رفتن به نوشته‌ها

رشد 15 برابری سازمان های غیردولتی زنان طی 10 سال

رشد و توسعه پایدار در هر کشوری یکی از ضروریات غیر قابل انکار در دنیای امروز است .

به گزارش ایونا ، جوامع بشری با ایجاد همبستگی عمومی می توانند مسیر ایجاد ثبات و امنیت را هموار سازند و به تبع این پویایی ساز  و کارهای نظام مندی را ایجاد کنند .

در دنیای مدرن امروز بزرگترین و مهمترین  نظامی که تعاملات کلان و سیاست گذاری های  هر جامعه انسانی را بر عهده دارد ،حکومت و سیستم دولتی می باشد .

 

این تشکیلات در قالب یک سازمانهای غیردولتی (NGO)قابلیت و توانمندی خاصی را ایجاد می کنند که می تواند منشا بسیاری از تحولات تاثیر گذار سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی باشد . 

با شروع دوران بازسازی کشور پس از جنگ ، حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار شد ؛ زیرا این جمعیت عظیم می توانستند با تاثیر بر مکانیزم های تصمیمگیری و اجرایی در جهت توسعه کشور حرکت کنند .

 

در بررسی فعالیت تشکل ها مشاهده می شود که این سازمان ها می توانند مدخل مناسبی  برای نظم  و انضباط اجتماعی ، تجمیع علایق ،جلوگیری از تشتت آرا و حرکت فردی باشند .

در جامعه امروز دولتها سعی می کنند با سپردن بخشی از مسوولیت ها به بخش خصوصی هم از فشارهای مدیریتی و هزینه بر دولت کاسته می شود و هم با مشارکت مردم شرایط رشد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی برای اقشار مختلف فراهم شود .

 

در این راستا وجود و تقویت سازمانهای مردم نهاد  و سازمانهای غیر دولتی زنان – با تمهیداتی که در تشکل های غیر دولتی و در چارچوب نظامند صورت می پذیرد – می تواند زمینه توانمند سازی زنان را بیش از پیش فراهم سازد .

 

خود باوری زنان مسلمان ، حضور در تصمیم سازی های خرد و کلان  جامعه به تناسب موضوع فعالیت سازمان  غیر دولتی ، ایجاد اشتغال و فقر زدایی ، حفظ روحیه انسان دوستی و ایثار در قالب سازمانهای خیریه ، عدالت خواهی ، پژوهش ، توسعه سیاسی اجتماعی ، فرهنگی و…. از جنبه های ایجاد تشکل های  غیر دولتی زنان است که در چالش های اخلاقی  و اجتماعی  جهان امروز می تواند کارکرد حیاتی داشته باشد .

 

 مریم فرهمند کارشناس گروه بررسی زنان پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی در بخشی از این مقاله آورده است : به طور کلی سازمانهای غیر دولتی زنان وضعیتی دو گانه دارند : برخی تشکل ها با اهدافی مربوط به موضوعات زنان جامعه پدید آمده و برخی دیگر سازمان هایی است که موضوعات مختلفی چون محیط زیست ،کودکان و … را مد نظر قرار می دهد اما هیئت مووسس  و بدنه اصلی سازمان را زنان تشکیل داده اند .
 

از اواسط دهه 70 انواع سازمان های غیر دولتی  زنان رشد فزاینده ای پیدا کرد .

در همین زمان  تا پایان سال 1375 ، حدود 55 سازمان غیر دولتی زنان فعالیت  می کردند که این تعداد تا اول سال 1386 به 800 سازمان غیر دولتی افزایش یافت. (گزارش مرکز آمار  و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان ایران )

 

 شایان ذکر است : این امر حاکی از رشد 15 برابری  سازمانهای غیر دولتی زنان طی سالهای 75 تا 86 دارد .


از ویژگی های سازمانهای غیر دولتی زنان ایجاد اعتماد در بین گروه مخاطبان خود است .

به لحاظ ساختار مردمی تشکل ،گروه هدف به راحتی و بدون قیود رسمی که  معمولا در سازمانهای دولتی مشاهده  می شود ، می تواند با تشکل  ارتباط برقرار کند .

سهولت دسترسی و عضویت در یک سازمان غیر دولتی از جمله نکات  مثبت و قابل توجه در حوزه کارایی و ارتباط مستقیم با مسائل و موضوعات جامعه است .

 

جذب اقشار  مختلف زنان جامعه : از آنجایی که در سازمانهای غیر دولتی  زنان ، طیف وسیعی از فعالیت وجود دارد ،گروهای مختلف زنان ،از جمله  دانشجویان ، متخصصان ، هنرمندان ، افراد خانه دار و …. امکان جذب  و شرکت در مجموعه سازمانی  و هدفمند را پیدا می کنند که در بحث حضور فعال زنان در اجتماع از جایگاه مهمی برخوردار است .

 

چنانچه سازمانهای مردمی تقویت و توسعه یابد ،می تواند با جذب جمعیت جویای کار ،تحصیل کرده  و بازنشستگان  در عرصه اشتغال زایی  ابزاری کارآمد باشد و به مثابه یک  تعدیل کننده عرضه و تقاضای نیروی کار عمل کند .

 

 

توانمند سازی زنان : مبحث دیگری  که در چارچوب فعالیت سازمانهای غیر دولتی زنان قرار می گیرد ،توانمند سازی زنان است  .

 

 مفهوم توانمند سازی از چند بعد  قابل بررسی است و می توان 5 اولویت را برای آن در نظر  گرفت : رفاه ، دسترسی  به منابع اطلاعاتی ، افزایش سطح آگاهی سیاسی ، اجتماعی و بهداشتی ، مشارکت در ساختارهای مدیریتی و خودسازی به منظور رشد معنوی و روحی ؛ در شرایط کنونی ، معمولا تعاریف متعددی برای توانمند سازی ارائه  می شود .

توانمند سازی فرایندی است که افراد مهارت هایی برای پیشرفت و غلبه بر مشکلات کسب می کنند  که هر چه توانایی فرد بیشتر باشد تسلط  وی  بر خود  و عوامل محیطی بیشتر  می شود  و می تواند به سطحی از توسعه فردی دست  یابد .

 

 در جامعه اسلامی بنابر آموزهای  متعالی دینی و استناد به متون اسلامی تفاوتی در توانایی زن و مرد در مباحث بنیادی و شناخت  شناسی  دیده نمی شود  .

 

تفاوت  فقط در نقشها و مسئولیت هایی است  که در آفرینش انسان به دو جنس زن و مرد افاضه شده است ؛  دیدگاه واحد خداوند در قرآن کریم  به هر دو جنس و برتری نداشتن جنسیتی کاملا  از آیات قرآن استنباط  می شود علاوه بر آن در احادیث  و  روایات متعدد برای کمالات مترتب بین زن و مرد تفاوتی مشاهده نمی شود .

در جامعه ای که حکومت دارای سیستم و قوام دینی است انتظار می رود  نوع نیاز و مطالبات  زنان نیز متفاوت باشد .

زیرا با رویکردی که در قوانین و ایدئولوژی اسلامی در مورد زنان ملاحظه می شود ، ارتباط موضوعات زن ، خانواده  و اجتماع به گونه ای است که منزلت زنان در جایگاه شایسته و مطابق با  فطرت آنان تبیین شده است .

 

در این نوع نگرش ،مطالبات زنان فقط از دیدگاه مادی گرایانه نیست و جنبه های معنوی نیز مدنظر قرار می گیرد و چنانچه بستر سازی  مناسبی در تثبیت دین در عرصه های مختلف جامعه صورت بگیرد ،تفاوتهای  چشمگیری  در وضعیت  زنان نیز مشاهده می شود .

 

 سازمانهای غیر دولتی زنان همسو با توسعه ظرفیت سازی  و مشارکت زنان می تواند  با بکارگیری عوامل تقویت فرهنگی دینی و ملی ، کشور را در مسیر سازندگی قرار دهد .

این سازمان ها در تبیین  و تبلیغ  مفاهیم دینی  که می تواند نمود عینی و رفتاری بسیار مطلوبی داشته باشد (مانند ترویج فرهنگ صرفه جویی ، ایثار و ….) فعالیت می کند .

 

رشد کمی سازمانهای  غیردولتی از آن جهت می تواند مورد توجه قرار گیرد که با تکثیر این اجتماعات زمینه های شناخت  آسیب های اجتماعی ، زنان آسیب دیده  و مسائل روزمره آنان بهتر فراهم شود .

 
وجود سازمانهای غیر دولتی زنان در جامعه امروز ضرورتی انکار ناپذیر است که با ساختار  اجتماعی و برخورداری از پایگاه مردمی  می تواند فضایی مطلوب برای بستر سازی های فرهنگی و نهادینه  ساختن مشارکت اجتماعی زنان باشد .

اگرچه این سازمان ها هنوز تا جایگاه  یک تشکل غیردولتی  کارآمد و نقشی که می تواند ایفا کنند فاصله دارد اما چشم انداز فعالیت این سازمان ها بیانگر افق روشنی در بهینه سازی و تکامل جامعه زنان در پرتو نظامی الهی است .

 از آن جای که همه  افراد جامعه نمی توانند در سیستم های دولتی جذب شوند  و به ارائه خدمت به جامعه بپردازند که این کار به طور عملی و منطقی میسر نیست – بنابراین در یک جامعه  مردم سالار ، اجتماعاتی برای رفع نیازهای مردم  با ساختار سازمانی  خاص شکل می گیرد .

 از آن جای که همه  افراد جامعه نمی توانند در سیستم های دولتی جذب شوند  و به ارائه خدمت به جامعه بپردازند که این کار به طور عملی و منطقی میسر نیست – بنابراین در یک جامعه  مردم سالار ، اجتماعاتی برای رفع نیازهای مردم  با ساختار سازمانی  خاص شکل می گیرد .

این تشکیلات در قالب یک سازمانهای غیردولتی (NGO)قابلیت و توانمندی خاصی را ایجاد می کنند که می تواند منشا بسیاری از تحولات تاثیر گذار سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی باشد .

موضوع فعالیت این سازمانها  به 14 موضوع فرهنگی ، ورزش و سرگرمی ، آموزش و پژوهش ، بهداشت و درمان ، محیط زیست ،حرفه آموزی و اشتغال زایی ،حقوقی ، مذهبی ، صندوق اعتباری ، جوانان ،حمایتها  و خدمات اجتماعی ، آسیب اجتماعی و شبکه های تخصصی  تقسیم شده است .

سازمان های یاد شده به طور عمده  برحسب ضرورت  و نیازهای جامعه  تشکیل شده است و در جهت رفع کمبودها  و معظلات جامعه قدم بر می دارند  .

منتشر شده در سایر

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *