وام ازدواج شهرداري

سال گذشته در پي توقف پرداخت وام ازدواج شهرداري120هزار نفر از متقاضيان ثبت‌نام شده به دليل نبود اعتبارات لازم از وام يك ميليون توماني بي‌بهره ماندند و هم اكنون برخي از آنها حدود يكسال در نوبت دريافت هستند. حسين‌محمد پورزرندي در اين خصوص به خبرنگار «شهري» ايسنا گفت: امسال 20 ميليارد تومان اعتبار از سوي شوراي شهر و به همين ميزان توسط صندوق انصارالمجاهدين تأمين شد و با مساعدت تعاوني اعتبار شهر و ساير بانكها كليه 120 هزار نفر متقاضي پشت نوبت تا پايان بهمن ماه امسال وام دريافت مي‌كنند. وي گفت: از زمان تأمين اعتبار تاكنون بيش از 35 درصد از 120 هزار نفر متقاضي پشت نوبت، وام را دريافت كردند و پرداخت به ما بقي افراد نيز ادامه دارد. معاون شهردار تهران تصريح كرد: پرداخت وام به نيمي از متقاضيان پشت نوبت به تعاوني اعتبار شهر سپرده شده تا با افزايش مراكز، دريافت وام توسط زوجهاي جوان آسانتر شود. پورزرندي تاكيد كرد: تا زماني كه اقساط وامهاي پرداخت شده به صندوق باز نگردد و كليه متقاضيان پشت نوبت وام دريافت نكنند، ثبت‌نام جديدي براي پرداخت وام نخواهيم داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.