نهادهاي رسمي نبايد در نحوه پرداخت مهريه دخالت كنند

اشرف بروجردي با اشاره به اشكال فقهي عندالاستطاعه شدن پرداخت مهريه، گفت: پرداخت مهريه از جهت فقهي يك تكليف بر عهده مرد و واجب است و اين موضوع به صراحت در قرآن آمده و در آن به مردان دستور داده شده كه در هنگام ازدواج بايد براي زنان خود مهر بپردازند.

عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات انساني و فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه طبق اصول فقهي اسلام، مردان در پرداخت كردن يا نكردن مهريه زنان مختار نيستند، افزود: بند پرداخت عندالاستطاعه مهريه حقي به صورت مستمر براي مرد ايجاد مي‌كند كه براساس آن مرد مي‌تواند هيچ وقت استطاعت مالي براي پرداخت مهريه را نداشته باشد.

بروجردي اظهار كرد: بحث تغيير در نحوه پرداخت مهريه موضوعي است كه خود خانواده‌ها و زوج‌ها مي‌توانند و بايد در مورد آن تصميم بگيرند و قانونگذار و نهادهاي رسمي نبايد با دخالت در اين حق قانوني و فقهي زنان، قانون و رويه‌اي را خلاف حقوق زنان در خانواده‌ وضع كند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.