مبارك باد

باز هم مبارک باد

موسسه امین به زوجهای جدید

آقا دامادها :رضا الف- حمید رضا ع

عروس خانمها : آذر خ – شهلا د

تبریک میگوید و آرزوی خیر برای ایشان مینماید

روایط عمومی موسسه امین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.