رفتن به نوشته‌ها

محاکمه قاتل ‮٩۴‬زن ‮ ‬در کانادا

به‭ ‬گفته‭ ‬دادستان‭ ‬ایالتی،‭ ‬دادگاه‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬ثابت‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬پیکتون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قتل‭ ‬این‭ ‬‮۶‬‭ ‬زن‭ ‬جسد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تکه تکه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خوراک‭ ‬برای‭ ‬خوک های‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬وی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬این‭ ‬مزرعه دار‭ ‬بی‮ ‬رحم،‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬ابزار‭ ‬چنین‭ ‬اقدامی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‮.‬ نخستین‭ ‬بار،‭ ‬مزرعه‭ ‬پیکتون‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٧٩٩١‬،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬پلیس‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬درباره‭ ‬ارتکاب‭ ‬یک‭ ‬قتل‭ ‬مظنون‭ ‬شد،‭ ‬مورد‭ ‬بازرسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بازرسی،‭ ‬چیزی‭ ‬دستگیر‭ ‬پلیس‭ ‬نشد‮.‬ در‭ ‬فوریه‭ ‬سال‭ ‬‮۵٠٠٢‬،‭ ‬پلیس‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬حمل‭ ‬غیرقانونی‭ ‬سلاح،‭ ‬حکم‭ ‬بازرسی‭ ‬مزرعه‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬پرونده‭ ‬‮«‬زنان‭ ‬مفقود‭ ‬شده‮»‬‭ ‬مورد‭ ‬بازجویی‭ ‬قرار‭ ‬داد‮.‬‭ ‬با‭ ‬پیدا‭ ‬شدن‭ ‬چند‭ ‬شیء‭ ‬مشکوک‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دستگاه‭ ‬تنفسی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬مفقود‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬پیکتون،‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬پلمپ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬دو‭ ‬فقره‭ ‬قتل‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬روانه‭ ‬زندان‭ ‬شد‮.‬‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان،‭ ‬پلیس‭ ‬توانست‭ ‬سرنخ های‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬جنایات‭ ‬پیکتون‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬به‭ ‬گونه ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬چند‭ ‬ماه،‭ ‬شمار‭ ‬قربانیان‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬‮۶٢‬‭ ‬نفر‭ ‬رسید‮.‬ هزینه‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬پرونده‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگ ترین‭ ‬و‭ ‬فجیع ترین‭ ‬پرونده های‭ ‬قاتلان‭ ‬زنجیره ای‭ ‬کانادا‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‮ ‬آید،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬برآورد‭ ‬شد‮.‬ به‭ ‬علت‭ ‬گستردگی‭ ‬جنایات‭ ‬این‭ ‬مرد‭ ‬سنگدل،‭ ‬جزئیات‭ ‬محاکمات‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مطبوعات‭ ‬قرار‭ ‬نگرفت‮.‬‭ ‬پلیس‭ ‬طی‭ ‬جستجوی‭ ‬خود‭ ‬دو‭ ‬جمجمه‭ ‬سر‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فریزر‭ ‬منزل‭ ‬وی‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‮.‬ آزمایش‭ ‬دی‮ ‬ان ای‭ ‬نشان‭ ‬داد،‭ ‬این‭ ‬‮٢‬‭ ‬جمجمه‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬خیابانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬سا لهای‮٧٩٩١‬‭ ‬تا‭ ‬‮۵٠٠٢‬‭ ‬مفقود‭ ‬شده‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬همچنین‭ ‬بخش هایی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پای‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬قربانی‭ ‬در‭ ‬فریزر‭ ‬او‭ ‬قرار‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬اثر‭ ‬چندین‭ ‬گلوله‭ ‬روی‭ ‬استخوان‭ ‬جمجمه‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬جسد‭ ‬قربانیان‭ ‬با‭ ‬چاقو‭ ‬تکه تکه‭ ‬شده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬توصیف‭ ‬نحوه‭ ‬قتل‭ ‬و‭ ‬شواهد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬منزل‭ ‬پیکتون،‭ ‬حاضران‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬داد‮.‬‭ ‬این‭ ‬شواهد‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬تحقیق‭ ‬توسط‭ ‬پلیس‭ ‬و‭ ‬کارآگاهان‭ ‬جمع آوری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬نیافته‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬تکان دهنده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬خبرنگاران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شنیدن‭ ‬جزئیات‭ ‬قتل ها،‭ ‬تحت‭ ‬مشاوره‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‮.‬‭ ‬پلیس‭ ‬که‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬مدرک‭ ‬علیه‭ ‬پیکتون‭ ‬جمع آوری‭ ‬کرده‭ ‬است،‮ ‬‭ ‬اکنون‭ ‬تلاش‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬رقم‭ ‬دقیق‭ ‬قربانیان‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کند‮.‬‭ ‬ یک‭ ‬پلیس‭ ‬مخفی‭ ‬پیشتر‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬اعتراف‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬حداقل‭ ‬‮۵٧‬‭ ‬زن‭ ‬خیابانی‭ ‬را‭ ‬بکشد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬پیکتون‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬اتهام های‭ ‬خود‭ ‬ادعا‭ ‬می‮ ‬کند‭ ‬پلیس‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬یک‭ ‬قاتل‭ ‬زنجیره ای‭ ‬ساخته‭ ‬است‮.‬ در‭ ‬تازه ترین‭ ‬جلسه‭ ‬دادگاه‭ ‬پیکتون‭ ‬که‭ ‬چهارشنبه‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شاهدان‭ ‬اصلی‭ ‬پرونده‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬احضار‭ ‬شد‮.‬‭ ‬‮«‬آندرو‭ ‬بلوود‮»‬‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬پیکتون‭ ‬پیشتر‭ ‬طی‭ ‬بازجویی‭ ‬پلیس‭ ‬اعتراف‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬پیکتون‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬درباره‭ ‬قتل‭ ‬زنان‭ ‬خیابانی‭ ‬صحبت‭ ‬کرده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬پیکتون‭ ‬به‭ ‬تفصیل‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬شرح‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬زنان‭ ‬خیابانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬مزرعه اش‭ ‬ترغیب‭ ‬می‮ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کشتن‭ ‬آنها،‭ ‬اجسادشان‭ ‬را‭ ‬جلوی‭ ‬خوک های‭ ‬خود‭ ‬می‮ ‬ریخته‭ ‬است‮.‬ ‭ ‬بلوود،‭ ‬که‭ ‬معتاد‭ ‬به‭ ‬کوکائین‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬‮٩٩٩١‬‭ ‬با‭ ‬پیکتون‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬برای‭ ‬صرف‭ ‬ناهار‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬او‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬دادگاه،‭ ‬آدریان‭ ‬بروکس،‭ ‬وکیل‭ ‬پیکتون‭ ‬از‭ ‬بلوود‭ ‬پرسید‭ ‬چگونه‭ ‬می‮ ‬توانسته‭ ‬گوشت‭ ‬خوکی‭ ‬را‭ ‬بخورد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬توصیف‭ ‬پیکتون‭ ‬از‭ ‬جسد‭ ‬انسان‭ ‬تغذیه‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬ ‭ ‬بلوود‭ ‬ادعا‭ ‬کرد‭ ‬او‭ ‬هرگز‭ ‬باورش‭ ‬نشد‭ ‬که‭ ‬پیکتون‭ ‬واقعا‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬کرده‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬پیکتون‭ ‬دوست‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬کوکائین‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پول‭ ‬قرض‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بلوود‭ ‬‮٧٣‬‭ ‬ساله‭ ‬نود‭ ‬و‭ ‬هفتمین‭ ‬شاهدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬احضار‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬ ‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬شاهدان‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬گفت‭ ‬پیکتون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬پوست‭ ‬بدن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قربانیانش‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬کنده،‭ ‬دیده‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬پلیس‭ ‬خونسردی‭ ‬و‭ ‬بی‮ ‬اعتنایی‭ ‬پیکتون‭ ‬در‭ ‬دادگاه،‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬شهادت‭ ‬شاهدان‭ ‬حیرت انگیز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬حرفه ای‮ ‬ترین‭ ‬قاتلان‭ ‬زنجیره ای‭ ‬تاریخ‭ ‬کاناداست‮.‬‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬پیکتون‭ ‬همتراز‭ ‬‮«‬گری‭ ‬ریگوی‮»‬،‭ ‬قاتل‭ ‬زنجیره ای‭ ‬که‭ ‬‮٨۴‬‭ ‬زن‭ ‬خیابانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬درآورد،‭ ‬قرار‭ ‬می‮ ‬گیرد‮.‬‭ ‬ اوایل‭ ‬ماه‭ ‬آینده،‭ ‬جلسه‭ ‬بعدی‭ ‬دادگاه‭ ‬پیکتون‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬

محاکمه‭ ‬یک‭ ‬مزرعه دار‭ ‬کانادایی‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬قتل‭ ‬چندین‭ ‬زن‭ ‬خیابانی‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‮.‬ به نوشته خراسان، رابرت‭ ‬ویلیام‭ ‬پیکتون‭ ‬‮۶۵‬‭ ‬ساله‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬خوک‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬بریتیش‭ ‬کلمبیا‭ ‬می‮ ‬باشد،‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬حداقل‭ ‬‮٩۴‬‭ ‬زن‭ ‬خیابانی‭ ‬است‮.‬‭ ‬دادستان‭ ‬ایالتی،‭ ‬پیکتون‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮۶٢‬‭ ‬فقره‭ ‬قتل‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬متهم‭ ‬کرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬هم اکنون‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬‮۶‬‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مقتولان‭ ‬رسیدگی‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‮٠٢‬‭ ‬قتل‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬دادگاه های‭ ‬جداگانه‭ ‬رسیدگی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬دست‭ ‬داشتن‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬قتل ها‭ ‬توسط‭ ‬پلیس‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بررسی‭ ‬است‮.‬ ‬اغلب‭ ‬قربانیان‭ ‬این‭ ‬مرد‭ ‬سنگدل،‭ ‬زنان‭ ‬خیابانی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬ونکوور‭ ‬ناپدید‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬اثری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬پیدا‭ ‬نشد‮.‬‭ ‬اولین‭ ‬جلسه‭ ‬محاکمه‭ ‬پیکتون‭ ‬در‭ ‬ژانویه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬قاضی‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬هیئت‭ ‬منصفه‭ ‬هشدار‭ ‬داد،‭ ‬شنیدن‭ ‬جزئیات‭ ‬این‭ ‬قتل ها‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬تماشای‭ ‬یک‭ ‬فیلم‭ ‬ترسناک،‭ ‬وحشتناک‭ ‬باشد‮.‬

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *