ملاقات زوجهای جوان سعودی از طریق دوربینهای اینترنتی !

یکیاز علمای دینی سعودی اعلام کرده زوج هایی که در دوران پیش از عقد و عروسیبه سربرده و نامزده کرده اند بهتر است به دیدار از طریق دوربینهایاینترنتی اکتفا کرده و از دیدارهای رو در رو پرهیز کنند .

به گزارش ایونا ، وی کارکرد  ایندوربینها را به عنوان حافظ توصیف کرده که از نظر دینی ترجیح داده می شود.

عبدالمحسن الابیکان مشاور امور حقوقی وزارت دادگستری عربستان که ایناظهارات را در گفتگو با روزنامه المدینه ایراد کرده در ادامه اظهارات خودبه نمونه ازدواج یک مرد 30 ساله اشاره کرده که پس از ملاقات همسر آیندهخود از طریق دوربینهای اینترنتی، ازدواج می کند   

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.