رفتن به نوشته‌ها

محاکمه قاتل ‮٩٤‬زن ‮ ‬در كانادا

به‭ ‬گفته‭ ‬دادستان‭ ‬ايالتي،‭ ‬دادگاه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬ثابت‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬پيكتون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قتل‭ ‬اين‭ ‬‮٦‬‭ ‬زن‭ ‬جسد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تكه تكه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خوراك‭ ‬براي‭ ‬خوك هاي‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬وي‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬اين‭ ‬مزرعه دار‭ ‬بي‮ ‬رحم،‭ ‬امكانات‭ ‬و‭ ‬ابزار‭ ‬چنين‭ ‬اقدامي‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‮.‬ نخستين‭ ‬بار،‭ ‬مزرعه‭ ‬پيكتون‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٧٩٩١‬،‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬پليس‭ ‬به‭ ‬وي‭ ‬درباره‭ ‬ارتكاب‭ ‬يك‭ ‬قتل‭ ‬مظنون‭ ‬شد،‭ ‬مورد‭ ‬بازرسي‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بازرسي،‭ ‬چيزي‭ ‬دستگير‭ ‬پليس‭ ‬نشد‮.‬ در‭ ‬فوريه‭ ‬سال‭ ‬‮٥٠٠٢‬،‭ ‬پليس‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬حمل‭ ‬غيرقانوني‭ ‬سلاح،‭ ‬حكم‭ ‬بازرسي‭ ‬مزرعه‭ ‬وي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬پرونده‭ ‬‮«‬زنان‭ ‬مفقود‭ ‬شده‮»‬‭ ‬مورد‭ ‬بازجويي‭ ‬قرار‭ ‬داد‮.‬‭ ‬با‭ ‬پيدا‭ ‬شدن‭ ‬چند‭ ‬شيء‭ ‬مشكوك‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دستگاه‭ ‬تنفسي‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬مفقود‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬پيكتون،‭ ‬اين‭ ‬مكان‭ ‬پلمپ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬وي‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬دو‭ ‬فقره‭ ‬قتل‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬درجه‭ ‬يك‭ ‬دستگير‭ ‬و‭ ‬روانه‭ ‬زندان‭ ‬شد‮.‬‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان،‭ ‬پليس‭ ‬توانست‭ ‬سرنخ هاي‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬جنايات‭ ‬پيكتون‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬چند‭ ‬ماه،‭ ‬شمار‭ ‬قربانيان‭ ‬وي‭ ‬به‭ ‬‮٦٢‬‭ ‬نفر‭ ‬رسيد‮.‬ هزينه‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬تحقيقات‭ ‬درباره‭ ‬اين‭ ‬پرونده‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بزرگ ترين‭ ‬و‭ ‬فجيع ترين‭ ‬پرونده هاي‭ ‬قاتلان‭ ‬زنجيره اي‭ ‬كانادا‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‮ ‬آيد،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬برآورد‭ ‬شد‮.‬ به‭ ‬علت‭ ‬گستردگي‭ ‬جنايات‭ ‬اين‭ ‬مرد‭ ‬سنگدل،‭ ‬جزئيات‭ ‬محاكمات‭ ‬وي‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬مطبوعات‭ ‬قرار‭ ‬نگرفت‮.‬‭ ‬پليس‭ ‬طي‭ ‬جستجوي‭ ‬خود‭ ‬دو‭ ‬جمجمه‭ ‬سر‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فريزر‭ ‬منزل‭ ‬وي‭ ‬پيدا‭ ‬كرد‮.‬ آزمايش‭ ‬دي‮ ‬ان اي‭ ‬نشان‭ ‬داد،‭ ‬اين‭ ‬‮٢‬‭ ‬جمجمه‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬زن‭ ‬خياباني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬سا لهاي‮٧٩٩١‬‭ ‬تا‭ ‬‮٥٠٠٢‬‭ ‬مفقود‭ ‬شده‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬همچنين‭ ‬بخش هايي‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬قرباني‭ ‬در‭ ‬فريزر‭ ‬او‭ ‬قرار‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬اثر‭ ‬چندين‭ ‬گلوله‭ ‬روي‭ ‬استخوان‭ ‬جمجمه‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬جسد‭ ‬قربانيان‭ ‬با‭ ‬چاقو‭ ‬تكه تكه‭ ‬شده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬توصيف‭ ‬نحوه‭ ‬قتل‭ ‬و‭ ‬شواهد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬منزل‭ ‬پيكتون،‭ ‬حاضران‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬تحت‭ ‬تاثير‭ ‬قرار‭ ‬داد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬شواهد‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬تحقيق‭ ‬توسط‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬كارآگاهان‭ ‬جمع آوري‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬نيافته‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬حدي‭ ‬تكان دهنده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬برخي‭ ‬خبرنگاران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شنيدن‭ ‬جزئيات‭ ‬قتل ها،‭ ‬تحت‭ ‬مشاوره‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‮.‬‭ ‬پليس‭ ‬كه‭ ‬ظرف‭ ‬مدت‭ ‬اين‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬كافي‭ ‬مدرك‭ ‬عليه‭ ‬پيكتون‭ ‬جمع آوري‭ ‬كرده‭ ‬است،‮ ‬‭ ‬اكنون‭ ‬تلاش‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬رقم‭ ‬دقيق‭ ‬قربانيان‭ ‬وي‭ ‬را‭ ‬كشف‭ ‬كند‮.‬‭ ‬ يك‭ ‬پليس‭ ‬مخفي‭ ‬پيشتر‭ ‬از‭ ‬وي‭ ‬اعتراف‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬حداقل‭ ‬‮٥٧‬‭ ‬زن‭ ‬خياباني‭ ‬را‭ ‬بكشد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬پيكتون‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬اتهام هاي‭ ‬خود‭ ‬ادعا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬پليس‭ ‬از‭ ‬وي‭ ‬يك‭ ‬قاتل‭ ‬زنجيره اي‭ ‬ساخته‭ ‬است‮.‬ در‭ ‬تازه ترين‭ ‬جلسه‭ ‬دادگاه‭ ‬پيكتون‭ ‬كه‭ ‬چهارشنبه‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شاهدان‭ ‬اصلي‭ ‬پرونده‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬احضار‭ ‬شد‮.‬‭ ‬‮«‬آندرو‭ ‬بلوود‮»‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬پيكتون‭ ‬پيشتر‭ ‬طي‭ ‬بازجويي‭ ‬پليس‭ ‬اعتراف‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬پيكتون‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬درباره‭ ‬قتل‭ ‬زنان‭ ‬خياباني‭ ‬صحبت‭ ‬كرده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬پيكتون‭ ‬به‭ ‬تفصيل‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬شرح‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬زنان‭ ‬خياباني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬مزرعه اش‭ ‬ترغيب‭ ‬مي‮ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كشتن‭ ‬آنها،‭ ‬اجسادشان‭ ‬را‭ ‬جلوي‭ ‬خوك هاي‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬ريخته‭ ‬است‮.‬ ‭ ‬بلوود،‭ ‬كه‭ ‬معتاد‭ ‬به‭ ‬كوكائين‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬اوايل‭ ‬سال‭ ‬‮٩٩٩١‬‭ ‬با‭ ‬پيكتون‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬بار‭ ‬براي‭ ‬صرف‭ ‬ناهار‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬او‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬دادگاه،‭ ‬آدريان‭ ‬بروكس،‭ ‬وكيل‭ ‬پيكتون‭ ‬از‭ ‬بلوود‭ ‬پرسيد‭ ‬چگونه‭ ‬مي‮ ‬توانسته‭ ‬گوشت‭ ‬خوكي‭ ‬را‭ ‬بخورد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬توصيف‭ ‬پيكتون‭ ‬از‭ ‬جسد‭ ‬انسان‭ ‬تغذيه‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬ ‭ ‬بلوود‭ ‬ادعا‭ ‬كرد‭ ‬او‭ ‬هرگز‭ ‬باورش‭ ‬نشد‭ ‬كه‭ ‬پيكتون‭ ‬واقعا‭ ‬چنين‭ ‬كاري‭ ‬كرده‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬پيكتون‭ ‬دوست‭ ‬بسيار‭ ‬خوبي‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬كوكائين‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پول‭ ‬قرض‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بلوود‭ ‬‮٧٣‬‭ ‬ساله‭ ‬نود‭ ‬و‭ ‬هفتمين‭ ‬شاهدي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬احضار‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬ ‭ ‬يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬شاهدان‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬گفت‭ ‬پيكتون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬پوست‭ ‬بدن‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬قربانيانش‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬كنده،‭ ‬ديده‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬پليس‭ ‬خونسردي‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬اعتنايي‭ ‬پيكتون‭ ‬در‭ ‬دادگاه،‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬شهادت‭ ‬شاهدان‭ ‬حيرت انگيز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬حرفه اي‮ ‬ترين‭ ‬قاتلان‭ ‬زنجيره اي‭ ‬تاريخ‭ ‬كاناداست‮.‬‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬پيكتون‭ ‬همتراز‭ ‬‮«‬گري‭ ‬ريگوي‮»‬،‭ ‬قاتل‭ ‬زنجيره اي‭ ‬كه‭ ‬‮٨٤‬‭ ‬زن‭ ‬خياباني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬درآورد،‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬ اوايل‭ ‬ماه‭ ‬آينده،‭ ‬جلسه‭ ‬بعدي‭ ‬دادگاه‭ ‬پيكتون‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬

محاكمه‭ ‬يك‭ ‬مزرعه دار‭ ‬كانادايي‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬قتل‭ ‬چندين‭ ‬زن‭ ‬خياباني‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‮.‬ به نوشته خراسان، رابرت‭ ‬ويليام‭ ‬پيكتون‭ ‬‮٦٥‬‭ ‬ساله‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬يك‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬خوك‭ ‬در‭ ‬ايالت‭ ‬بريتيش‭ ‬كلمبيا‭ ‬مي‮ ‬باشد،‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬حداقل‭ ‬‮٩٤‬‭ ‬زن‭ ‬خياباني‭ ‬است‮.‬‭ ‬دادستان‭ ‬ايالتي،‭ ‬پيكتون‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮٦٢‬‭ ‬فقره‭ ‬قتل‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬درجه‭ ‬يك‭ ‬متهم‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬هم اكنون‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬‮٦‬‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مقتولان‭ ‬رسيدگي‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‮٠٢‬‭ ‬قتل‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬دادگاه هاي‭ ‬جداگانه‭ ‬رسيدگي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬دست‭ ‬داشتن‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬قتل ها‭ ‬توسط‭ ‬پليس‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بررسي‭ ‬است‮.‬ ‬اغلب‭ ‬قربانيان‭ ‬اين‭ ‬مرد‭ ‬سنگدل،‭ ‬زنان‭ ‬خياباني‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اوايل‭ ‬دهه‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬در‭ ‬حومه‭ ‬ونكوور‭ ‬ناپديد‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬اثري‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬پيدا‭ ‬نشد‮.‬‭ ‬اولين‭ ‬جلسه‭ ‬محاكمه‭ ‬پيكتون‭ ‬در‭ ‬ژانويه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬قاضي‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬هيئت‭ ‬منصفه‭ ‬هشدار‭ ‬داد،‭ ‬شنيدن‭ ‬جزئيات‭ ‬اين‭ ‬قتل ها‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬تماشاي‭ ‬يك‭ ‬فيلم‭ ‬ترسناك،‭ ‬وحشتناك‭ ‬باشد‮.‬

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *