رفتن به نوشته‌ها

تمایل به ازدواج در جامعه کاهش یافته است

وی با اشاره به تقویت بعد خصوصی ازدواج در شرایط کنونی گفت: چون انگیزه های فردی و جنسی درحال افزایش است دخالت خانواده ها روز به روز کمتر شده و فرد با فردیت خود این کار را انجام می دهد، با این همه بعد از این که همین فرد وارد زندگی می شود نمی تواند به تنهایی عمل کند. گرچه او انتخابش را فردی انجام داده اما پس از ازدواج نیازمند حمایتهای خانوادگی می شود و چون حمایت مورد نیاز او از جانب خانواده تامین نمی شود او تنها می ماند در این جا است که امکان فروپاشی خانواده پیش می آید .

محبی با  اشاره به این که میان فروپاشی خانواده و کاهش نرخ ازدواج رابطه مستقیم وجود دارد اظهار داشت: هر چه فرد ببیند که یک رابطه در خانواده های زیادی به فروپاشی منجر شده ترس از این که به آن سمت برود بیشتر می شود و او احساس می کند ازدواج کارکرد مثبتی ندارد و همه اینها سبب می شود در اندیشه و نگرش او ازدواج کار کرد مطلوبی را نداشته باشد .

وی ادامه داد: ما در حال حاضر با مسائلی همچون آنومی در ارزشهای ازدواج ، کاهش نفوذ و تاثیر حمایت خانواده در عرصه ازدواج ، تغییر الگوهای  انتخاب همسر، تغییر ارزشهای ازدواج و تبدیل مدل سنتی به سوی مدرن مواجه هستیم و افراد صداقت لازم را در این دنیای پرهرج و مرج ندارند و سعی می کنند در حالت گمنامی به سر ببرند .

وی افزود: در گذشته ازدواجها پایدارتر بود چرا که افراد دارای شخصیت ساده تری بودند و امکان شناسایی شان بیشتر بود. این در حالی است که امکان شناخت فرد مقابل در حال حاضر به دلیل زندگی ماشینی و دنیای مدرن به راحتی امکانپذیر نیست

مدیر تحقیقات شورای فرهنگی ،اجتماعی زنان با اشاره به کاهش تمایل جوانان به ازدواج و مطلوبیت این مقوله در جامعه گفت: باید به انتخاب همسر از سوی جوانان با توجه به تناسب نسبت جنسی و الگوهای همسر گزینی توجه شود.


به گزارش ایونا، سیده فاطمه محبی گفت: علی رغم این که می گویند عمده ترین معضل در موضوع ازدواج بحث اقتصادی است، موانع فرهنگی اثرگذار و مهمتری نیز وجود دارد که به خاطر تغییر و تحولات ارزشی درچند سال اخیر بویژه بعد از جنگ وارد نظام ارزشی خانواده ها شده است و همین مسایل باعث شده تا فردگرایی در بین افراد جامعه افزایش یابد و فرد مسائل شخصی را به مسائل خانوادگی ترجیح دهد .

منتشر شده در اخبار ازدواجازدواج

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *