رفتن به نوشته‌ها

کاهش سن استفاده از مشروب در ایران

دکتر عباس محمدی، استاد جامعه شناس در ايران، معتقد است که اين آمار بيانگرعواقب ناديده گرفتن نيازهای جوانان مانند اثبات حضور اجتماعی و استقلال است و از آنجايی که امکان مشارکت در عرصه های رسمی برای جوانان وجود ندارد جوانان مجبور می شوند که در عرصه های پر خطر ديگری حضور خود را به اثبات برسانند. اگرچه نوشيدن مشروبات الکلی از ابتدای انقلاب ايران تا کنون ممنوع بوده، استفاده از آن در ايران روندی صعودی داشته و سوء استفاده از الکل به يک مشکل فزاينده تبديل شده است. بالا بودن ميزان قاچاق مشروبات الکلی خارجی به ايران در سالهای اخير ياعث شده است که تهيه این نوع مشروبات آسان تر شود. ولی به گفته سردار روزبهانی عملیاتهای انجام گرفته توسط نیروی انتظامی در انهدام باندهای قاچاق مشروبات الکلی، موجب شده که ميزان قاچاق در سال گذشته کاهش يابد و در نتيجه قيمت مشروبات الکلی در ايران افزايش پيدا کرده است. بالا بودن قيمت مشروبات الکلی موجب شده است که بسياری به استفاده از مشروبات خانگی و الکل طبی روی بياورند که اين امر هر از گاهی تلفات جانی به همراه دارد. دکتر محمدی معتقد است که افزايش قيمت تاثيری معکوسی بر کاهش استفاده از مشروبات الکلی دارد و اين امر افراد را بيشتر تشويق می کند که برای کسب هويت اجتماعی مطلوب تری به دنبال استفاده از مشروبات الکلی باشند و در صورت عدم موفقيت به راههای پرخطری کشيده شوند. دکتر محمدی نگاه حاکم در نهادهای مسوول در برخورد با هنجاريهای اجتماعی را نگاهی ناقص می داند ،از آنجايی که در ايران مسئوليت يا به عهده خود فرد است يا نهادهای انتظامی-قضایی و عوامل ديگری مانند اقتصادی و اجتماعی ناديده گرفته می شوند.

به گفته سردار احمد روزبهانی، رييس “مبارزه با مفاسد” نيروی انتظامی ايران، سن مشروب خوری در ايران به ۱۵ و ۱۶ سال کاهش پيدا کرده است. دکتر عباس محمدی، استاد جامعه شناس در ايران، معتقد است که اين آمار بيانگرعواقب ناديده گرفتن نيازهای جوانان مانند اثبات حضور اجتماعی و استقلال است

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *