جامعه دوقطبی یکی دیگر از عوامل طلاق در ایران

دکتر امان قرایی مقدم جامعه شناس بیان کرد:عامل دیگری که در بروز طلاق در ایران نقش دارد،جامعه دو قطبی است.به این معنی که پسران ما در هنگام ازدواج سنتی فکر می کنند و ارزشها و هنجارهای قدیمی را مورد توجه قرار می دهند.مردان در جامعه ما می خواهند همانند 200 سال پیش حاکم مطلق خانه بوده و هیچ حرفی روی حرف آنان نباشد و با شیوه اجبار و زورگویی با زنان رفتار کنند.

در حالی که دختران،امروزی می اندیشند و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند،آنان با حضور در اجتماع و اشتغال از نظر شخصیتی و اقتصادی افرادی مستقل هستند که انتظار دارند،این استقلال از سوی همسرانشان پذیرفته شود و توقع دارند که مردان در خانه به همسرانشان کمک کنند؛تحکم نکنند؛تند خو نباشند؛همسر مطیع امر نخواهند و…در نتیجه ایجاد تعادل بین ارزشها و هنجارهای قدیمی و جدید،مشکلات زیادی را برای زوجین جوان به وجود آورده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.