رفتن به نوشته‌ها

بيشترين طلاق بين زنان 20 تا 24 ساله

وي ادامه داد:43/97 ولادت‌ها در سال 87در مهلت قانوني ثبت شده است.

به گفته عبودي،ثبت ولادت در مهلت قانوني نسبت به مدت مشابه 6/5 درصد افزايش داشته است.وي درباره تعداد كل فوت شدگان در سال گذشته گفت: 417 هزار و 798رويداد فوت در سال گذشته ثبت شده است كه نسبت به مدت مشابه 5 هزار و 62رويداد افزايش و رشد 2/1 درصدي را در اين زمينه داشته‌ايم.

به گفته معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال كشور، 78/6 درصد رشد ثبت قانوني نسبت به مدت مشابه در سال 86 داشته‌ايم.

وي رشد ميزان ثبت ولادت و فوت در مدت قانوني را به دليل اجراي طرحپوشش ثبت وقايع حياتي و همكاري شبكه گسترده ثبت ياران كه عبارتند ازماماها، مسئولان دهياري‌ها ،مسئولان خانه بهداشت؛ مسئولان گورستان‌ها،پزشكي قانوني و مسئولان بيمارستان‌ها كه با ثبت احوال همكاري داشته‌اندبوده است.

وي درباره ميزان وقايع ازدواج در سال 87 گفت: 881 هزار و 592 واقعهازدواج در سال گذشته به ثبت رسيده است كه بيشترين ازدواج در مردان در سن 20تا 24 سالگي و در زنان نيز همين سن را تشكيل داده است.

به گفته عبودي، 6/42 درصد مردان ازدواج كرده در سال گذشته در سن 20تا 24 ساله و 36 درصد خانم‌هاي ازدواج كرده بين 20 تا 24 سال بوده است.

وي درباره رويدادهاي طلاق در سال گذشته، گفت: 110 هزار و 510 رويدادطلاق رخ داده كه بيشترين طلاق رخ داده در بين مردان، بين سن 25 تا 29 سالو بيشترين طلاق در بين زنان 20 تا 24 سال بوده است.

وي درباره پوشش صدور كارت شناسايي ملي در كشور گفت: ميزان صدور كارتملي از مرز 98 درصد گذشته و قريب 53 ميليون و 800 هزار كارت شناسايي مليبراي ايرانيان واجد شرايط صادر و تحويل داده شده است.

وي در خصوص نامگذاري كودكان در سال گذشته، گفت: نام محمد و تركيباتمحمد ، ابوالفضل، اميرحسين، علي، مهدي و رضا بيشترين نام‌هايي بود كهوالدين براي كودكان خود در نظر گرفته‌اند و در مورد دختران فاطمه، زهرا،مبينا، مريم، و معصومه بوده است.

وي افزود: در بين ايرانيان خارج از كشور نيز بيشترين نامي كه والدينبراي دختران خود گذاشته‌اند، فاطمه و بيشترين نامگذاري براي پسران محمد وتركيبات آن بوده است

معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال كشور گفت : در سال گذشته 110 هزار و 510رويداد طلاق در كشور ثبت شده است كه بيشترين طلاق رخ داده در بين مردان باسن 25 تا 29 سال و بيشترين طلاق در بين زنان 20 تا 24 سال بوده است .

 

به گزارش ایونا، سعيد عبودي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ما درباره ثبت رويدادهايحياتي در سال 87 گفت: در سال گذشته يك ميليون و 300 هزار و 166 رويدادولادت در كشور ثبت شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه خود 13 هزار و 405 رويداد افزايش يافته و اين نشان از رشد يك درصدي ولادت در سال گذشتهدارد.

وي در خصوص نسبت دخترها به پسرها در سال گذشته گفت: در سال گذشته به ازاي هر 105 پسر 100دختر متولد شده است.

منتشر شده در اخبار زناناخبار طلاق

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *