رفتن به نوشته‌ها

دستورالعمل اجرايي برنامه هاي ازدواج جوانان تدوين شد


عصارنيا ، بهره گيري از ظرفيت هاي استاني ،هدايت منابع ،امکانات و بخش آموزشيرفاهي ،نظارت و ارزيابي برنامه ها و اقدامات دستگاهها، برگزاري نشست هاي توجيهيبراي حساس سازي مسوولان و گروههاي تاثير گذار ،برگزاري کارگاههاي آموزشي توجيهيبراي فعالان فرهنگي و اجتماعي و فراهم آوردن زمينه حمايت از نهادهاي تخصصي در زمينهازدواج جوانان را از ديگر وظايف مديران استاني سازمان ملي جوانان بر اساسدستورالعمل اجرايي برنامه هاي ازدواج جوانان عنوان کرد.

وي با اشاره به تصويبنامه بيست و نهمين جلسه شوراي عالي جوانان سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه و ماده 112قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي مبني بر رفع دغدغه ازدواججوانان اظهار داشت :پيرو تصويب و ابلاغ اين دستورالعمل به مديران سازمان ملي جواناندر استان ها کميته سازمان ازدواج به رياست فرماندار در شهرستان ها تشکيل خواهد شد .

معاون فرهنگي اجتماعي سازمان ملي جوانان ازتهيه دستورالعمل اجرايي برنامه هاي ازدواج جوانان براي ستادهاي سازماندهي امورجوانان در استان ها خبر داد.

به گزارش ایونا  به نقل از روابط عمومي اين سازمان ،” علي اکبر عصارنيا” تمرکز بر نقش آفريني ستادياز طريق هماهنگ سازي دستگاههاي دولتي و غيردولتي در موضوع ازدواج ،ارتقاي کمي وکيفي برنامه هاي فرهنگي مرتبط با ازدواج و افزايش مشارکت و توانمندي هاي استان،تقسيم کار استاني در ارتباط با اين برنامه و تصميم سازي براي شوراي برنامه ريزيوتوسعه استان را هدف تدوين اين دستورالعمل اعلام کرد.

وي يکي از وظايف مديرانسازمان در استان ها پس از تاييد و ابلاغ اين دستورالعمل را تشکيل ستاد استاني باموضوع ازدواج برشمرد و گفت :پس از تصويب اين دستورالعمل دبيرخانه و کارگروههايتخصصي مطابق با برنامه هاي فرهنگي در زمينه هاي خيرين امر ازدواج ، کارگروه فرهنگيو پژوهشي ، آموزش و مشاوره ، رسانه و ترويج فرهنگ ازدواج تشکيل خواهد شد.

منتشر شده در اخبار ازدواجازدواج

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *