رفتن به نوشته‌ها

95درصددوستی های اینترنتی به ارتباط جنسی ختم می شود

تقريبا هيچ‌ كس‌ شخص مقابلش‌ را كه‌ دارد با او صحبت‌ مي‌كند، نمي‌شناسد! هم‌ نوعي‌ تفريح‌ است‌ و هم‌ نوعي‌ برنامه‌ براي‌ آشنايي‌ها و روابط‌ بعدي‌. كافي‌نت‌هاي‌ محلي‌ در نقاط‌ مختلف‌ شهرهاي‌ ما تبديل‌ به‌ دنيايي‌ شده‌اند كه‌ در آن‌ نقوش‌ منفي‌ و مثبت‌ در كنار هم‌ متولد مي‌شوند…آدم‌هاي‌ مثبت‌ و صورتك‌هاي‌ مثبت‌، آدم‌هاي‌ منفي‌ و صورتك‌هاي‌ منفي‌. مي‌تواني‌ ببيني‌ صورتك‌هايي‌ را كه‌ گاهي‌ از سوي‌ متشخاترين‌ «چت‌ كننده‌ها» براي‌ آن‌ سوي‌ كانال‌ ارسال‌ مي‌شودأ خيلي‌ غيرنرمال‌اند! آن‌ كاربراني‌ كه‌ اينترنت‌ و ابزار ياهو ميسينجر را تبديل‌ به‌ كانال‌ انواع‌ سوءاستفاده‌ها كرده‌اندأ اخلاقي‌، اقتصادي‌ و… ??? عليرضا آذربايجاني‌، حقوقدان‌ و وكيل‌ دادگستري‌ در تشريح‌ بروز معضلات‌ اجتماعي‌ ناشي‌ از بعضي‌ ارتباطات‌ اينترنتي‌ در كنار محاسن‌شان‌ مي‌گويد: معضلات‌ و درگيري‌هاي‌ ناشي‌ از نوع‌ ارتباطات‌ بيروني‌ و ايجاد ممانعت‌ از سوي‌ مراجع‌ رسمي‌ سبب‌ شده‌ كه‌ زمينه‌هاي‌ تمايل‌ به‌ ارتباطات‌ اينترنتي‌ سير صعودي‌ طي‌ كند. جذابيت‌ شخصيت‌ كاذب‌ و مجازي‌ و امكان‌ فراهم‌ آوردن‌ شخصيت‌هاي‌ خيالي‌، موجبات‌ آشنايي‌ و دوستي‌هاي‌ ميان‌ دختران‌ و پسران‌ مختلف‌ از هر سني‌ را براحتي‌ فراهم‌ كرده‌ است‌. متاسفانه‌ اين‌ آشنايي‌هاي‌ كاذب‌ و رخدادها منتهي‌ به‌ زمينه‌ بسياري‌ از ازدواج‌هاي‌ نامناسب‌ شده‌ و بعضي‌ جرايم‌ و مشكلات‌ قضايي‌ را فراهم‌ آورده‌ است‌. اين‌ حقوقدان‌ معتقد است‌: قول‌ و قرارهاي‌ صوري‌ و ارايه‌ شخصيت‌هاي‌ دروغين‌ از طريق‌ ارتباطات‌ اينترنتي‌ در بسياري‌ از موارد به‌ دوستي‌ و رابطه‌هاي‌ نامشروع‌ منتهي‌ شده‌ و حتي‌ در بسياري‌ از موارد زمينه‌ اختلافات‌ اساسي‌ بين‌ زوج‌ها را ايجاد كرده‌ است‌. پرونده‌هاي‌ بسياري‌ در محاكم‌ دادگستري‌ وجود دارد كه‌ به‌ نوعي‌ زمينه‌ درگيري‌ ميان‌ زوجين‌ از چنين‌ رابطه‌هايي‌ بروز كرده‌ است‌. مصطفي‌ اقليما، رييس‌ انجمن‌ مددكاري‌ اجتماعي‌ ايران‌ نيز در اين‌ باره‌ مي‌گويد: محدوديت‌هاي‌ اجتماعي‌، برخوردهاي‌ نامناسب‌ جامعه‌ و اجرا نكردن‌ درست‌ قوانين‌ و محروميت‌هاي‌ نامناسب‌ تحميل‌ شده‌ به‌ افراد، مجموعه‌ دلايلي‌ هستند كه‌ به‌ فاجعه‌ و معضلات‌ اينترنت‌ و گفت‌وگوهاي‌ اينترنتي‌ دامن‌ زده‌اند. نبايد فقط‌ به‌ معلول‌ توجه‌ كرد. جرايم‌، سوءاستفاده‌هاي‌ اخلاقي‌ و جنسي‌، رابطه‌هاي‌ نامناسب‌ و تشكيل‌ زندگي‌هاي‌ صوري‌ معلول‌ هستندأ علت‌ها مهمند. به‌ باور بسياري‌ از جامعه‌ شناسان‌ و روانشناسان‌ يكي‌ از نيازهاي‌ اوليه‌ انسان‌ نياز به‌ محبت‌ است‌. نياز است‌ كه‌ افراد را مجبور مي‌كند با اينكه‌ مي‌دانند فرد آن‌ سوي‌ رابطه‌ اينترنتي‌ دروغ‌ مي‌گويد و يا در پي‌ سوءاستفاده‌ است‌، به‌ اين‌ كار تن‌ دهند. دكتر اقليما با استناد به‌ پژوهشي‌ علمي‌ عنوان‌ مي‌كند: طبق‌ آخرين‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ 90 درصد دخترهايي‌ كه‌ به‌ دوستي‌هاي‌ اينترنتي‌ روي‌ مي‌آورند در پي‌ حداقل‌ ارضاي‌ نياز خود هستندأ يعني‌ نياز به‌ صحبت‌ كردن‌ با جنس‌ مخالف‌ آنها را وادار به‌ اين‌ مي‌كند كه‌ خود را گول‌ بزنند و به‌ خود بقبولانند كه‌ شايد اين‌ فرد راست‌ مي‌گويد. شايد اين‌ فرد با ديگري‌ فرق‌ داشته‌ باشد. براساس‌ تحقيقات‌ دفتر مددكاري‌ ايران‌، 95 درصد پسران‌ و مرداني‌ كه‌ در پي‌ ارتباطات‌ اينترنتي‌ هستند به‌ رابطه‌هاي‌ فيزيكي‌ فكر مي‌كنند. برعكس‌ آنها، دختران‌ در پي‌ نياز احساسي‌ هستند. نياز به‌ سرگرمي‌ و كاستن‌ از فشارهاي‌ روحي‌ حتي‌ افراد متاهل‌ را هم‌ به‌ سوي‌ دوست‌ يابي‌هايي‌ اينترنتي‌ كشانده‌ و پس‌ از مدتي‌ همه‌ آنها كه‌ نيازمند احساس‌ اطمينان‌ و امنيتند به‌ صداي‌ فراسوي‌ خود جواب‌ مثبت‌ مي‌دهند. علي‌رغم‌ اينكه‌ مي‌دانند درصد بالايي‌ از صحبت‌ها و قرارها واهي‌ است‌. افراد بعد از مدتي‌ به‌ هم‌ عادت‌ مي‌كنند و اطمينان‌شان‌ به‌ هم‌ جلب‌ مي‌شوند. اين‌ روانشناس‌ مي‌گويد: نداشتن‌ امنيت‌ فكري‌ و روحي‌، ناامني‌ و عقده‌هاي‌ حقارت‌ شخصي‌ و اجتماعي‌، به‌ قول‌ و قرارهاي‌ اينترنتي‌ و سوءاستفاده‌هاي‌ ناشي‌ از اين‌ روابط‌ دامن‌ مي‌زنند. دراين‌ ميان‌ عدم‌ اجراي‌ درست‌ احكام‌ و قوانين‌ و ارايه‌ تفسيرهاي‌ شخصي‌ از قوانين‌ و حرمت‌ قايل‌ نشدن‌ براي‌ حريم‌ خصوصي‌ اشخاص‌ فاجعه‌يي‌ به‌ نام‌ گفت‌وگوهاي‌ اينترنتي‌ و سوءاستفاده‌هاي‌ ناشي‌ از آن‌ را تشديد مي‌كند.

درصدی از دختران‌ براي‌ برآوردن‌ نياز همصحبتي‌ با ديگري‌ به‌ دوستي‌هاي‌ اينترنتي‌ روي‌ مي‌آورند صدايي‌ نيست‌… اما حروف‌ و لغات‌ بسرعت‌ و پشت‌ سر هم‌ تايپ‌ مي‌شوند.صدايي‌ نيست‌… اما لغات‌ از جواني‌ گرم‌ و خوش‌ مشرب‌ در آن‌ سوي‌ كامپيوتر خبر مي‌دهند. مثل‌ سالاد فصل‌ از هر رقم‌ كه‌ بخواهي‌ سوال‌ هست‌! اسم‌، سن‌، رنگ‌ چشم‌، رنگ‌ مو، علاقه‌، خوراك‌، پوشش‌، تفريحات‌، ديدن‌، شنيدن‌، رفتن‌، زمان‌ دوباره‌ ملاقات‌ و… احساس‌ خوبي‌ داري‌ و دايم‌ به‌ خنده‌ مي‌افتي‌. خيلي‌ گرم‌ و با احساس‌ صحبت‌ مي‌كنند.كسي‌ اين‌ گونه‌ همه‌ چيز را به‌ هم‌ وصل‌ نمي‌كند. ??? چه‌ شانسي‌ امشب‌ داشتم‌… تا حالا همديگر رو نديديم‌..? از كجا پيدات‌ شد…? دوستان‌ آشنا نداريم‌… كجا…? چقدر خوب‌ به‌ هم‌ نزديك‌ هستيم‌ فردا مي‌بينمت‌… ساعت‌ شش‌ بعد از ظهر، زنگ‌ طبقه‌ اول‌ رو بزن‌! ???

منتشر شده در آمار و گزارشاخبار

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *