رفتن به نوشته‌ها

مصرف قرص‌های ضد بارداری اثر منفی بر خلق زنان ندارد

نتایج بررسی نشان می دهد هیچ رابطه معناداری بین مصرف قرص های ضد بارداری و خلق زنان وجود ندارد.

پژوهشگران توصیهکرده‌اند که انجام مشاوره در مراکز تنظیم خانواده و افزایش آگاهی زنان ازنحوه عملکرد کنترل یا مدیریت استرس نه تنها زمینه مناسبی را جهت پیشگیریاز قطع بی مورد قرص‌های پیشگیری از بارداری و مهار بروز حاملگی هایناخواسته فراهم می کند بلکه در این راستا شیوه زندگی سالم در زنان بیش ازپیش نهادینه می شود.

یافته های پژوهشگران نشان می دهد مصرف قرص‌های ضد بارداری تأثیری بر اختلالات خلقی و روحی در زنان ندارد.

به گزارش ایونا ، این پژوهش توسط لادن صمدی یگانه ، کارشناس مامایی با هدفتعیین تأثیر مصرف قرص های پیشگیری از بارداری بر خلق روحیات زنان صورتگرفته است.

یافته های به دست آمدهاز این پژوهش نشان می دهد که نوسانات خلقی و روحی به عنوان عارضه جانبیمصرف قرص های پیشگیری از بارداری فاکتور مهمی در خودداری از ادامه مصرفقرص ها و بروز حاملگی های ناخواسته هستند که به تبع آن ، هزینه های مادی ومعنوی بسیاری را بر خانواده و جامعه تحمیل می‌کنند.

در این پژوهش وضعیت خلقیافراد در دو مرحله قبل و سه ماه پس از شروع مصرف قرص های پیشگیری ازبارداری با استفاده از ابزار سنجش خلق مثبت و منفی مورد بررسی و مقایسهقرار گرفته است.

منتشر شده در بهداشت روحی و روانی خانوادهزنان

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *