مبارك باشد

باز هم مبارک باد ویژه برای زوجهای جدید موسسه امین

آقا دامادها :مرتضی ف –  رضا الف

عروس خانمها : هاله م  –  آذر خ

به امید پایداری و پیروزی همه زوجهای جوان

روابط عمومی موسسه امین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.