مبارك باشد

مبارک باشد

قبل از آغاز محرم حسینی آخرین زوج موسسه با هم جشن وصلت گرفتند

عروس خانم :پیمانه  م

آقا داماد: فریبرز  ی

با آرزوی زندگی خوش به انتظار وصلت دیگر عزیزان پس از محرم می نشینیم

روابط عمومی موسسه امین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.