• دسته‌بندی نشده
  • 0

شيوه تعيين فاميلي نوزاد حاصل ازدواج موقت

احسان پورمنتي در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه بايد ازدواج‌هاي موقت ثبت شود تا مشكل دريافت شناسنامه براي فرزندان اين ازدواج پيش نيايد، تصريح كرد: در صورتي كه ازدواج موقت ثبت نشده باشد، پدر و مادر ايراني هر دو يا جد پدري بايد براي دريافت شناسنامه فرزند خود به مراكز ثبت احوال مراجعه كنند.

وي افزود: پدر و مادر در صورت ارايه گواهي ولادت از بيمارستان و چنانچه گواهي ولادت از بيمارستان، موجود نبود، با حضور دو شاهد براي اثبات اين امر كه فرزند متعلق به آنهاست، مي‌توانند براي دريافت شناسنامه فرزند خود اقدام كنند.

مدير امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشور با بيان اين كه اگر ثبت احوال در تعلق فرزند به پدر و مادر مدعي ترديدي داشت، از نيروي انتظامي استعلام مي‌كند، تصريح كرد: در قانون قيد شده است كه شناسنامه فرزندان ازدواج موقت به اسم كسي صادر شود كه در محل حاضر باشد، چنانچه پدر يا مادر براي دريافت شناسنامه حضور نداشته باشند، نام خانوادگي شخصي كه حضور دارد در صفحه اصلي شناسنامه قيد شده و تنها اسم كوچك طرف ديگر در شناسنامه قيد مي‌شود.

وي يادآور شد: در ازواج‌هاي موقت عمدتا پدرها شناسنامه فرزند خود را نمي‌گيرند و اين امر از سوي مادران انجام مي‌شود، لذا در اين شرايط شناسنامه با نام خانوادگي مادر صادر مي‌شود.

پورمنتي خاطرنشان كرد: براي كودكاني كه پدر خارجي و مادر ايراني دارند، براساس قانون مدني، چنانچه اين طفل تابعيت ايراني داشته باشد، برايش شناسنامه صادر مي‌شود، در غير اين صورت شناسنامه‌اي به طفل متولد شده داده نمي‌شود.

وي با بيان اين كه اولويت دريافت شناسنامه براي نوزاد به ترتيب با پدر، جد پدري و مادر است، تشخيص پدر و مادر طفل متولد شده را با دادگستري دانست و به ايسنا گفت: در صورتي كه پدر فوت كرده باشد، دادستان براي طفل قيم تعيين مي‌كند.

مدير امور حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور خاطرنشان كرد: چنانچه شناسنامه‌ فردي با نام خانوادگي مادر ثبت شده باشد پس از مشخص شدن هويت پدر، مي‌تواند نسبت به تغيير نام خانوادگي اقدام كند.
مدير امور حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور گفت: در صورت عدم دريافت شناسنامه از سوي پدر در ازدواج‌هاي موقت، شناسنامه به نام خانوادگي مادر صادر مي‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.