لذت نبردن از زندگي، عمر‌ ‌را كوتاه مي‌كند

 ‌

دراين دوره 3 هزار و 48 نفر از شركت‌‌ ‌كنندگان فوت كردند.‌ ‌از تمام اين افراد سوال شده بود آيا از‌ ‌زندگي خود لذت مي برند كه 59 درصد آنها جواب مثبت دادند،4/36 درصد مطمئن نبودند و4‌/6 ‌درصد جواب منفي داده ‌بودند.‌ ‌

نتايج تحقيقات نشان داد، افرادي كه از‌ ‌زندگي لذت نمي‌بردند كمتر به دنبال كار يا ‌ازدواج مي‌رفتند، سطح تحصيلات پايين‌تري‌ ‌داشتند، ازنظر سلامت جسمي ‌، وضعيتشان بدتر و از لحاظ رواني استرس بيشتري داشتند و به‌ ‌طوركلي درد ‌بيشتري را در بدن خود احساس مي كردند.

آنها همچنين تمايل بيشتري به‌ ‌كاهش ‌فعاليت و تحرك جسمي داشتند كه تمام اين فاكتورها مي تواند موجب مرگ زود‌هنگام‌ ‌انسان شود.‌‌

پژوهشگران اعلا‌م كردند كه لذت نبردن‌ ‌از زندگي باعث مرگ زودهنگام و كوتاه ‌شدن عمر مي‌شود.‌

‌نتايج يك پژوهش در ژاپن نشان داد ‌افرادي كه تصور‌ ‌مي‌كنند زندگي كردن بي‌ارزش است، زودترمي ميرند. ‌‌

گفتني است، افزايش خطرمرگ و مير در بين‌ ‌اين قبيل افراد عمدتاً به خاطر ابتلا ‌به بيماري‌هاي قلبي- عروقي و نيز عوامل خارجي‌ ‌به ويژه خودكشي است.‌ ‌

پژوهشگران بر روي 43هزار و 391 زن و‌‌ ‌مرد در گروه هاي سني40 تا 79 ساله طي يك دوره 7‌ساله مطالعه كردند.‌

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.