تاثیر محله خوب بر تربیت فرزند

پژوهش جدیدی از دانشگاه هاروارد نشان می دهد که کودکانی که در محله های نا مناسب بزرگ میشوند،با کاهش چشمگیری در هوش زبانی نیز مواجه هستند.این کاهش میتواند آنقدر شدید باشد که آنها را به مدت یکسال از تحصیل عقب بیاندازد.

پژوهشگران این تحقیق،بیش از 2000 کودک 6 تا 12 ساله در سطوح مختلف اجتماعی(سطوح بالا متوسط و پایین)را به مدت 7 سال با استفاده از مصاحبه های گسترده با کودک و والدین او مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند زندگی در محله های نامناسب،حتی برای یک مدت کوتاه،سبب میشود تا هوش زبانی کودکان چندین نمره کاهش داشته باشد و این کاهش در توانایی کودکان با وجود ترک محله،همچنان باقی میماند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.