رفتن به نوشته‌ها

۴۳۰‬قاضي زن در قوه قضائیه اشتغال دارند

رنجبر روز سه‌شنبه در ششمين نشست علمي انجمن ايراني مطالعات زنان در باشگاه دانشگاه تهران، گفت: اين قضات در سمت‌هاي داديار ديوان عالي، رييس مجتمع قضايي، معاون مجتمع قضايي، داديار دادسرا، قاضي تحقيق ، رييس اجراي احكام و ديگر سمت‌هاي قضايي با حقوق و مزاياي قاضي مرد فعاليت مي‌كنند. به گزارش ایرنا، معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، گفت: در اشتغال زنان براي قضاوت از طريق ديدگاه‌هاي حاكم موانعي وجود دارد و بايدقابليت اجرايي بودن اين قوانين در عصر حاضر بررسي شود. وي گفت: دين اسلام به برابري توجه دارد و تبعيض را ضد عدالت و بر خلاف فلسفه آفرينش دانسته و تنها تقوا را امتيازي انساني نسبت به انسان ديگر مي‌داند. معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران ، گفت: گاهي نگاه‌هاي سنتي از طريق آداب ورسوم و خرافات، منجر به محروميت زنان مي‌شود. رنجبر افزود: امروزه شتاب حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي كاملا مشخص است و زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و به خصوص عرصه بين‌المللي حضور چشمگيري دارند. وي ادامه داد: بالارفتن سطح تحصيلات زنان در جامعه باعث شده است با حقوق خود آشنا شوند و خواسته‌هاي خود را از دولت‌ها مطالبه كنند. معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران ، گفت: در سال ‪ ۱۳۶۲‬ماده واحده‌اي به تصويب رسيد كه در آن به زنان حق داده‌شد با حفظ پايه قضايي در سمت مشاور دادگاه‌ها انجام وظيفه كنند. رنجبر افزود : در سال ‪ ۱۳۷۱‬دادگاه‌هاي مدني خاص مي‌توانستند از قضات مشاور زن ‌استفاده كنند و درسال ‪ ۱۳۷۴‬زنان داراي پايه قضايي در محاكم ديوان عدالت اداري و ادارات قضايي به عنوان قاضي تحقيق فعال شدند. وي گفت: هم اكنون لايحه‌اي براي الزام وجود مشاور قضايي زن در دادگاههاي خانواده به مجلس ارايه شده است و از آنجا كه احتمال محقق شدن اين امر در شهرستان‌هاي كوچك وجود ندارد، اين لايحه در حال بررسي است. رنجبر افزود: هنوز زنان نمي‌توانند به‌تنهايي منشا صدور راي باشند، اما در دادگاه‌هايي كه حضور دارند راي بدون‌نظر و امضاي آنها صادر نمي‌شود. وي ادامه داد: حضور زنان در دادگاه باعث مي‌شود دادگاه از يكسويه بودن خارج شده و از دادگاه‌ها نظر مشورتي گرفته شود، به خصوص در زمينه مصلحت فرزندان، حضور زنان بسيار اهميت دارد. معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، گفت: دلايلي كه فقها براي ممنوعيت و محدوديت قاضي زن بيان كرده‌اند شامل دلايل عقلي و نقلي است. رنجبر افزود: بايد توجه‌كرد كه نگرش‌ها در عصر حاضر تغيير كرده است و زنان دربسياري ازمشاغل مهم موفق بوده‌اند و عملكرد آنها نشان‌دهنده شايستگي آنها است.

“زينب رنجبر” معاون قضايي مجتمع قضايي شهيدبهشتي تهران با استناد به آمار قوه قضاييه ، گفت: هم اكنون در كشور ‪ ۴۳۰‬قاضي زن در حال فعاليت هستند و حدود شش درصد قضات كشور را تشكيل مي‌دهند. رنجبر گفت: قوانين فقهي مرد بودن را از شرايط قضاوت مي‌داند و فقها بر آن اجماع دارند. معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران ، گفت: گاهي نگاه‌هاي سنتي از طريق آداب ورسوم و خرافات، منجر به محروميت زنان مي‌شود.

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *