید از پس نابرابری های جنسیتی برآییم که محرک این بیماری است و اطمینان دهیم که زنان پاسخی موثر را رهنمون باشند. مردان و پسران هم با ترویج برابری در روابط و ارائه نقش الگوهای مثبت در خانواده ها، مشارکت ها و جوامع می توانند پیشقدم شوند. حکومت ها باید با سرمایه گذاری بر برنامه های جامع ملی و با تمرکز بر پیشگیری از اچ آی وی و با هدف گذاری های روشن و حمایت همه جانبه پشتاز باشند. بدیهی است بدون رهبری متعهد در عالیترین سطح نباید انتظار پاسخ موثر داشت. کلید موفقیت دراین امر مهم مشارکت فعال مردمی است که به اچ آی وی و ایدزمبتلا هشتند. شهامت، صداقت و رهبری آنهاست که رهبران سیاسی انتخاب شده را برای قولهای داده شده و پیشرتف حاصله پاسخگو نمایند. امروز در روز جهانی ایدز صندوق جمعیت ملل متحد دوباره خود را در پیشگامی برای پیشگیری از اچ آی وی متعهد می سازد. ما به اتفاق باید به عهد خود وفا دار بوده و در پیشگیری از ایدز پیشقدم باشیم.

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در پیامی به مناسب روز جهانی ایدز ۱ دسامبر ۲۰۰۷ برابر با ۱۰ آذر ۱۳۸۶ گفت: ایدز همچنان عامل اصلی مرگ روزانه ۵۷۰۰ نفر در سراسر جهان است. به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل پیام ثریا عبید به این شرح است: امروز در روز جهانی ایدز از ما خواسته می شود در مبارزه با ایدز پیشگام باشیم. درجایی که پیشگامی قدرتمند و متعهد باشد پاسخ موثرتر است. بر آوردهای تازه برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز و سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع اچ آی وی، نشان می‌دهد درصد مردم مبتلا به اچ آی وی کاهش یافته و شمار آلودگی های تازه تنزل کرده است. بخشی از این سیر نزولی به دلیل برنامه های پیشگیری و درمان ایدز است. با این وجود ایدز همچنان علت پیشتاز مرگ در سراسر جهان با مرگ هر روز ۵۷۰۰ نفر است. در طول ۲۴ ساعت آینده بیش از ۶۸۰۰ نفر مبتلا به ویروس ایدز می شوند. اکنون زمان آن است که تلاش های پیشگیری را تقویت کرده و اثر ایدز را کاهش دهیم.

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *