مبارك باد اين هم

مبارک باشد پیوندتان

سال 1390 را با خوشی آغاز کردید

آقا دامادها:   احمدرضا ر –  محمود ق – حمید رضا ح – ساسان س –  محمدرضا ک – ناصر ل-محسن م

عروس خانم ها: پروانه ع- حمیده ع- مرضیه ا- شمسی ق- الهام ف- مهناز س- مریم ص

و خسته نباشید به کارکنان موسسه امین .

روابط عمومی موسسه امین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.