رفتن به نوشته‌ها

سزارین در ایران،۳ تا ۴ برابر حد مجاز

به نظر می‌رسد که آموزش دوران بارداری راه مناسبی برای ایجاد خودباوری در مورد توانایی انجام زایمان طبیعی و کاهش ترس زایمان و متعاقب آن افزایش زایمانهای طبیعی در کشور می‌باشد.

این پژوهش که با عنوان تاثیر الگوی پرسید و پروسید با ترکیب مدل اعتقاد بهداشتی و تئوری خودکارآمدی به منظور افزایش زایمان طبیعی در زنان نخست‌زا، توسط یکی از دانش‌آموختگان مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد، یک کار آزمایی بالینی است که طی سالهای ۸۴ تا ۸۶ در دو مرحله بر روی زنان باردار صورت گرفت.

مرحله اول بومی سازی پرسشنامه خود کارآمدی و ترس زایمان و مرحله دوم انجام مداخله بر اساس مدل ترکیبی می‌باشد.

مرحله نخست این تحقیق بر روی ۱۷۶ زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های زنان و زایمان آموزشی منتخب شهر تهران انجام شد.

مرحله دوم پژوهش، کارآزمایی بالینی بود که در سال ۸۶ بر روی ۱۰۰ زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان میلاد انجام شد.

زنان نخست‌زا با حاملگی کم خطر در سه ماهه دوم حاملگی که نمره ترس زایمان در آنها ۲۸ یا بیشتر بود، به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند.

گروه آزمون ۹ هفته برنامه آموزش تئوری محور را دریافت کردند، در حالی که گروه شاهد، تنها از مراقبت روتین برخوردار بودند.

اطلاعات توسط پرسشنامه جمع‌آوری و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پرسشنامه خودکارآمدی و ترس زایمان از همسویی بالایی برخوردار است.

قبل از مداخله، اختلاف معناداری از لحاظ ترس زایمان در دو گروه وجود نداشت اما پس از مداخله کاهش معناداری در نمره زایمان در گروه آزمون دیده شد از نظر نمره کلی آگاهی، نگرش، منافع و موانع درک شده و خودکارآمدی زایمان به عنوان عوامل مستعد کننده، عوامل قادر کننده و عوامل تقویت کننده در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد پس از مداخله اختلاف معناداری مشاهده شد.

از نظر پیامد حاملگی، میزان سزارین در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود.

گفتنی است، این تحقیق در قالب رساله دکتری تخصصی محبوبه خرسندی به راهنمایی دکتر فضل الله غفرانی پور و با مشاوره دکتر علیرضا حیدرنیا و دکتر سقراط فقیه زاده در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

یافته‌های یک تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد که مداخلات آموزشی طراحی شده بر مبنای تئوری‌ها و مدل‌های آموزش بهداشت می‌توانند به عنوان راهکارهایی در کاهش سزارین معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، افزایش سزارین‌های غیر ضروری یک معضل بهداشتی است که زندگی بسیاری از زنان را در ایران تحت تاثیر قرارداده است.

در برخی از نقاط کشورمان بیش از ۲۵ درصد زایمان‌ها به روش سزارین انجام می‌شود.

به طور کلی میزان سزارین در ایران سه تا چهار برابر میزان مورد قبول سازمان بهداشت جهانی است.

شواهد قابل ملاحظه‌ای مبنی بر نقش اولیه ترس از زایمان در تقاضای سزارین و همچنین تاثیر ترس بر وقوع تجارب منفی زایمان و سزارین اورژانسی وجود دارد.

منتشر شده در سایر

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *