بلوغ فکری و عاطفی، زمینه ساز ازدواج موفق در میان جوانان

وی ادامه داد: به عبارت دیگر تنها برخورداری از بلوغ جسمی برای داشتن زندگی موفق و سالم کفایت نمی کند. جوان ایرانی باید از نظر منطقی و عاطفی در سطحی باشد که بتواند وجود فرد دیگری را در زندگی پذیرا باشد و بتواند افق دید خود را با دیدگاه شریک زندگی خود هم سو کند.
فدایی با بیان اینکه درنظر گرفتن زمینه های زمینه های فرهنگی و میزان تحصیلات در تشکیل زندگی موفق تاثیر گذار است افزود: درنظر گرفتن زمینه های فرهنگی و میزان تحصیلات در زوجین به تشکیل ازدواج موفق و سالم کمک زیادی می کند.
این روانپزشک با بیان اینکه جوانان کشورمان باید این مسئله را مدنظر قرار دهند که خوشبختی در زندگی وسیله از پیش آماده نیست تصریح کرد: خوشبختی یک مسئله از پیش آماده نیست بلکه هدفی است که باید دو طرف زندگی برای دست یابی به آن در طول زندگی تلاش کنند.

برای داشتن زندگی خانوادگی سالم و موفق همه زمینه های مناسب باید فراهم باشد. این زمینه های مناسب شامل، بلوغ فکری و عاطفی است که باید از پیش فراهم باشد.
فربد فدایی روانپزشک و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، زمینه مناسب برای ازدواج موفق و سالم را بلوغ فکر ی و عاطفی ذکر کرد و گفت: برای داشتن زندگی خانوادگی سالم و موفق همه زمینه های مناسب باید فراهم باشد. این زمینه های مناسب شامل، بلوغ فکری و عاطفی است که باید از پیش فراهم باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.