رفتن به نوشته‌ها

تعداد افراد باسواد در خانوارهای روستایی

بر اساس این گزارش در دهک‌های چهارم تا هشتم درآمدی خانوارهای روستایی در سال ۸۴ متوسط تعداد افراد باسواد در هر خانوار بین ۰۱/۳ تا ۸۴/۳ نفر متغییر بوده است. به عبارتی در دهک چهارم درآمدی ۳۳/۷ درصد از خانوارها بدون هیچ فرد باسواد و در ۰۶/۲۰ درصد از خانوارهای همین دهک درآمدی پنج نفر فرد باسواد و بیشتر وجود داشته است. بر اساس این گزارش ۴/۵ درصد خانوارهای روستایی در دهک پنجم درآمدی در سال ۸۴ هیچ فرد با سوادی را نداشته‌اند این در حالیست که ۳۳/۲۲ درصد آن‌ها در خانواده‌های خود پنج نفر باسواد و بیشتر را داشته‌اند. تعداد خانوارهای روستایی بدون فرد باسواد در دهک‌های درآمدی ششم و هفتم و هشتم به ترتیب ۱۵/۳ ، ۲۳/۲ و ۴۲/۲ بوده است و نسبت خانوارهای روستایی دهک‌ها فوق که پنج نفر باسواد و بیشتر داشته‌اند نیز به ترتیب ۱۲/۲۵ ، ۱۷/۳۲ و ۴۹/۳۳ درصد بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط افراد باسواد در دهک‌های بالای درآمدی خانوارهای روستایی در سال ۸۴، بسیار بیشتر از سایر دهک‌های درآمدی بود به طوری که تنها ۰۹/۱ درصد از خانوارهای روستایی دهک نهم و ۳۵/۱ درصد از خانوارهای روستایی دهک دهم فرد باسواد در خانواده نداشتند و در مقابل ۵۲/۳۶ درصد خانوارهای روستایی دهک نهم و ۱۹/۴۶ درصد خانوارهای روستایی دهک دهم در سال ۸۴، دارای پنج نفر و بیشتر فرد باسواد در خانواده خود بوده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهای روستایی دهک نهم درآمدی ۰۶/۴ نفر و تعداد افراد باسواد در خانوارهای روستایی دهک دهم در سال ۸۴، ۴۸/۴ نفر بوده است. به گزارش ایسنا، مقایسه متوسط تعداد افراد باسواد در هر خانوار روستایی در دهک‌های اول تا سوم درآمدی که همان افراد زیر خط فقر هستند، با خانوارهای روستایی دهک‌های بالای درآمدی در سال ۸۴ گویای تفاوت قابل توجه سطح سواد در این خانوارهاست.

بر اساس گزارش‌های رسمی در سال ۸۴، متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهای روستایی دهک اول درآمدی ۹۶/۰ نفر بوده است و ۶/۵۵ درصد این خانوارها هیچ فرد باسوادی را در خانواده خود نداشته‌اند. به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ایسنا، متوسط تعداد افراد باسواد در کلیه خانوارهای روستایی در سال ۸۴ ، ۱۷/۳ نفر بوده است و به طور متوسط در ۳۱/۲۴ درصد از خانوارهای روستایی پنج فرد باسواد و بیشتر داشتند. این در حالیست که ۶۹/۱۰ درصد خانوارهای کلیه دهک‌های درآمدی به طور متوسط هیچ فرد باسوادی را در خانواده خود نداشتند. در سال ۸۴ به طور متوسط ۰۶/۲ نفر از افراد خانوارهای روستایی که در دهک دوم درآمدی قرار داشتند، باسواد بودند و بیشترین تعداد افراد باسواد در این دهک دو نفر در هر خانوار بودند. همچنین در همین سال در ۷۶/۱۱ درصد از خانوارهای روستایی دهک سوم درآمدی، هیچ فرد باسوادی وجود نداشت.

منتشر شده در آمار و گزارشاخبار خواندنی خانواده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *