رفتن به نوشته‌ها

دفاتر همسريابي تمهيدي ديگر براي تسهيل ازدواج

 

استاد دانشگاه شهيد بهشتي اضافه مي كند: دفاتر همسريابي فقط نبايد دختر و پسر (خواهان و خوانده) را به هم معرفي كنند بلكه بايد تيم روان شناسي، روان كاوي، پزشكي و گروه آموزش زناشويي و مشاوران خانواده داشته باشند و در كنار شناساندن خواهان و خوانده بايد به آن ها آموزش داده شود. در حال حاضر ٦٠ درصد مشكل كاهش ازدواج، فرهنگي است. ازدواج نيازمند آموزش است.

وي با اشاره به اين كه در حال حاضر ٣٨ سايت اينترنتي همسريابي به طور غيرقانوني و بدون مجوز فعاليت مي كنند و تنها كاري كه انجام نمي دهند همسريابي و شناساندن دختر و پسر به يكديگر است، مي گويد: پيدا كردن فرد مناسب براي ازدواج در تحكيم بنيان هاي زندگي نقش اساسي دارد و اين امر نيازمند يك بانك اطلاعاتي است. در آيين نامه دفاتر همسريابي پيش بيني خواهد شد كه يك بانك اطلاعاتي جامع و كامل از ١٥ ميليون فرد مجردي كه در كشور وجود دارد، تهيه شود. باتوجه به اين اطلاعات امكان معرفي متناسب دو فرد كه به لحاظ مكاني و موقعيت جغرافيايي امكان آشنايي با يكديگر را ندارند، فراهم مي شود.

حجت الاسلام والمسلمين «اردبيلي» در ارتباط با دليل روي آوردن به دفاتر همسريابي به سبك كشورهاي ديگر براي آشنا ساختن متقاضيان ازدواج دائم مي گويد: سايش هاي اجتماعي در جامعه منجر به بروز فاصله بين افراد جامعه مي شود. در انتخاب همسر و شريك زندگي اگر اطلاعات جامع و كامل و واقعي باشد احتمال بروز تنش و حتي جدايي به صفر نزديك مي شود. در مراكز همسريابي انتخاب ها مطابق با شرع مقدس، عاقلانه، علمي، هدفمند و منطبق با واقعيت هاست. در اين دفاتر فاصله مكاني و جغرافيايي از بين رفته و مانع از ازدواج اتفاقي مي شود و در نتيجه خانواده ها بعد از ازدواج دچار چالش نمي شوند.

دكتر «اردبيلي» با تأكيد بر اين كه مراجعه كنندگان به دفاتر همسريابي متقاضيان واقعي ازدواج هستند، مي گويد: ٩٩ درصد مراجعه كنندگان به مراكز همسريابي تحت پوشش سازمان ملي جوانان، آقايان و خانم هاي عفيف هستند و تنها يك درصد براي گشت و گذار مي آيند. اين افراد باتوجه به روندي كه براي دفاتر همسريابي پيش بيني خواهد شد، بدون كسب نتيجه اي از همان ابتداي ورود به دفاتر شناسايي و به روان كاو يا پليس معرفي خواهند شد.

وي با اشاره به مزاياي دفاتر همسريابي مي گويد: فراواني در معرفي موارد، سرعت و دقت در معرفي، نظارت و كنترل علمي و اخلاقي دقيق، جلوگيري از ظلم به هر يك از طرفين و جلوگيري از ازدواجي كه نتيجه اش فروپاشي باشد، مهم ترين مزيت هاي طرح است.

دكتر «اردبيلي» در خصوص معايب اين طرح نيز مي گويد: مثل هر كار جديد و نوي ديگري اين طرح هم به طور قطع و يقين معايبي دارد كه از چشم ما پنهان مانده است به همين دليل قبل از نهايي شدن آيين نامه طرح به سراغ كارشناسان و استادان مي رويم كه از نگاه بيرون و با ديد مخالف به آن مي نگرند. اما ما مي دانيم كه نگاه عمومي به مراجعه كنندگان به دفاتر همسريابي و عكس العمل خانواده ها و نگاهي كه بعد از ازدواج نسبت به زوج هايي كه در اين دفاتر وصلت مي كنند، اصلي ترين و مهم ترين معايب طرح است. در اين راه نياز شديد و مبرم به فرهنگ سازي است كه بايد دستگاه هاي مسئول اقدام كنند.

وي با اشاره به اين كه هرطلاق براي دولت ٧٠ ميليون تومان معادل ٢٠٠ بشكه نفت صادراتي هزينه دارد، تأكيد مي كند: موسسه همسريابي هرگز نبايد قائم به فرد باشد.

؛فرهنگ عمومي
؛ولي نگاه دختران و پسران جوان و والدين آن ها به اين شيوه چيست؟

يك دختر مجرد در پاسخ اين سوال كه آيا حاضر است همسر خود را با كمك «دفاتر همسريابي» بيابد، مي گويد: ازدواج يك امر كليشه اي و مكانيزه نيست كه يك موتور جست وجو، همسر مناسب مرا بيابد. من خودم بايد همسر آينده ام را بيابم. مضاف بر آن حتي اگر از اين طريق همسري بيابم، هميشه امكان اين سركوفت وجود دارد كه چون كسي به خواستگاري ام نمي آمد، مجبور شدم از طريق اين دفاتر شوهر پيدا كنم.

يك پسر ٣٨ ساله مجرد نيز مي گويد: فكر نمي كنم، دختري كه خانواده دار باشد، به سراغ اين دفاتر برود. اما دختر مجرد ديگري كه رشته روان شناسي مي خواند، مي گويد: چه اشكالي دارد؟ اين هم روشي است كه در دنيا به خوبي جواب داده. اين اقدام را مي توان نوعي مشورت و مشاوره دانست كه مشورت در هر كاري لازم است. شايد واقعا از اين طريق بهترين گزينه يافت شود.

وقتي هم كه هدف دفاتر همسريابي را براي والدين يك پسر مجرد توضيح مي دهيم، آن ها مي گويند: خيلي خوب است ولي ما خودمان مي توانيم براي پسرمان دختر خوب پيدا كنيم. نيازي به اين كارها كه فردا پشتش هزار جور حرف است نداريم.

اما والدين پسر مجرد ديگري مي گويند: اين دفاتر كجا هستند؟ آدرس شان را به ما هم بدهيد. خسته شديم بس كه دخترهاي متفاوت را به پسرمان معرفي كرديم و او نپسنديد. هميشه مي گويد، آن دختر به درد من نمي خورد يا ما به هم نمي خوريم. شايد از طريق اين دفاتر بتوانيم همسر مناسب وي را پيدا كنيم.

؛شيوه كار
؛به خوبي پيداست كه نگاه چندان مثبتي نسبت به اين دفاتر در جامعه وجود ندارد ولي شايد اگر جزئيات كار بيشتر مطرح شود و در اين خصوص فرهنگ سازي شود، اقبال عمومي هم بيشتر شود.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر اردبيلي شيوه فعاليت دفاتر همسريابي را چنين تشريح مي كند: متقاضي با سند و مدرك معتبر بايد مجرد بودن خود را ثابت كند.

هر متقاضي مي تواند ٥ مورد را براي ملاقات و گفت وگو در طول يك ماه انتخاب كند. اسامي ٥ مورد به تيم مشاوره موسسه همراه با پرونده شخصيتي و جسمي كامل متقاضي ارجاع مي شود. تيم مشاوره اگر تشخيص داد كه به لحاظ اجتماعي، روان شناسي، پزشكي و ظاهري متقاضي با يك يا همه موارد همخواني دارد، اجازه ملاقات مي دهد در غير اين صورت به اطلاع متقاضي مي رسد كه او بايد در چه شرايط سني با چه سطح سوادي گزينه اش را انتخاب كند تا به مورد مناسبش براي ازدواج برسد.

در هر صورت وقتي كه موردي مناسب تشخيص داده شد، خانواده ها كه از مرحله اول در جريان قرار گرفته اند، با حضور در دفتر موسسه همسريابي در حالي كه تيم مشاور در ازدواج خانواده و روان پزشكي حضور دارد همراه خواهان و خوانده با هم مي نشينند و با خلقيات و فرهنگ خانوادگي يكديگر آشنا مي شوند. اگر تفاوتي هم باشد با كمك تيم مشاوره در چندين جلسه برطرف مي شود. در تمام اين مراحل نظارت و كنترل شرعي و اخلاقي بين خواهان و خوانده از سوي موسسه همسريابي انجام مي شود.

سپس خواهان و خوانده براساس يافته هاي تيم مشاوره روان كاوي مي شوند به عبارتي بسترهاي ايجاد تنش و چالشي كه روان كاو براي بعد از ازدواج آن ها پيش بيني مي كند را طي چندين جلسه برطرف مي كند و مرحله آخر كه مهم ترين بخش زندگي است، مسائل زناشويي است كه طي چندين جلسه در موسسه به طرفين آموزش داده مي شود. وقتي كه اين مراحل تمام شد تازه خواستگاري رسمي و سپس عقد صورت مي گيرد. موسسه حتي در خصوص ميزان مهريه هم تا حد شرعي و قانوني دخالت مي كند.

دكتر «اردبيلي» با تأكيد بر حضور پزشك در دفاتر همسريابي مي گويد: دختري كه براي ازدواج و پيدا كردن شوهر به دفاتر همسريابي قانوني و داراي مجوز رسمي مراجعه مي كند، اطمينان خاطر دارد كه با كسي زندگي مشترك را شروع مي كند كه هرگز آلوده به مواد مخدر نيست.

؛بومي سازي
؛در اين بين برخي كارشناسان براين باورند كه ابتدا بايد به فكر بومي سازي دفاتر همسريابي باشيم وگرنه اين طرح شكست خواهد خورد.

دكتر «فربد فدايي» روان شناس اجتماعي و روان پزشك بر ضرورت تحقيق و پژوهش و تأمل بيشتر روي طرح دفاتر همسريابي تأكيد مي كند و مي گويد: خانواده مهم ترين و ارزنده ترين نهاد اجتماعي است و در تقدس ازدواج نيز ترديدي نيست با اين حال در شرايطي كه در همه اقوام ايراني تشريفات ازدواج با عرف و مذهب گره خورده است، اين طرح جاي تأمل بيشتري دارد زيرا برگرفته از فرهنگ ديگر است و نياز به بومي سازي و فرهنگ سازي دارد.

وي اضافه مي كند: ازدواج يك موضوع اجتماعي است و شخصي ترين مسئله اي است كه به دو نفر ارتباط دارد در نتيجه توجه به هر دو وجه شخصي و اجتماعي ازدواج ضرورت دارد.

اين روان شناس اجتماعي با اشاره به كمك هايي كه به ازدواج كنندگان در جوامع سنتي و صنعتي مي شود گفت: بدون اين كه اجباري در كار باشد، زن و مردي كه از نظر اجتماعي، فرهنگي، تحصيلي، نژادي و حتي ناحيه جغرافيايي محل سكونت با يكديگر اشتراك ندارند احتمال زيادي دارد كه با هم ازدواج كنند هرچند كه جذابيت هايي بين زن و مردي كه با يكديگر متفاوت هستند وجود دارد اما هماهنگي ها بين آن ها براي ازدواج مهم است.

دكتر «فدايي» تاكيد مي كند: بدون هيچ ترديدي جامعه ما يك جامعه سنتي است گرچه با مظاهر جوامع صنعتي آشنايي هايي وجود دارد اما مردم ما يك ايراني سنتي باقي ماندند، در نتيجه مطرح كردن نظريات و ديدگاه هايي در مورد ازدواج كه بيشتر برگرفته از جامعه غير سنتي است، بايد با احتياط انجام پذيرد.

وي در خصوص دفاتر همسريابي مي گويد:  اين گونه مراكز ابتدا بايد به صورت محدود و تحت كنترل و به شكل آزمايشي براي مدت معلومي شكل گيرند، بعد هم نتايج حاصله مورد بررسي علمي و پژوهشي دقيق قرار گيرد. حتي زوج هايي كه از طريق اين دفاتر به خانه بخت رفتند، تحت بررسي قرار گيرند و پس از ارزيابي ها در صورت مثبت بودن نتايج، آن را با احتياط و مرحله به مرحله به سراسر كشور آن هم با بومي سازي تعميم داد.

دكتر فدايي تاكيد مي كند: صحيح نمي بينم كه اين طرح از همان ابتدا در سراسر كشور اجرايي شود زيرا آسيب هاي اجتماعي اين طرح خطرناك است.

؛تسهيل ازدواج
؛اما «آرين منش» نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي و نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي نيز از كليات طرح دفاتر همسريابي به دليل تسهيل و آسان سازي در انتخاب همسر استقبال مي كند و مي گويد: اين كه دفاتر و مراكزي براي آشنايي متقاضيان ازدواج ايجاد شود و به عنوان حلقه ارتباط خانواده ها باشد، به طور كل بسيار خوب است.

وي اضافه مي كند: در شهرهاي بزرگ كه امكان آشنايي خانواده ها نيست، ايجاد دفاتر همسريابي حركت مثبتي است اما به نظر نمي رسد كه قضيه به همين سادگي باشد.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي كند: وساطت و آسان سازي انتخاب براي ازدواج از طريق دفاتر همسريابي را مثبت ارزيابي مي كنم اما به شرطي كه همانند بنگاه معاملاتي نباشد كه در آن مشاور فقط سود و صرفه اقتصادي خود را مي بيند.

وي اضافه مي كند: در اين مراكز بايد مشاوران خبره و متعهد حضور داشته باشند و با اطلاعات به دست آمده از گزينه ها، موارد متناسب را با هم آشنا كنند كه در اين صورت دفاتر همسريابي مكان مناسبي براي انتخاب همسر است.

در غير اين صورت جامعه با مشكلات گوناگوني مواجه خواهد شد.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: مركز همسريابي پاسخ گويي به يك نياز اجتماعي است كه از گذشته تاكنون به شكل سنتي انجام مي شد ولي از اين به بعد مي خواهد نظام مند باشد.

وي در خصوص نحوه نظارت بر اين مراكز با توجه به حساسيت بالايي كه درجامعه وجود دارد مي گويد: در اين خصوص مجلس آمادگي دارد تا به دقت آن را بررسي كند و نظر بدهد.

آرين منش مي گويد: در حال حاضر موانع اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر سر راه ازدواج وجود دارد كه پيدا كردن مورد مناسب براي ازدواج يكي از مشكلات اجتماعي است و بايد به شيوه مناسبي رفع شود، ايجاد دفاتر همسريابي مي تواند يكي از اين شيوه هاي منطقي باشد به شرطي كه مراكز همسريابي فقط به شناساندن دو نفر به يكديگر كفايت نكنند و در طرح دفاتر همسريابي حضور كارشناس خانواده، ازدواج، پزشك و روان پزشك ديده شود. در اين صورت است كه كاركرد دفاتر همسريابي به طور قطع به نفع جامعه و مردم خواهد بود.

؛مراكز غير قانوني
؛به هر حال در نبود دفاتر مجاز همسريابي در حال حاضر مراكز مجازي و غير مجازي به هر صورت ظاهرا در اين عرصه فعال هستند.

«معصومه غلامزاده مير»، روان شناس اجتماعي با اشاره به فعاليت ٣٨ سايت اينترنتي غير مجاز به بهانه همسريابي در فضاي مجازي مي گويد: علاوه بر سايت هاي اينترنتي در حال حاضر در تهران چند مركز ديگر به بهانه همسريابي فعاليت دارند بدون اين كه مجوزي در اين زمينه داشته باشند. از آن جا كه هيچ نظارتي بر آن ها نمي شود آن ها هم هيچ تعهدي به متقاضيان ندارند.تبعات چنين فعاليتي ناگفته پيداست كه اميدواريم دفاتر همسريابي به اين شرايط سامان دهد.

اين روان شناس اجتماعي با تاكيد بر ضرورت ايجاد مراكز همسريابي و نظارت دقيق بر اين دفاتر مي گويد: اگر مراكزي با نظارت دولت و با بهره گيري از افراد متخصص در امر مشاوره و ازدواج و بر اساس آموزه هاي ديني و اسلامي فعاليت كنند مي توانند در افزايش ازدواج هايي با معيار درست و مستحكم گام بردارند.

وي با اشاره به پيامد دخالت افراد غير متخصص و غير متعهد در ايجاد و هدايت مراكز همسريابي مي گويد: در صورت فعاليت افرادي كه متعهد نيستند مراكز همسريابي منتهي به ازدواج هاي ناآگاهانه و بي هدف مي شوند در نتيجه جوانان را روانه دادگاه هاي خانواده مي كنند. اگر مي خواهيم بر آسيب هاي اجتماعي افزوده نشود، بايد بر ايجاد دفاتر همسريابي حساس تر از بنگاه هاي اقتصادي نظارت صورت گيرد و راه پارتي بازي و مسائلي نظير آن را در قانون مربوط سد كنيم.

اين در حالي است كه در پي توسعه فناوري ارتباطات و گسترش فعاليت سايت هاي مدعي همسريابي كه به طور عمده بدون نظارت اداره مي شوند، دفتر آيت ا… مكارم شيرازي هم با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي براي اين سايت ها، ضرورت كسب مجوز را مورد تاكيد قرار داد.

به گزارش مهر، دفتر آيت ا… ناصر مكارم شيرازي در رابطه با چگونگي عملكرد سايت هاي اينترنتي همسريابي اعلام كرد: اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن و با رعايت تمام شئونات اسلامي و اخذ مجوز از مقامات ذي صلاح صورت گيرد كار خوبي است و ممكن است جلوي بسياري از مشكلات ازدواج ها را بگيرد.

 

٥/٢ ميليون جوان مجرد فقط در پايتخت و ١٥ ميليون در كل كشور، زنگ خطري جدي براي والدين و مسئولان به شمار مي رود كه اخيرا بحث هاي زيادي در مورد تبعات آن و نيز راهكارهاي عملي حل آن برانگيخته است، در اين ميان برخي از اين راهكارها همچون «زندگي نيمه مستقل» به نظر كاربردي تر و عملي تر مي آيد.

يكي ديگر از راهكارهاي مطرح شده در اين رهگذر، سامان دهي «دفاتر همسريابي» است. براين اساس قرار است تا سه ماه آينده آيين نامه ايجاد دفاتر همسريابي تهيه و به دولت ارائه شود تا پس از آن براي قانونمند شدن به مجلس برود.

؛وظايف دفاتر همسريابي
؛حجت الاسلام والمسلمين، دكتر جعفر اردبيلي، عضو هيئت علمي دانشگاه و ارائه دهنده طرح سامان دهي دفاتر همسريابي است كه قرار است آيين نامه مربوط به كار اين دفاتر با كمك وي تهيه شود. دكتر اردبيلي در خصوص شيوه عملكرد اين دفاتر، مي گويد: اين دفاتر قرار است فقط در حوزه عقد دائم فعاليت كنند و هرگز حق ندارند به منظور يافتن همسر موقت و يا دوست يابي فعاليت كنند. همچنين مرداني كه داراي همسر هستند، اگر بخواهند همسر قانوني و دائم ديگري اختيار كنند، بايد از دادگاه يا مراجع ذي صلاح نامه رسمي بياورند. دفاتر نيز بايد در اين خصوص استعلام كنند، در غير اين صورت متقاضي بايد طلاق نامه محضري و حكم دادگاه ارائه كند. پسران و دختران مجرد هم با ارائه كارت ملي و شناسنامه احراز هويت مي شوند. ….>>>

 

 

منتشر شده در اخبار ازدواجازدواج

نظر

 1. مهری مهری

  سلام خسته نباشید درصورت امکان آدرس دفاتر مجاز و قابل اطمینان جهت همسریابی را به ما معرفی کنید لطفا” به ایمیلم بفرستید باتشکربسیار

  • سلام
   تهران – خیابان جمهوری – بین باستان و گلشن پلاک 1265 واحد 16
   66913356- 66922195
   موسسه امین

 2. کیوان کیوان

  سلام من دمبال یک دختر خوب فارس تهرانی هستم برای ازدواج دائم که شاغل باشد (پزشک) میشه بهم کمک کنید هر فردی تمایل داشت با موسسه تماس بگیره 021-66917516

  • سلام با شماره تلفن 66917516 تماس گرفته و عضو شوید
   موسسه امین

 3. احمدرضاآزادی احمدرضاآزادی

  سلام من از اصفهان ام دنبال یه دختر خب و نجیب آذری هستم کمکم کنید با موسسه تماس بگیرید 021-66917516

  • سلام
   شما به صفحه عضویت موسسه امین رفته ثبت نم کنید در آنجا تمایل خویش را در محل توضیحات ضروری بنویسید موسسه حتما به ما کمک خواهد نمود
   موسسه امین

 4. شهاب شهاب

  سلام روزتون بخیر. 30 سالمه یکلار ازواج ناموفق داشتم. اهل هیچ دود و دمی نیستم. تنها زندگی میکنم و بچه هم ندارم. شرایط ظاهری خوبی دارم ورزشکارم
  یه خانم که مشکل مالی نداشته باشه لطفا بهم معرفی کنید سنش مهم نیست حتی بزرگتر. فقط باوفا باشه

  • سلام
   لطفا با موسسه تماس بگبیرید و برای ثبت نام اقدام کنید شرایط شما بعد ثبت نام لحاظ شده و آنچه به تناسب شما باشد معرفی خواهد شد
   66917516
   موسسه امین

 5. فیروزه فیروزه

  سلام لطفا ادرس و یا تلفن مرکز همسریابی رسمی و شرعی در مشهد میخواستم ۳۴ساله مشهد

  • سلام در آن شهر سراغ نداریم ولی موسسه در همه ایران فعال است شما میتوانید فرم ثبت نام را تکمیل نموده و عضو موسسه شوید ما حتما کمکتان میکنیم
   موسسه امین

 6. شقایق شقایق

  سلام وقت به خیردختری هستم ساده چادری فوق دیپلم اهل ارایش ولباس تنگ وکوتاه وبی حجاب نیستم سخت نمیگیرم چادریم ثدم155وفقط وزنم مشکله100است اهل ورزش ورژیم نیستم ساکن گیلان شهربندرانزلی دنبال ازدواج دایم بایک فردمومن وخداترس هستم اهل زندگیم فقط پدرم اجازه ثبت نام دراین دفاتررانمیدهدواجازه امدن به تهران رانمیدهدحتی نمیتوانم مدارک بدم سنم30ساله هست اگه میشه کمکم کنیداگه اقاپسروکیل روحانی سپاهی ارتشی باشدبهتره اگرنشداشکال نداره اسم من شقایق اگه درمشهدوقم زندگی کنن بهتره تشکر

  • سلام و سپاس از اعتماد شما به موسسه امین
   لطفا مراحل ثبت نام برای عضویت و ازدواج از طریق موسسه امین را تکمیل نموده تا بتوانیم به شما کمک نماییم
   موسسه امین

 7. ت دم ت دم

  با سلام من به دنبال مراکزازدواج مطمئن شرعی میگردم اگه شمام میتونید کمکم کنید 31 سالمه یه ازدواج ناموفق داشتم خانمم

  • سلام
   ممنون از حسن اعتماد شما
   برای عضویت و بهره بردن از امکانات همسریابی و مشاوره موسسه امین میباید ابتدا فرم عضویت را تکمیل تا متعاقبا مراحل بعدی را از طریق تلفن یا ایمیل به خدمتتان اعلان نماییم
   برای عضویت به صفحه اصلی سایت موسسه فرهنگی خانواده امین مراجعه نمایید
   موسسه امین با 20 سال تجربه موفق در خدمت همه ایرانیان
   موسسه امین
   66917516
   http://www.aifci.com

 8. زهرا زهرا

  سلام خداقوت . من یه خانم ۲۵ساله اهل خوزستانم پوشیه میزنم و دوست ندارم جشن عروسیم با گناه و لهو و لعب باشه و اعتقادات مذهبی قوی دارم که تو محیطمون قابل پسند نیست اینکه تو مجالس عروسی مختلط ‌ و گناه شرکت نمی کنم و محجبه و پوشیده کامل هستم و عاشق این پوششم هستم و علاقه زیادی به فعالیت های فرهنگی و بسیجی دارم اما متأسفانه هیچکدوم این علاقه ها و اعتقاداتم رو محیط ما پذیرا نیستو از طرفی ازدواجم هم خیلی برام مهمه پدر و مادرم پشتیبانم هستند اما خودم با اینکه تو دوتا از سایت های همسریابی با اطلاع و رضایت خانواده ثبتنام کردم اما اطمینان ندارم و به اکثرا جواب نمیدم لطفا اگه میشه یه موسسه مطمئن و قابل اطمینان بهم معرفی کنید که ان شاءالله منم هم کفو خودم رو پیدا کنم . تشکر و در پناه حق باشید…

  • سلام و احترام
   با شماره تلفن 66917516 تماس گرفته تا کمکتان کنیم
   موسسه فرهنگی خانواده امین

  • سعید سعید

   من زنه مومن میخواستم اگه هستید با موسسه تماس بگیرید

   • سلام ابدا باید ثبت نام بفرمایید جهت راهنمایی بیشتر با شماره تلفن 66917516 تماس حاصل نمایید
    موسسه امین

   • علی علی

    سلام بنده 28 ساله ام و دنبال خانمی قانع میگردم برای ازدواج.

    • سلام و احترام
     برای عضویت و بهره مندی از امکانات موسسه در جهت یافت همسر با شماره تلفن 021-66917516 تماس حاصل نمایید
     موسسه امین

 9. سیاره سیاره

  سلام اصفهان هستم- لطفا آدرس کامل موسسه را برایم ایمیل فرمایید تا مستقیما مراجعه نمایم-تشکر

  • سلام
   تهران – میدان جمهوری – خ جمهوری – بین باستان و گلشن پ 1265 واحد 16

 10. هما هما

  با سلام. وتشکر از زحمات شما. من خانمی 52ساله هستم. ایا برای سن بالا هم شریک زندگی پیدا. معرفی میکنید. یا فقط برای سن پایین این موسسه فعالیت میکند. ممنونم منتطر جواب میمانم.

  • سلام و احترام
   تا سن 80 سال موسسه امین تلاش برای زوج یابی میکند
   با شماره تلفن 66917516 تماس حاصل نمایید
   موسسه امین

 11. نسترن نسترن

  سلام من برا خواهرام میخواستم در این موسسه ثبت نام کنم لطفا راهنمایی میفرمایید .

  • سلام جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات لازم با شماره تلفن 66917516 تماس حاصل کنید
   موسسه امین

 12. آزاده آزاده

  سلام درمورد ثبت نام چه مدارکی نیاز است و هزینه و شرایطی که موسسه دارد لطفا اعلام کنید . ممنون

  • سلام و احترام
   شناسنامه ، عکس پرستلی ، عکس تمام قد ، رونوشت آخرین مدرک تحصیلی
   برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط موسسه امین با شماره تلفن 66917516 تماس حاصل نمایید
   موسسه امین

 13. نسرین نسرین

  با سلام و خداقوت خدمت شما
  خانمی هستم 36’ساله و مجرد ساکن کرمانم .لطفا بفرمایید چطوری شریک زندگی پیدا کنم .با سپاس ازشما

  • سلام و احترام
   برای راهنمایی بیشتر با موسسه تماس بگیرید 66917516
   موسسه امین

 14. کاوه کاوه

  سلام من یک زن خوب و مومن میخوام که منو درک کنه لطفا با موسسه امین تماس بگیرید

  • سلام
   با شماره تلفن 66917516 تماس گرفته و کامل راهنمایی شوید
   موسسه امین

 15. سعید سعید

  کار خیلی پسندیده ای هست میخواستم ثبت نام کنم با ذوق و شوق با دیدن 170 هزار تومان باید صبر کنم بلکه عید غدیر یرسه بلکه دل مادرمون رو شاد کنیم…

  • سلام و احترام
   به نظر میرسد کسی که برای یک دوره همسریابی به همراه مشاوره 170 هزار تومان پول نمیتواند خرج کند قطعا برای زندگی مشترک هم پولی نخواهد داشت پس ابتدا بروید برای هزینه های خود راهی پیدا مکنید بعد دل مادرتان را شاد کنید
   موسسه امین

 16. سولماز سولماز

  سلام من دختري ٣٠ساله مجرد از تهران تحصيلكردع و شاغل هستم دنبال ازدواج دايم با پسرمجرد شاغل و تحصيلكرده ٣٢تا ٣٥ساله هستم ضمنا از تهران باشد

  • سلام جهت ثبت نام و یا عضویت برای ازدواج در موسسه امین با شماره 66917516 تماس حاصل نموده تا راهنمایی شوید
   موسسه امین

 17. seyyedsafar seyyedsafar

  بنام خدای مهربان
  شخصی هستم صادق وفادار و دلرحم و مهربان و با اراده و در صورت لزوم قاطع و مصمم. و خانواده دوست و خدمت به خانواده را عالیترین عبادت میدانم و شوخ طبع هستم وهمواره خدا را بر اعمال خود ناظر میدانم امیدم به رحمت خداست و خشم و غضب خدا همیشه در ذهنمم است.
  اهل دود و دم و قمار و مشروب نیستم و فطرتن از آن بدم میاد و متنفرم از لحاظ معنوی در حد اعتدال هستم.مرتب بودن و نظم و پاکی را دوست دارم اهل گفتگو و منطق هستم حرف حق را اگرچه از دشمنم و از یک بچه خرد سال باشد میپذیرم و حق الناس را کاملا رعایت میکنم. .بدونبال آرامش هستم و از دروغ و دو روئی و سیاست متنفرم.
  ————–
  زنی میخواهم خانواده گرا پایبند ارزشها و باورهای دینی و اصول خانوادگی و حجاب باشد در غیاب شوهر امانتدار و پاکدامن و باشد. با جرات و شجاع و وفادار باشد. و از زندگیش مراقبت نماید وسیاسی نباشد. و در مقابل شوهر مطیع و آرام باشد و خدا ترس باشد. دو پسر بچه مرا مانند بچه خود بداند و از آنها در صورت لزوم مراقبت نماید.همراز و همراه و غمخوار و با سلیقه و مرتب و منظم و ظرفیت تحمل مشکلات را داشته باشد و رفیق نیمه راه نباشد هدفش از ازدواج صرفا زندگی باشد نه تجارت و معامله و مادر بچه هایم در منزل من و در عقد من است ایشان مریض حالند. با آن مشگلی نداشته باشد از من زندگی مستقل نخواهد. و من با اجازه همسرم و مجوز رسمی دادگاه ازدواج میکنم و در ضمن من برای خانه یک سرپرست شایسته میخواهم و تمام امورات خانه در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. کسیکه به مهریه حساس است با من تماس نگیرد. با موسسه تماس بگیرید 021-66917516
  با تشکر

 18. حمید فهیمافر حمید فهیمافر

  کارتان خیلی قشنگه موفق باشید.

 19. سلام، پسری هستم 33 ساله با ظاهر خوب ثروتمند نیستم یه ماشین شخصی دارم مبلغی سرمایه جمع کردم برا ساختن زندگی اهل شیرازم، یه همسر ذاتا معتقد به اخلاقیات میخام ظاهرش هم بد نباشه، توانم مهریه منطقی هست با موسسه امین تماس بگیرید 021-66917516 ،با تشکر از سایت

 20. سلام محمد هستم 37 ساله
  دنبال يه خانوم برا ازدواج دائم زیر ۳۰سال خوشگل و خوش اندام رابطه هاش و گذشتش و خانوادش اصلآ مهم نیست ازاد باشه بدون پای بندی به حجاب و اعتقادات.با روابط عمومی بالا و خوب و اجتماعی.بدون محدودیت برای روابط اجتماعی حتی ممنون ميشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *