رفتن به نوشته‌ها

آخرين شمار آلوده‌شدگان به ايدز در ايران

به گزارش ايسنا، بر اساس اين گزارش از 14 هزار و 544 فرد آلوده، 13 هزارو 726 نفر (4/94 درصد) مرد و 818 نفر (6/5 درصد) زن هستند. همچنين تعداد مبتلايان به ايدز (ورود به مرحله نهايي بيماري) 928 نفر است كه شامل 850 مرد (6/91 درصد) و 78 زن (4/8 درصد) مي‌شوند. يك هزار و 827 ايراني نيز تاكنون در اثر ابتلا به ايدز جان خود را ازدست داده‌اند كه از اين تعداد يك هزار و 760 نفر (3/96 درصد)مرد و 67 نفر (7/3 درصد) زن هستند. بر پايه اين گزارش و بر اساس موارد مبتلا به HIV بر حسب جنس و سن رده سني 25 تا 34 سال با چهار هزار و 393 مبتلا (1/39 درصد مرد و 2/38 درصد زن) و سپس رده سني 35 تا 44 سال با سه هزار و 627 فرد مبتلا آلوده ترين رده سني درگير در كشور گزارش شده است اين در حاليست كه رده سني صفر تا 4 سال با شيوع 2/0 درصد كمترين ميزان آلودگي را بخود اختصاص داده است. همچنين بر اساس تعداد موارد مبتلا به HIV و ايدز بر حسب جنس و راه انتقال در ايران تا تاريخ اول فروردين 86 اعتياد تزريقي با 5/65 درصد راه انتقال غالب و سپس راه انتقال نامشخص با 9/24 درصد، راه انتقال از طريق تماس جنسي 4/7 درصد، دريافت خون و فراورده‌هاي خوني با شيوع 7/1 درصد و بالاخره انتقال از مادر به كودك با شيوع 5/0 درصد به ترتيب راه‌هاي انتقال بعدي به لحاظ شيوع و فراواني گزارش شده است. بر اساس تعداد موارد مبتلا به HIV و ايدز بر حسب راه انتقال و سن در ايران در رده سني 25 تا 34 سال با 4 هزار و 393 مبتلا راه انتقال غالب اعتياد تزريقي سپس راه انتقال نامشخص و تماس جنسي خون و فراورده‌هاي خوني ودر نهايت از طريق مادر به كودك است. بيشترين مبتلايان به ايدز مردان ايراني رده سني 35 تا 44 سال با 298 مورد و سپس مردان 25 تا 34 سال با 290 مورد در كشور گزارش شده است. براساس موارد ايدز (آخرين مرحله بيماري) بر حسب جنس و راه انتقال در ايران، 547 مرد و 2 زن در اثر اعتياد تزريقي به ويروس HIV آلوده و موارد مرحله ايدز شده‌اند. بر اين اساس راه انتقال غالب در مبتلايان به ايدز به ترتيب اعتياد تزريقي با شيوع 2/59 درصد، راه تماسي جنسي با 18 درصد فراواني، دريافت خون و فراورده‌هاي خوني با شيوع 7/13 درصد، راه نامشخص 8/7 و مادر به كودك 4/1 درصد بوده است. تعداد موارد فوت شده بر حسب جنس وسن مردان 25 تا 34 ساله (606نفر) و سپس مردان 35 تا 44 ساله (566 مورد)بيشترين قربانيان ايدز در كشور هستند. راه انتقال در يك‌هزار و 322 از مردان كه در اثر ابتلا به ايدز جان خود را از دست داده‌اند اعتياد تزريقي بوده است وبه عبارتي راه انتقال غالب در فوت شدگان ايدز در كشوربه ترتيب اعتياد تزريقي با شيوع 73 درصد، راه انتقال نامشخص 2/10 درصد، راه تماس جنسي با 3/9 درصد فراواني، دريافت خون وفراورده‌هاي خوني با شيوع 8/6 درصد و بالاخره مادر به كودك 7/0 درصد بوده است.ژ

بنا بر‌ آخرين گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‏‏از شمار آلوده شدگان به HIV/AIDS در كشور تا تاريخ اول فروردين ماه 86، 14 هزار و 544 نفر مبتلا به HIV و ايدز در ايران زندگي مي‌كنند. يك هزار و 827 ايراني نيز تاكنون در اثر ابتلا به ايدز جان خود را ازدست داده‌اند كه از اين تعداد يك هزار و 760 نفر (3/96 درصد)مرد و 67 نفر (7/3 درصد) زن هستند. بر پايه اين گزارش و بر اساس موارد مبتلا به HIV بر حسب جنس و سن رده سني 25 تا 34 سال با چهار هزار و 393 مبتلا (1/39 درصد مرد و 2/38 درصد زن) و سپس رده سني 35 تا 44 سال با سه هزار و 627 فرد مبتلا آلوده ترين رده سني درگير در كشور گزارش شده است اين در حاليست كه رده سني صفر تا 4 سال با شيوع 2/0 درصد كمترين ميزان آلودگي را بخود اختصاص داده است.

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *