رفتن به نوشته‌ها

مهریه و تهدید خانواده


شاید هم بسیاری از زنان فکر می کنند اگر مهریه بالایی داشته باشند،همسرشان هیچگاه به فکر ازدواج مجدد و طلاق نخواهد افتاد، چرا که مهریهسنگین تهدیدی برای او محسوب می شود. اما انصافاً فقط مهریه است که مانعازدواج مجدد و یا حتی ازدواج موقت مرد می شود؟ معمولاً پنهان کاری، اصل اولمردانی است که ازدواج مجدد و یا موقت دارند و چه بسا مردانی که پس ازمرگشان مشخص شده است که ازدواج مجدد داشته اند!
پس مهریه سنگین ربطی به وفا داری هم ندارد.

میانگین مهریه ۴۵۰ سکه

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اعلام اینکه رشدمتوسط میزان مهریه در کشور طی پنج سال اخیر با میزان افزایش آن در ۳۰ سالبرابری می کند، گفت:متوسط میزان مهریه در پنج سال اخیر به ۴۵۰ سکه رسیدهاست.

شهلا کاظمی پور ادامه داد: مطالعه انجام شده در ۱۲ استان کشور نشانمی دهد، متوسط میزان مهریه در ۳۰ سال گذشته از ۱۵۰ سکه به ۳۰۰ سکه افزایشیافت، اما در مدت پنج سال اخیر این میزان به ۴۵۰ سکه رسیده است.

وی تأکید کرد: این مطالعه نشان می دهد با وجود فرهنگ سازی های انجامشده در سال های اخیر، میزان مهریه نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند افزایشیآن سرعت بیشتری پیدا کرده است. در این مطالعه میزان مهریه را از نظر برشزمانی با سن افراد تقاطع دادیم و مشخص شد در سنین بالا متوسط میزانمهریه ۲۰۰ سکه است، اما این میانگین با کاهش سن افراد افزایش پیدا می کند وبه حدود ۴۵۰ سکه هم می رسد.

کاظمی پور تأکید کرد: البته این مطالعه نشان داد که میزان مهریه باتحصیلات رابطه مستقیم دارد و هر چه میزان تحصیلات افراد افزایش می یابد،میزان مهریه نیز بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: می توان گفت به دلیل اینکه جامعه به سمت سواد بیشتر وتحصیلات بالاتر می رود، می توان انتظار داشت که متوسط میزان مهریه نیزبالاتر برود. بر اساس یافته های این پژوهش، روند تورمی مهریه در چند سالاخیر چند برابر گذشته شده، به طوری که میزان میانگین مهریه در ۲۰ سالقبل ۱۵۰ سکه طلا بود، اما در پنج سال اخیر، این میزان به ۴۵۰ سکه طلاافزایش یافته است.

وی افزود: دقیقاً مسائل و معضلات اجتماعی ناشی از مهریه از همین زمانآغازمی شود؛ به طوری که میزان میانگین مهریه زنان طی ۳۰ سال از ۱۵۰ سکهبه ۳۰۰ سکه افزایش یافته؛ اما تنها در پنج سال اخیر میانگین مهریه زناناز ۳۰۰سکه به ۴۵۰ سکه طلا رسیده است.

وی در پایان ادامه داد: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین میزانمهریه زنان با تحصیلات ابتدایی ۵۲ سکه طلا، راهنمایی ۲۰۸ سکه و زنان دارایمدرک لیسانس و بالاتر ۴۰۰ تا ۵۰۰ سکه طلاست.

سه باغ انار، ۶ هزار سکه، ۱۰ قیراط الماس

فاطمه میرشمس معاون رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر مردی برایبه دست آوردن دختری حاضر شد مهریه سنگین را بر ذمه بگیرد، خود مسؤول عواقبآن است و نمی تواند ادعا کند فریب خورده و یا اگر همسرش مهریه را مطالبهکرد، مدعی کلاهبرداری شود. در واقع مردی که توان پرداخت مهریه را نداشته،برای به دست آوردن دختر مورد نظرش اقدام به فریب با قبول پرداخت مهریهسنگین کرده است.

استاد فقه و حقوق با بیان اینکه مهریه های سنگین از موانع ازدواج محسوبمی شود، گفت: یکی از دانشجویانی که می شناسم، مهریه اش سه باغ انار، ۶هزارسکه و ۱۰ قیراط برلیان بوده است.

میرشمس گفت: در دنیای امروز رسم مهریه از جایگاه خود منحرف شدهو خانواده ها غرض های دیگری را از این مسأله دنبال می کنند. گروهیازخانواده ها فکر می کنند مهریه قیمت زن است و با توجه به خصوصیات وویژگی های دختر مانند تحصیلات، سطح مالی خانواده دختر و یا زیبایی، مهریهبالا و پایین می شود. عده دیگری از خانواده ها مهر را نشانه تفاخر و بلندمرتبه ای خود می دانند.

۹۰ 
درصد دختران مهریه را بالا می گیرند

میرشمس اظهار داشت: باید مد نظر داشته باشیم که مهریه سنگین نه به نفعزن است و نه به نفع مرد و باعث می شود بعضی از زنان، خانواده را تنها بهطمع رسیدن به مهریه سنگین خود نابود کنند و مردان نیز روانه زندان شوند.

وی گفت: مهر سنتهمان مهری است که پیامبر(ص) در زمان خودش برایهمسرانش در نظر گرفته بود، حدود ۵۰۰ درهم که معادل ۵۰ دینار است و هردیناری حدود سه چهارم یک سکه است و حدود ۵/۷ میلیون و به قیمت آن زمان نیزمهر خوبی بوده است، منظور این است باید مهریه زن ارزشمند باشد.

این استاد فقه و حقوق بیان کرد: با توجه به تحقیقات میدانی که انجامداده ام ،۹۰ درصد دختران مهریه را بالا می گیرند و همه معتقدند، به علتبالابودن حقوق مردان و با توجه به اینکه مرد هر زمان که اراده کند،می تواند همسر خود را طلاق بدهد و یا می تواند به راحتی ازدواج مجدد کندتنها مهریه می تواند حقوق آن ها را تأمین کند.وی با تأکید بر اینکه مهریهاز موانع ازدواج های امروزی است، گفت: یکی از علت های بالا بودن مهریه حقوقبالای مردان نسبت به زنان است.

وی با بیان اینکه قاضی زن در دادگاه های خانواده وجود ندارد، گفت: قضاتمرد نباید صنفی عمل کنند و تنها طرف مردها را بگیرند و لازم است تاتحقیقات میدانی وسیعی انجام شود تا عوامل واقعی وجود این تفکرات نسبت بهمهریه شناخته شود و پس از آن بتوانیم با برنامه ریزی و بازنگری مجدد درزمینه حقوق و قانون، مشکلات موجود در جامعه حفظ شود و برای جلوگیری از صدمهخوردن و از هم پاشیدن بنیان خانواده اقدام اساسی انجام شود. ایونا

 چه کسی می تواند به این سؤال همیشگی ذهنبسیاری از زنان پاسخ دهد، آیا مهریه سنگین ضامن خوشبختی است؟ اگر فردی ایده آلیست باشیم، بلافاصله و بدون درنگمی گوییم :خیر.
اما اگر قدری با تأمل جواب دهیم، ممکن است به این پاسخ برسیم که نهمهریه سنگین و نه مهریه پایین، هیچ کدام ضامن خوشبختی نیست
اما چرا علاقه به مهریه های سنگین در این سالها تا این حد افزایش یافتهاست و به همان نسبت پرونده های قضایی مربوط به مهریه؟ شاید بسیاری ازخانواده ها فکر می کنند که اگر مهریه دخترشان سنگین باشد، ارزش دخترشان دربین اقوام بالا می رود و حتی به میزان مهریه یک سر و گردن او بالاتر ازسایردختران خواهد بود. برای فهمیدن این وضعیت پژوهش های انجام شده نشانمی دهند که میانگین مهریه زنان ایرانی، بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ سکه طلا است. البتهمهریه هایی با مبنای ۱۲۴هزار سکه طلا هم دیده شده است…..

منتشر شده در خواندنی هامقالات

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *