رفتن به نوشته‌ها

تاثيرات عرف و قانون در كاهش نرخ ازدواج

 به نظرعرف ناپایدار و گسیخته  و غیر متناسب با امروز خانواده در ایران و قانون معکوس رد یافته خانواده مقصر اصلی گریز مردان از ازدواج و تعهد دادن به همسر می باشد .

عرف

عرف یا همان مرسومات مقبول و در حال اجرای به معنای سنت و رسم و آیین (غیر مذهبی) به زوجها و به ویژه مواردی را تحمیل میکند که پیش از ورود طرفین به تعهد دهی وضعیت را بسیار سنگین و غیر قابل تحمل میکند به طور مثال:

الف: خواستگاری با گل و شیرینی انجام میشود ولی نوع و مقدار و قیمت گل و شیرینی ملاکی است بر طبقه، و عرضه و مقدار اهمیت خانواده داماد به خانواده عروس و متقابلا نوع پذیرایی و نوع آرایش و وسایل منزل عروس هم هر چه گرانبها تر و پر زرق و برق تر نشانه طبقه ، و ساختار خانواده عروس خواهد بود ، اما تبعات این طرز تلقی آن است که هم داماد و هم عروس یا متوسل به فریب شده و خویش و منزل و دارائیهایشان را بیشتر از حد ممکن نشان دهند و یا عطایش را به لقایش ببخشند و تا مطمئن از تحمیل و فشار نشوند پا پیش نگذارند .

ب: بله برون و مساله مهریه که یکی از بزرگترین معضلات ازدواج محسوب میشود متاسفانه با بالا رفتن نرخ ده برابری سکه به قوت خود باقی مانده همچنان به پشتوانه دختر مطرح میگردد تعداد نجومی سکه ها و یا ملک و آپارتمان معضلی است بزرگ برای جوان آس و پاسی که به امید فردایش پای در رکاب به دنبال فعالیت و تلاشی است که میتوان با دادن مهلت به وی زندگی خوشی را برای زوجه اش فراهم نماید ولی مساله مهریه آنچنان مرد را میهراساند که رغبتی از قدم گذاشتن در این میدان از خویش نشان نمیدهد.

ج: ملحقات و ضمایم عقد و عروسی از قبیل جشن های گوناگون و خرید های مفصل بزرگ و کوچک ، کادوهای اعیاد و ایام مختلف به خانواده های طرفین به  ویژه به عروس خانم به مانند ضرباتی مکرر و پتکهای سنگینی بر سر هر دو سوی قضیه به ویژه داماد است که میتواند هم ملاک پرستیژ و موقعیت نمایی داماد باشد و هم نگران کننده از بابت عدم مقبولیت آنها توسط هدیه گیرنده باشد که خود مقدمات دعواهایی است که حتی تا سالها بعد ازدواج هم به پیش کشیده و موجبات تلخ کامی زندگی شود .

د: جهیزیه که بر عهده خانواده عروس می باشد نیز تحمیلی است بزرگ بر عروس و خانواده اش به ویژه با گسترده شدن نوع و شکل و تعداد لوازم منزل که با فشار سهمگین بر گرده پدر عروس خانم آنچنان زخمی بر وی و خانواده وارد میاورد که برخی در زیر این فشار صدمات جانی و مالی فراوانی میبنند و بر سر مقدار و نوع آن نزاعهای مفصلی بین مادر و پدر عروس و گهگاه خانواده مادری و پدری عروس به پیش میاورد و در نهایت مفصل شدن جهیزیه دو تحمیل به داماد میاورد 1- بالاجبار تهیه منزل بزرگتر برای گنجاندن وسایل به فراخور جهیزیه 2- تحمیل کردن خرید برخی لوازم بر داماد به هر عنوانی از جمله کمک به خانواده عروس در جهیزیه یا شیر بها و غیره .

قانون:

قانون مدنی در ایران به حسب ظاهر طرفدار مردان محسوب شده و بسیاری از حقوق را از زنان سلب و به مردان داده به ویژه حق طلاق در حالی که با ریز بینی بیشتر میتوان فهمید به هیچ وجه اینگونه نبوده و عناوینی در قانون موجود است که تعهدات مثلی و قیمی و مجازاتهای حقوقی و کیفری را بر زنان وارد نمیاورد از جمله:

الف : مهریه و نفقه از جمله موارد کیفری است که زندان نیزبرای مرد با خود به ارمغان میاورد البته اخیرا مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده که مردان در قبل مهریه کمتر از 110 سکه بازداشت و یا زندانی نشوند ولی مساله بدهکار بودن مرد منتفی نیست ، زنان با به اجرا گذاشتن مهریه و درخواست نفقه میتوانند مرد را به شکل کیفری تحت تعقیب قرار داده و حتی پشت میله های زندان بیافکنند در حالی که اگر زنی منزل را ترک کند فقط و فقط به حکم نشوز و عدم تمکیم در صورت اثبات (چرا با ادعای عسر و حرج نشوز ثابت نمیشود) محکوم شده و نفقه دادن مرد به او منتفی میگرددولی هیچ قدرتقانونی نمیتواند زن را وادار به بازگشت به منزل نماید حتی اگر حق با مرد باشد .

ب: تعهدات اخذ شده در محضر و عقد نامه به عنوان تعهدات مالی همگی بر عهده مرد می باشد و در قبال آن زنان به عنوان طرف قبول تعهدات یا شاهد پای تعهدات مالی از جمله تهیه مسکن ، نفقه ، مهریه ، هزینه های قبل و بعد و حین عقد را ممضی میکنند و فقط این مرد است که باید و باید تمامی این هزینه ها را پرداخت نموده و در برابر هیچ تعهد مالی از سوی زن دریافت ننماید ، علاوه آنکه جهیزیه طبق قانون متعلق به زن بوده و هر گاه اراده نماید میتواند تمامی وسایل خویش را منتقل به غیر یا مکان دیگر نماید و قانونا مرد نمیتواند به این انتقال اعتراض نماید و در مقابل این مرد است که باید فورا در حد عرف لوازم سکنی و زندگی را تهیه نموده و در غیر این صورت ازباب نفقه قابل تعقیب کیفری است .

ج : زنان در صورت داشتن اجازه کار میتوانند درآمد حاصله از کار خویش را پس انداز نموده و قانون به مرد اجازه نمیدهد که به شکل رسمی از زن طلب همیاری مالی نماید (اخلاقا ممکن است زنان در این قسمت همیار شوهر خویش باشند ولی باز دیده میشود برخی زنانی که همیار مالی شوهر خویش میباشند سعی دارند درآمد خویش را در بخش مسکن صرف نموده تا در آینده از مزیت شراکت در منزل بهره مند شوند ) بنا براین مردان تنها در آمد ساز خانواده قانونا محسوب شده و زنان درآمد زا در صورت اختیار و تمایل مبادرت به کمک مینمایند .

د:نفقه کودکان و هزینه های بیماری همسر و غیره بر عهده مرد بوده و جزو نفقه محسوب میشود و در صورت سر باز زدن حکم کیفری شامل وی خواهد شد .

حال بیاییم و بسنجیم با دادن حق طلاق به دست مردان و سیاه نمایی نمودن قدرت مردان در قانون و عرف کدامیک از زن و مرد در این میان تحت فشار میباشد علاوه بر آنکه زنان با سلاح مظلوم نمایی و چهره مغموم میتوانند در نقش مادر فرزندان و اطرافیان و حتی خود قاضی را تحت تاثیر قرار داده و اختیارات و سویشهای ایشان را به سمت خویش متمایل نماید در حالی که مردان معمولا از این رفتار بیزار بوده و توان این مظلوم نمایی را هم ندارند .

در نهایت با اینهمه تحمیل و فشار از سوی عرف ، قانون و جامعه پیرامون کمتر مردی حاضر است به تشکیل خانواده و تعهدات پیرامونش مبادرت نماید و فقط حس غریزی فرزند خواهی و نیاز جنسی در سطح عرف و آبرومندانه و یا عشق عقل زدا مردان را به سوی ازدواج کشانده و فرد را به تشکیل خانواده تشویق  مینماید که با گردش روزگار و تامین برخی از این موارد در متن جامعه بدون تعهدات مذکور و فراخی خاطر در برابر بی تعهدی  مردان را از ازدواج در ایران امروزی بدور میدارد .

مشکل این کار باید بر د وش هر دو سوی ازدواج تقسیم شده تا یکی از تعهدات در مقابل  دیگری شانه خالی نکند .

جعفر اردبیلی

مدیر موسسه خانواده امین

با بررسی دقیق و نقطه ای در عرف و قوانین جاری کشور به ویژه قوانین خانواده (مدنی خاص) میتوان به نکاتی پی برد که برخلاف آنچه مشهور نموده و قانون را یکپارچه در ید مرد برای مدیریت و قرار داده در حالی نه تنها ایگونه نیست بلکه در بسیاری از موارد همین قانون با نقایصی که داشته و ایجاد نموده موجبات فراخی رفتار و مجازات با زنان را فراهم نموده .

این نوشتار ممکن است فغان طرفداران فمینیسم و یا مردستیزان را بر آسمان کشد ولی لازم است با بررسی علمی ادعای پوچ برخی محافل ، گروهها و افراد مدعی  طرفداری زنان را به نمایش گذاشت و مظلومیت هم زن و هم مرد را در برابر قانون روشن ساخت ….

منتشر شده در اخبارخواندنی هاسایرمقالات

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *