آمار سزارين در ايران به مرز 50 درصد رسيده است

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي درادامه به انجمن هاي زنان و مامايي کشورهاي اروپايي در اين زمينه اشاره کرد وافزود : براساس آمارهاي اعلام شده از سوي انجمن هاي زنان و مامايي کشورهاي اروپايي و توسعه يافته ميزان انجام سزارين در اين کشورها حدود 20 الي 25 درصد است که در کشورما اين ميزان به مرز 50 درصد رسيده است .

وي با اشاره به عوارض اين عارضه اشاره کرد و بيان داشت : سزارين هم عوارضي را براي خانواده ها ايجاد مي کند هم مادر در زايمان هاي بعدي خود دچار عارضه مي شو که اين مسائل با اخلاق پزشکي سازگاري ندارد .

پيوندي به همکاري انجمن هاي مامايي و زنان و کارشناسان مربوطه براي کاهشچنين معضلي در کشور اشاره کرد و گفت : ما بايد براي مبارزه با چنين مشکلي و جلوگيري از اين روند رو به رشد در کشورمان ، از همکاري انجمن هاي مامايي و زنان به همراه متخصصان و صاحب نظران امر در اين زمينه استفاده کنيم .

وي گفت : يکي از اين اقدامات موثر بر عهده مادران است که خودشان تقاضاي انجام سزارين نکرده و اين طرزفکر که با سزارين درد کمتري را هنگام زايمان متحمل مي شوند را از خود دور کنند وبه پزشکان نيز بايد عوارض جراحي و شکايت هاي مطرح شده در اين زمينه را گوشزد کرد که خودشان به انجام سزارين در مادران دامن نزنند و تنها در مواردي که از لحاظ پزشکي و سلامت مادر بايد زايمان به صورت سزارين انجام شود مبادرت به اين کار ورزند .

پيونددي در خاتمه به مخالفت وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکي و انجمن هاي مامايي و زنان از رشد افزاينده سزارين در کشور خبر داد و افزود : زيرا با اين کار تنها ما يک هزينه اي را به جامعه و نظام سلامت تحميل مي کنيم . اميدواريم که با فرهنگ سازي، گسترش و اشاعه راه هاي صحيح زايمان طبيعي بتوانيم اين معضل را کنترل کرده و ميزان شيوع آن را در سال هاي آتي در کشورمان کاهش دهيم .

براساس آمارهاي اعلام شده از سوي انجمن هاي زنان و مامايي کشورهاي اروپايي و توسعه يافته ميزان انجام سزارين در اين کشورها حدود 20 الي 25 درصد است که در کشورما اين ميزان به مرز 50 درصد رسيده است .

به گزارش ایونا ، علي‌اصغر پيوندي ، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي با ابراز تاسف از افزايش عمل سزارين در کشورمان گفت : متاسفانه در سال هاي اخير انجام عمل سزارين در کشورمان رشد چشمگيري داشته است که علت هاي مشخص و نامشخص دارد . به طوري که ميزان شيوع آن از حد استانداردهاي جهاني افزايش يافته است.

""

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.